Vi løfter bæredygtighedsprofilen i tre Sparindex-produkter - Sparindex

I Sparindex har vi foretaget en række justeringer i sammensætningen af aktieandelen i de tre blandede Sparindex-fonde: Sparindex Lav Risiko, Sparindex Mellem Risiko og Sparindex Høj Risiko. Det betyder, at aktieandelen i de tre fonde fremadrettet vil læne sig op af afkastudviklingen i det brede bæredygtige indeks MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability, som er det samme indeks, som fonden Sparindex Bæredygtig Global KL følger. Justeringerne medfører ikke ændrede omkostninger i fondene.

Baggrunden for justeringerne er et ønske om at løfte bæredygtighedsprofilen for fondene samt at reducere de tidligere overvægte mod ’small cap’ og value-aktier. Siden vi lancerede de tre blandede fonde i 2017, har aktiemotoren haft en mindre overvægt af ’small cap’- og value-aktier. Disse stilmæssige tilte er nu reduceret, således at investorer fremadrettet opnår en mere bred stilmæssig allokering til det globale aktiemarked. Der er med andre ord fremadrettet en mere balanceret allokering mod såvel vækst-aktier som value-aktier.

Fordelingen mellem aktier og obligationer i de tre fonde udgør fortsat henholdsvis 25/75 pct. 51/49 pct. og 75/25 pct.

Konsekvenser

I forbindelse med omlægningen af aktieandelen har der været ændringer i allokeringen i sektor- og regionsallokeringen, hvilket fremgår af nedenstående tabeller.

Aktiesammensætningen i de tre blandede Sparindex-fonde vil ændres på følgende måde:

Fond Gammel vægt
INDEX Emerging Markets KL 10,0%
INDEX Japan Value KL 3,1%
INDEX USA Growth KL 14,2%
INDEX USA Small Cap KL 11,3%
INDEX USA Value KL 19,8%
INDEX Europa Growth KL 8,6%
INDEX Europa Small Cap KL 6,9%
INDEX Europa Value KL 12,0%
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL 10,0%
INDEX Japan Growth KL 2,2%
INDEX Japan Small Cap KL 1,8%

Til

Fond Gammel vægt
INDEX Bæredygtige USA KL 25,0%
INDEX Bæredygtige Global KL 25,0%
INDEX Globale Aktier KL 25,0%
INDEX Emerging Markets KL 7,8%
INDEX Bæredygte Europa KL 7,4%
INDEX Dow Jones Sustainability World KL 7,0%
INDEX Japan Growht KL 1,6%
INDEX Japan Value KL 1,2%

 

Sektor Gammel vægt Ny vægt Forskel
Kommunikation 6,8% 7,1% 0,3%
Cyklisk forbrug 11,4% 10,1% -1,3%
Stabilt forbrug 7,8% 7,6% -0,3%
Energi 4,6% 1,8% -2,8%
Finans 14,0% 15,7% 1,7%
Sundhed 13,5% 13,7% 0,2%
Industri 12,0% 11,8% -0,3%
IT 17,0% 20,9% 4,0%
Materialer 5,3% 5,8% 0,5%
Ejendomme 3,9% 3,7% -0,3%
Forsyning 3,8% 1,9% -1,8%

 

Region Gammel vægt Ny vægt Forskel
Afrika / Mellemøsten 0,9% 1,1% 0,2%
Asien (Pacific) 14,3% 16,1% 1,8%
Central Asien 0,9% 0,8% -0,1%
Østeuropa 0,2% 0,3% 0,1%
North Amerika 53,3% 61,3% 7,9%
Syd & Central Amerika 0,3% 0,4% 0,1%
Vesteuropa 28,2% 16,7% 11,6%
andet 1,8% 3,3% 1,5%

Du kan læse mere om indekset MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability i blog-indlægget her https://sparindex.dk/sparindex-nye-baeredygtige-indeksfonde-i-detaljer/. Den årlige omkostningsprocent i de tre blandede fonde er uændret efter omlægningen.

Det opnår du

Sparindex’ tre blandede fonde giver dig en mulighed for at investere i tre forskellige risikoniveauer. Investeringerne er udelukkende baseret på indeks-fonde, hvilket er årsagen til, at omkostningerne er lave. Investorer i disse fonde kan føle sig trygge ved og have sikkerhed for, at de investerer penge i en gruppe af aktieselskaber, som gør en ekstraordinær indsats for at reducere CO2-udledningen og dermed deres klimaaftryk. Dermed er man med til at skubbe til den bæredygtige omstilling med sine penge.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.