Udbytte

Hvornår betaler Sparindex udbytte, og hvorfor falder kursen på mine investeringsbeviser, når det sker?

Få svaret her på siden

Derfor falder kursen på dine investeringsbeviser, når du får udbetalt udbytte

For investeringsfonde er der regler for, hvor meget der skal udloddes i udbytte. Fx skal alle realiserede kursgevinster og indtjente udbytter på de underliggende aktier og obligationer udloddes. Når det sker, nedsættes den indre værdi svarende til udlodningen, og dermed falder kursen på investeringsbeviserne.

Udbytte

Udbytte er den del af afkastet, som bliver udbetalt kontant til fondens investorer i de udbyttebetalende fonde. Størrelsen af udbyttet er baseret på et fondsspecifikt regnskab og efter gældende lovgivning, der sætter rammerne for, hvordan fondene skal udregne, hvor meget der skal udbetales. Størrelsen af udbyttet er primært bestemt af disse to elementer:

  • Udbyttet fra alle de underliggende aktier i fonden
  • Realiserede kursgevinster på de underliggende aktier og obligationer (realiserede kurstab bliver modregnet)

Kursændring

Kursændringer er stigninger eller fald i kursen på en investeringsfond. Kursen er bestemt af værdien af de underliggende værdipapirer i fonden. Derfor vil kursen ændre sig løbende i takt med, at de underliggende værdipapirer stiger eller falder i værdi.

Afkast

Det totale afkast i en investeringsfond er både kursændringer og udbetalte udbytter lagt sammen for en given periode.

Geninvestering

 

Når du får udbetalt det årlige udbytte, er det en god idé at geninvestere pengene. På den måde arbejder både den oprindelige investering og udbyttet for dig. Og du vil få et langt større afkast på sigt.

Du skal passe på med at betragte de årlige udbetalte udbytter som ekstra penge. Det er en del af den samlede formue i fonden, så derfor falder fondens indre værdi svarende til udlodningen, og dermed falder kursen. Dermed er det vigtigt for det samlede afkast på lang sigt, at du får geninvesteret dine udbytter og opnår den såkaldte renters rente effekt.

 

Skat

Når du investerer for frie midler i aktiebasererede fonde, vil udbyttet blive beskattet som aktieindkomst. Udbytte fra Sparindex’ aktiebasererede fonde bliver automatisk trukket 27% i skat inden udbetaling.

I fonde der udelukkende investerer i obligationer, vil udbyttet blive beskattet som kapitalindkomst, og satsen kan derfor variere alt efter din øvrige kapitalindkomst. Derfor bliver der ikke betalt skat inden udbetaling i disse fonde.

Udbytteskat skal du betale, uanset om du har en geninvesteringsaftale, eller du får udbyttet kontant. Oplysninger om udbytte bliver automatisk indberettet til SKAT.

Vær opmærksom på, at individuelle forhold kan have indflydelse på din skat. Kontakt en rådgiver, hvis du er i tvivl om dine skattemæssige forhold.

Endelige udbytter for 2019

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 16. april 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 27. februar 2020.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISINFondUdbytte
DK0010297464Sparindex Dow Jones Sustainability World KL4,6
DK0060300762Sparindex Emerging Markets KL1,9
DK0010297548Sparindex Europa Growth KL2,1
DK0010297621Sparindex Europa Small Cap KL10,3
DK0010297704Sparindex Europa Value KL0,0
DK0060747905Sparindex Globale Aktier – Etik KL4,8
DK0060747822Sparindex Globale Aktier KL10,2
DK0060031847Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL6,4
DK0060748713Sparindex Høj Risiko KL5,0
DK0010297977Sparindex Japan Growth KL5,9
DK0010298009Sparindex Japan Small Cap KL0,0
DK0010298199Sparindex Japan Value KL5,6
DK0060748556Sparindex Lav Risiko KL3,4
DK0060748630Sparindex Mellem Risiko KL4,8
DK0060442556Sparindex OMX C25 KL5,4
DK0060057487Sparindex Stabile Obligationer KL0,4
DK0010298272Sparindex USA Growth KL8,4
DK0010298355Sparindex USA Small Cap KL14,2
DK0010298439Sparindex USA Value KL6,3