Hvad er index-investering?

Bliv klogere på den billige og effektive investeringsform

Der er mange gode grunde til at investere i index-fonde. Her får du uddybet fordelene ved den populære investeringsform

Hvad enten du er garvet investor, nybegynder eller et sted midt imellem, så er index-investering et klogt valg. De lave omkostninger og afkastet, der altid følger markedet, gør at index-investering får større og større udbredelse.

Hvad er index-investering?
Når man opbygger en ny index-fond, er første trin at udvælge det indeks, man vil følge. Herefter gælder det så om at opbygge en portefølje af aktier, der bedst muligt afspejler det indeks, man følger. Et eksempel på et aktieindex, er det danske OMX C25 index. Som investor kan du ved at købe ét bevis få et afkast, der afspejler et givent index. Resultatet er en portefølje, som giver et afkast, der altid er på niveau med markedet.

Index-investering betyder:

  • Større spredning og dermed lavere risiko
  • Konkurrencedygtigt afkast
  • Lave omkostninger, der ikke udhuler dit afkast

Index-investering er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at investere billigt og ikke ønsker at bruge en masse tid på at analysere virksomheder og overvåge markedet.

Index er blevet en international mega-trend

%

USA

%

Europa

%

Danmark

Procentdel af investeringer der er placeret i index-fonde
Kilde: http://www.morningstar.dk/dk/news/167921/indeksfonde-eller-etfere.aspx

Mange investorer har fået øjnene op for de attraktive fordele ved index-investering, og generelt er denne form for investering stærkt på vej frem i Danmark. Men hvis vi kaster blikket på udlandet, er tendensen endnu tydeligere.

I Europa og USA flyttes store formuer til de passivt forvaltede fonde. Alene i USA udgør investeringer i index-fonde nu over 32 % af den samlede investering i aktiefonde.

Udviklingen i Danmark
I Danmark udgør investeringerne i index-fonde blot ca. 5%. Men der er ingen tvivl om, at index-fonde bliver stadigt mere populære. Og at vi i de kommende år vil se en kraftig vækst blandt investorer, der ønsker at drage fordel af de lavere omkostninger. 

Omkostningernes store betydning

Afkastets betydning i forhold til omkostningerne

Jo lavere omkostninger, jo større afkast. Så enkelt kan det siges. En stor del af den fremgang, index-investering oplever i disse år, hænger nøje sammen med de lave omkostninger. Ved index-investering behøver man ikke at foretage konkrete vurderinger og dybdegående analyser af de enkelte aktier. Dermed spares betragtelige ressourcer i administrationen af porteføljen.

Statistikken viser, at mange investorer er tilbøjelige til at købe og sælge i takt med, at kurserne går op og ned. Dette medfører høje handelsomkostninger, som yderligere forøger de samlede årlige omkostninger. Med index-investering er det ikke nødvendigt at købe og sælge hele tiden, da index-fonden konstant følger markedet. Derfor er du altid sikret markedsafkastet. Små afvigelser kan dog forekomme.

Små procenter kan æde hundredetusindvis af kroner
Den løbende omkostningsprocent for de aktiebaserede Sparindex-fonde ligger på 0,3 – 0,5 %. Til sammenligning har ikke-index fonde i Danmark løbende omkostninger på i gennemsnit 1,6 %. Med andre ord vil der ofte være en forskel på omkring 1,1 % eller mere på index og ikke-index fonde. Denne ekstra omkostning vil æde af dit afkast år efter år. På grafen til venstre kan du se, hvor stor betydning en forskel på 1,1 % i løbende omkostninger vil få på dit afkast over 30 år.

Med Sparindex køber du med ét papir hele markedet. Det giver en fantastisk god risikospredning

Hvad er forskellen på danske index-fonde og udenlandske ETF’er?

Sparindex ETF’er
Valutagebyr inkluderet  
Omkostninger til udenlandsk depot inkluderet    
Omkostninger til hjemsøgning af udbytteskat inkluderet    
Beskattes ved salg    
Beskattes hvert år
Fritaget for modpartsrisiko   Ikke altid
Lave handelsomkostninger   Ikke altid
Mulighed for pensionsdepot   Ikke altid
Sparindex ETF’er
Valutagebyr inkluderet  
Omkostninger til udenlandsk depot inkluderet    
Omkostninger til hjemsøgning af udbytteskat inkluderet    
Beskattes ved salg    
Beskattes hvert år
Fritaget for modpartsrisiko   Ikke altid
Lave handelsomkostninger   Ikke altid
Mulighed for pensionsdepot   Ikke altid

Forskelle mellem børsnoterede danske investeringsforeninger (Sparindex) og udenlandske ETF’er.

Der er stor forskel på index-produkter fra Sparindex og de såkaldte ETF’er (exchange-traded funds). Alle vores investeringsbeviser er noteret på Københavns Fondsbørs. ETF’er er derimod noteret på udenlandske børser og behandles derfor som en udenlandsk aktie. Så selv om udgangspunktet (fordelene) ved ETF’er formelt set er de samme som ved index-investering, så indebærer den udenlandske notering en række udfordringer, som du bør være opmærksom på.

Beskatning
ETF’er bliver i dag enten kapitalindkomstbeskatning eller aktieindkomstbeskattet efter lagerprincippet. Lagerprincippet betyder, at når du investerer for frie midler, så kommer du til at betale skat, selv om du ikke realiserer en eventuel en gevinst. Hvorvidt en ETF bliver aktieindkomstbeskattet eller kapitalindkomstbeskattet er afhængig af om det underlignede er aktier eller andre aktivtyper. Hvis det underliggende er aktiebaseret er der en mulighed for at ETF’en er godkendt til aktieindkomstbeskatning af skattestyrelsen. Hvis man vil være sikker på beskatningen af en ETF, kan man på SKATs hjemmeside få en oversigt og de ETF’er der er godkendt til aktieindkomstbeskatning. Sparindex’ aktiefonde er alle aktieindkomstbeskattet og man bliver først beskattet ved salg.

Omkostninger
Omkostninger ved ETF’er varierer meget, og de kan være svære at gennemskue. Du kan finde ETF’er, der på papiret ser billigere ud end danske index-afdelinger. Men du bør være opmærksom på, at der kan være en række ekstraomkostninger i forbindelse med ETF’er, som gør dem dyrere end danske index-fonde.

Prisen på ETF’er er typisk i euro eller dollars, så derfor er der ekstra handelsgebyrer, kurtage og omkostninger til valueveksling/kursskæring. Generelt er omkostningsstrukturen for ETF’er langt mere kompleks end for de danske index-fonde.

Depot
Som regel har udenlandske værdipapirer væsentligt højere depotomkostninger end danske. Disse omkostninger kan ligge på helt op til 0,5 % om året. Denne udgift skal lægges til ETF’ens handelsomkostninger.

Modpartsrisiko
Tidligere betragtede man primært modpartsrisikoen som en teoretisk risiko, men i dag er man blevet klogere. Som investor er det derfor vigtigt, at du kender og forstår konstruktionen bag den enkelte ETF, da flere af disse har en betydelig modpartsrisiko.

Priser
Likviditeten i en ETF kan have en væsentlig betydning for afkastet. ETF’er er i højere grad påvirket af udbud og efterspørgsel. Jo mindre likviditet der er i ETF’en, jo større risiko er der for at købe for dyrt. Afkastet bliver dermed mindre end forventet.

Når du vælger en eller flere af Sparindex’ fonde, er du sikret en skarp kurs, der ligger tæt på fondens indre værdi. Som investor er man også sikret, at man altid kan købe og sælge fonden.

Sparindex – prisvindende koncept

Over 121.000 danskere har investeret i index gennem Sparindex – dobbelt så mange som for bare to år siden.

Sparindex er blandt Danmarks største forvaltere af børsnoterede index-fonde med over 27 mia. kr. under forvaltning. Over 121.000 danskere har allerede investeret i Sparindex.

Med en lang række priser – bl.a. seks Morningstar Fund Award – har vores index-fonde for længst bevist, at index-investering er et konkurrencedygtigt koncept.

Awards modtaget for fremragende performance

2023

Tænk kårer Sparindex DJSI World-fonden som Bedst i test

2023

Morningstar Fund Award 2023
Sparindex DJSI World-fonden vinder prisen i kategorien Bedste Globale Aktiefond.

2022

Sparindex Europa Growth vandt Bedst i test
Sparindex Bæredygtig Europa vandt bedst i test – som mest bæredygtige fond

2021

Sparindex Dow Jones Sustainability World vandt Bedst i Test
Europa Growth vandt Bedst i Test.

2020

Sparindex Europa Growth vinder af Morningstar Award 2020
Sparindex USA Growth vinder kåret som årets fund af Dansk Aktionærforening i kategorien ”Mellem Risiko”

2019

Investeringsrobotten Sparindex.dk modtager anerkendelsen ”Best i Test” af Forbrugerrådet Tænk Penge. Forbrugerrådet TÆNK lagde særligt vægt på Sparindex’ lave omkostningsniveau, fleksibilitet og mulighed for etisk screening i deres vurdering

2019

Sparindex USA Growth bliver kåret som årets fund af Dansk Aktionærforening i kategorien ”Mellem Risiko”

2019

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko vinder prisen dom Danmarks bedste fond – igen. Fonden modtager en Mornignstar Fund Award i kategorien Globale Aktier

2016

Morningstar kårer Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko som nummer et i kategorien Globale Aktier
Dansk Aktionærforening kårer Sparinvest INDEX USA Growth som Årets bedste fond i kategorien

2015

Morningstar kårer Sparinvest INDEX USA Growth som nummer et i kategorien USA Large Cap – Aktier

2014

Dansk Aktie Analyse og Jyllands-Posten kårer Sparinvest INDEX USA Growth som Årets bedste fond

2013

Morningstar kårer Sparinvest INDEX USA Growth som nummer et i kategorien USA Large Cap – Aktier

2012

Morningstar kårer Sparinvest INDEX USA Growth som nummer et i kategorien USA Large Cap – Aktier

2010

Morningstar kårer Sparindex USA Growth Index som nummer et i kategorien USA Large Cap – Aktier

2009

Morningstar kårer Sparindex US Value Index som nummer et i kategorien USA Large Cap – Aktier

Billige investeringsfonde er ofte synonym med god kvalitet i form af attraktive afkast relativt til andre dyrere fonde med samme strategi. Talrige analyser bekræfter, at omkostningernes indflydelse på investorernes nettoafkast er stor, og hver eneste krone sparet kan veksles til et tilsvarende højere afkast. Betaler man unødigt høje omkostninger vil konsekvensen typisk blive, at omkostningerne tager en unødvendigt stort bid af formuen, og des længere opsparingshorisont, des større bid.

Nikolaj Holdt Mikkelsen,Chefanalytiker og Head of Office i Morningstar Danmark

Nikolaj Holdt Mikkelsen
Stifter og direktør i Investerings- og analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen

Ansvarlig investering

Hos Sparindex ser vi ikke nogen modsætning mellem fornuftige langsigtede index-investeringer og en grundlæggende ansvarlig praksis. Tværtimod. Vi tror på, at investeringer i ansvarlige og veldrevne virksomheder betaler sig bedst i det lange løb. Det er det, vi kalder ansvarlig investering.

Ansvarlig investering dækker over vores engagement i de virksomheder, vi investerer i. Det betyder i praksis, at vi forholder os til sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold, når vi investerer i et selskab. I naturlig forlængelse heraf har Sparindex tilsluttet sig FN’s seks principper for ansvarlig investering UN PRI.

Som kapitalforvalter har Sparindex pligt til at handle i vores investorers økonomiske interesser. Vi er af den overbevisning, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold kan påvirke investeringsporteføljernes afkast, og derfor opfatter vi UN PRI som en god rettesnor for integrationen af samfundsansvar i investeringerne.

Sparindex udøver aktivt ejerskab

Dette gøres med stemmeret og med dialog med selskaberne hvis de overtræder menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, korruption og internationale arbejdsstandarder.

Sparindex udelukker visse selskaber

Selskaber som har aktiviteter inden for konventionsomfattende våben (anti-personelminer, klyngebomber, biologiske og kemiske våben, selskaber der er i strid med EU-sanktioner) udelukkes 100%.

Sparindex’ principper om ansvarling investering