Kundeservice

Seneste nyt

l

Vilkår

Spørgsmål & svar

Nyhedsbrev

Kontakt os

Vilkår & betingelser

Spørgsmål og svar

Sikkerhed

Investerer Sparindex i klyngebomber og andre våben?

Nej. Alle Sparindex-fonde screenes for selskaber, der har aktiviteter inden for forbudte våben som antipersonelminer, klyngebomber, biologiske våben, kemiske våben og atomvåben uden for FN’s ikkespredningsaftale. Virksomheder med overtrædelser inden for et af disse områder kan ikke indgå i vores fonde. Det samme gælder for værdipapirer, som er forbudt under EU-sanktioner.

Hvem står bag Sparindex?

Sparindex er en del af Sparinvest-koncernen.

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus. I dag forvalter og rådgiver Sparinvest en samlet kapital på mere end 95 mia. kr., og vi udbyder langsigtede og stabile investeringsprodukter i 17 europæiske lande.

Sparinvest-koncernen har siden 2001, med stor succes, kunnet tilbyde danske investorer en række forskellige index-fonde, der til forskel fra fonde i aktivt forvaltede investeringsforeninger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks. Det giver dig som investor en billig investeringsstrategi, der er attraktiv, målt på både omkostninger og afkast.

Du kan læse mere om Sparinvest på sparinvest.dk

Udbytte

Hvor meget får jeg i udbytte fra de udbyttebetalende fonde?

De udbyttebetalende fonde kan udbetale udbytte en gang om året. Udbyttebetalingen er typisk i februar eller marts måned. Udbyttet, du får udbetalt, er ikke et fast beløb men kan derimod variere meget fra år til år.

Størrelsen af udbyttet er primært bestemt af to elementer: Det første element er udbytte fra alle de underliggende aktier i fondene. Det andet element er eventuelle realiserede kursgevinster på køb og salg af underliggende aktier i fondene. Bliver der realiseret et kurstab, bliver dette modregnet.

De to beløb bliver sammenfattet ved årets afslutning og siden fordelt mellem fondens investorer og udbetalt. Der er afholdt udbytteskat af det udbyttebeløb, der indgår på din konto.

Hvornår får jeg udbetalt udbytte fra de udbyttebetalende fonde?

Udbyttet fra fondene bliver opgjort på årsbasis og følger kalenderåret. Det vil sige, at udbyttet bliver endeligt opgjort den 31. december. Inden denne dato vil der blive oplyst et forventet udbytte, hvilket typisk sker i slutningen af november eller starten af december.

Der er ingen fast dato for udbetalingen af udbyttet, men det vil som regel ske i februar eller marts måned.

Skat

Hvordan skal jeg forholde mig til skat?

Dette er en overordnet og kortfattet beskrivelse af reglerne for danske privatpersoners beskatning af afkast af andele i indeksafdelingerne, når der investeres for frie midler i indeksafdelinger med minimumsbeskatning:

Gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen afhænger af, om der er tale om en aktie- eller obligationsbaseret afdeling. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Beskatningen af den opgjorte minimumsindkomst, samt eventuelle frivillige udlodninger, sker efter reglerne i personskatteloven og afhænger af, om afdelingen er obligationsbaseret eller aktiebaseret. Udlodninger fra aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Udlodninger fra obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst. En mindre del af udlodningen kan være skattefri.

Minimumsindkomsten opgøres af indeksafdelingernes administrationsselskab og meddeles investorerne hvert år i årsrapporten og nyhedsbrevet. Endvidere bliver minimumsindkomsten automatisk indberettet til SKAT.
Beskrivelsen er ikke en fuldstændig eller udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold. Beskrivelsen omfatter ikke investorer, der er omfattet af særlige regler, herunder investorer, der er næringsskattepligtige, og den enkelte investor bør søge individuel rådgivning om de skattemæssige forhold.

Beskrivelsen omfatter kun personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Du skal være opmærksom på, at din beskatning afhænger af din situation. Den kan således ændre sig fremover som følge af lovgivningen eller dine egne forhold.

Hvis du, ud fra dine individuelle skatteforhold, vurderer, at du har brug for yderligere rådgivning om regnskabs- eller skattemæssige forhold, bør du søge rådgivning hos eksempelvis en revisor eller advokat.

Eksempler på skatteregler

Beskatningen af fondene afhænger af flere forskellige forhold.

Beskatningen afhænger først og fremmest af, hvilke slags midler, du ønsker at investere for.

Ved investering for frie midler afhænger beskatningen af to forhold:

 1. Er fonden udbyttebetalende eller akkumulerende
 2. Er fonden aktiebaseret eller obligationsbaseret

Akkumulerende fonde er som udgangspunkt kapitalindkomstbeskattet efter lagerprincippet. Det vil sige, at du bliver beskattet årligt af en eventuel gevinst, uanset om den er realiseret eller ej. Akkumulerende aktiebaserede fonde, der er blevet godkendt af Skattestyrelsen, kan være aktieindkomstbeskattede efter lagerprincippet. Det gælder ikke for Sparindex’ akkumulerende fond.

Akkumulerende fonde betaler ikke udbytte. I stedet geninvesteres udbyttet af administrationsselskabet i fonden, så værdien stiger tilsvarende.

Udbyttebetalende fonde (19 ud af 20 af vores fonde) er beskattet efter realisationsprincippet. Det betyder, at du først betaler skat den dag, du sælger med gevinst eller får udbetalt udbytte.

For de udbyttebetalende fonde bestemmer sammensætningen af aktier og obligationer desuden, hvordan fondene beskattes:

Vores aktiebaserede fonde er aktieindkomstbeskattede. En fond er aktiebaseret, hvis den indeholder over 50% aktier.

Vores obligationsbaserede fonde er kapitalindkomstbeskattede. Efter samme princip som før er en fond obligationsbaseret, hvis den indeholder over 50% obligationer.

Omkostninger

Hvad koster det at investere i Sparindex?

Sparindex er blandt Danmarks billigste investeringsuniverser og har stor fokus på at holde omkostningerne så lave som muligt.

Omkostningerne varierer fra fond til fond. Du kan læse mere om priser på sparindex.dk/omkostninger

Hvilke investeringsprodukter tilbyder Sparindex?

Sparindex tilbyder index-fonde. Du kan læse mere om vores index-fonde på sparindex.dk/vores-fonde

Hvad er indirekte handelsomkostninger?

De indirekte handelsomkostninger er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende pleje af index-fondens formue. Disse opstår bl.a., når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af fondens formue.

Formål

Kan jeg bruge Sparindex til en børneopsparing?

Du kan bruge alle vores fonde til børneopsparinger, hvis du ønsker, da de alle er børsnoteret på fondsbørsen i København. Du kan derfor købe fondene gennem et hvilket som helst pengeinstitut.

Kan jeg bruge Sparindex til en aktiesparekonto?

Da alle vores fonde er børsnoteret på fondsbørsen i København, kan du købe dem gennem et hvilket som helst pengeinstitut eller investeringsplatform og således benytte dem til din aktiesparekonto.

Vær dog opmærksom på, at det kun er de af vores fonde, som er aktiebaserede og udbyttebetalende og således underlagt aktieindkomstbeskatning, der kan anvendes til en aktiesparekonto.

Vores akkumulerende og obligationsbaserede fonde kan derfor ikke anvendes til en aktiesparekonto.

Kan jeg bruge Sparindex til min pensionsordning?

Du kan anvende alle vores fonde til din pension, da de alle er børsnoteret på fondsbørsen i København. Du kan således købe dem gennem et hvilket som helst pengeinstitut.

Baseret på individuelle forhold kan der være særlige regler ved investering for pensionsmidler, så du bør overveje at kontakte en rådgiver, hvis du ønsker at købe Sparindex’ fonde til din pension.

Kan jeg bruge virksomhedsmidler til Sparindex?

Du kan investere i vores fonde med virksomhedsmidler via dit pengeinstitut, da alle fondene er børsnoteret på fondsbørsen i København.

Handel

Hvordan kan jeg købe Sparindex’ fonde?

Alle fondene er børsnoteret på fondsbørsen i København. Det vil sige, at de alle kan købes gennem et hvilket som helst pengeinstitut og de fleste investeringsplatforme.

Investering

Hvordan investerer jeg i Sparindex?

Da alle Sparindex fonde handles på Københavns Fondsbørs, kan du handle Sparindex-fondene via din egen netbank.

Hvor meget eller lidt kan jeg investere for?

Der er intet minimumsbeløb for handel, blot at man køber mindst et stk. af den eller de fonde man ønsker at investere i. Tilsvarende hvis man ønsker at sælge.

Der er ingen øvre beløbsgrænse for handel i Sparindex.

Hvilken investeringsstrategi tilbyder Sparindex?

Hos Sparindex investerer du i index-fonde, som følger et udvalgt index og sikrer, at du opnår et afkast, som er meget tæt på markedsafkastet. Du får, med andre ord, en meget bred spredning på din investering og er sikret et afkast, som ligger meget tæt på markedsafkastet for det valgte index.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.

Seneste nyt

24. april 2024 - Planlagte suspensioner på grund af lokale børslukkedage den 1. maj 2024

På grund af lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil følgende afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex være suspenderet den 1. maj 2024:

Investeringsforeningen Sparinvest:

 • Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL – DK0010297464
 • Sparinvest INDEX Emerging Markets KL – DK0060300762
 • Sparinvest INDEX Europa Growth KL – DK0010297548
 • Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL – DK0010297621
 • Sparinvest INDEX Europa Value KL – DK0010297704

Værdipapirfonden Sparindex:

 • Sparinvest INDEX Bæredygtige Europa KL – DK0060748044
 • Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL – DK0060747905
 • Sparinvest INDEX Globale Aktier KL – DK0060747822
 • Sparinvest INDEX Høj Risiko KL – DK0060748713
 • Sparinvest INDEX Lav Risiko KL – DK0060748556
 • Sparinvest INDEX Mellem Risiko KL – DK0060748630

Se fondsbørsmeddelelsen her.

8. maj 2023 - Ophævelse af planlagt suspension den 3. og 4. maj 2023

Den planlagte suspension den 3. og 4. maj er nu ophævet.

Se fondsbørsmeddelelsen her.

2. maj 2023 - Ophævelse af planlagte suspensioner den 1. maj 2023

De planlagte suspensioner fra den 1. maj er nu ophævet.

Se fondsbørsmeddelelsen her.

24. april 2023 - Planlagt suspension af Sparindex afdelinger

Planlagt suspension på grund af lokale børslukkedage den 3. og 4. maj 2023

På grund af lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil følgende afdeling under Investeringsforeningen Sparinvest være suspenderet den 3. og 4. maj 2023:

 • DK0010297977 – INDEX Bæredygtige Japan KL

Planlagte suspensioner på grund af lokale børslukkedage den 1. maj 2023

På grund af lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil følgende afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparinvest være suspenderet den 1. maj 2023:

 • DK0010297464 – INDEX DJSI World KL
 • DK0060300762 – INDEX Emerging Markets KL
 • DK0010297548 – INDEX Europa Growth KL
 • DK0010297621 – INDEX Europa Small Cap KL
 • DK0010297704 – INDEX Europa Value KL
 • DK0060031847 – INDEX Globale Akt Min Risk KL
 • DK0060748630 – INDEX Mellem Risiko KL
 • DK0060748713 – INDEX Høj Risiko KL
 • DK0060748556 – INDEX Lav Risiko KL
 • DK0060747822 – INDEX Globale Aktier KL
 • DK0060748127 – INDEX Globale Akt Min. Ris Akk KL
 • DK0060747905 – INDEX Bæredygtige Global KL
 • DK0060748044 – INDEX Bæredygtige Europa KL

Se fondsbørsmeddelelsen her.

26. januar 2023 - Fondsbørsmeddelelse: Finanskalender for Investeringsforeningen Sparinvest

Finanskalender for Investeringsforeningen Sparinvest – klik her

15. december 2022 - Forventede udbytter for 2022

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti den 13. februar 2023.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 8. februar 2023. Det vil sige, at alle investorer der ejer eller køber investeringsbeviser den 8/2, vil modtage det fulde udbytte. Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 9. februar 2023.

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 15. december 2022 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 5,00
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,90
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 14,60
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 7,80
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,60
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 0,80
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL (tidl. Globale Aktier – Etik K) 1,50
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL 5,80
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 3,30
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 3,20
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 9,20
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 7,10
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,60
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 19,20
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,00
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 20,30
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 22,00
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 10,40

17. maj 2022 - Fusion mellem afdelingerne INDEX Japan Value KL, INDEX Japan Small Cap KL og INDEX Japan Growth KL.

Afdelingerne INDEX Japan Value KL, INDEX Japan Small Cap KL fusionerer INDEX Japan Growth KL, hvor sidstnævnte er fortsættende afdeling, der samtidig ændrer navn til INDEX Bæredygtige Japan KL.

Læs mere om fusionerne på https://www.sparinvest.dk/arkiv/fusioner/2022/

3. marts 2022 - Sådan forholder Sparinvest og Nykredit sig til russiske investeringer

Allerede tidligt i februar frasolgte Sparinvest og Nykredit Invest alle russiske statsobligationer, og lige nu arbejder vi på at sælge den allersidste investering i et russisk selskab.

I Sparinvest og Nykredit ser vi med stor alvor på den russiske invasion af Ukraine. Vi følger situationen meget tæt for at sikre, at alle vores investeringer er i overensstemmelse med den gældende danske udenrigspolitik og sanktionslisterne fra EU og USA.

Ingen russiske statsobligationer i Sparinvest og Nykredits investeringsfonde
Situationen i Ukraine var kritisk allerede inden den russiske invasion, og i starten af februar besluttede vi at frasælge alle russiske statsobligationer i Sparinvest og Nykredit Invest.

Derudover har vi i en periode været tilbageholdende med at investere i russiske selskaber.

Investeringer i alle russiske selskaber er næsten frasolgt
Efter den russiske invasion af Ukraine besluttede vi at frasælge alle investeringer i russiske selskaber. Det gælder både selskaber med statsejerskab, som fremgår af sanktionslisterne, men også alle øvrige russiske selskaber.

Vi har på nuværende tidspunkt frasolgt vores investeringer i alle selskaber, der er omfattet af sanktioner fra EU og USA. Lige nu arbejder vi på at frasælge den sidste investering i et russiske selskab.

Hvad sker der nu?
Sparinvest og Nykredit følger krigen i Ukraine tæt og overvejer løbende tiltag, der kan støtte op om de udenrigspolitiske signaler fra Danmark, EU og USA.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen planer om at investere i russiske statsobligationer eller russiske virksomheder igen.

2. december 2021 - Forventede udbytter for 2021

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti fredag den 25. februar 2022.
Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2022. Det vil sige, at alle investorer der ejer eller køber investeringsbeviser den 22/2, vil modtage det fulde udbytte.
Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2022.

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 30. november 2021 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 15,80
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 9,80
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 15,20
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 17,90
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 4,30
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL (tidl. Globale Aktier – Etik K) 7,80
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 1,20
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 3,40
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 9,20
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 2,60
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 24,10
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 7,80
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,00
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 1,10
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 21,20
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,00
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 38,10
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 26,50
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 7,80

8. juli 2021 - Sparindex lukker sin handelsplatform

Kunder, som investerer gennem Sparindex-platformen, har modtaget en mail om, at vi fra den 15. august lukker platformen. Alle kunder har dog mulighed for at fortsætte med at investere helt som før – blot gennem Saxo Bank, hvor deres konto også hidtil har ligget. Kunderne skal således fra den 15. august blot logge på via Saxo Banks platforme.

Indeksfondene er populære som aldrig før

2020 var et rekordår for Sparindex. Nettosalget nåede 3,5 mia. kr., og antallet af nye kunder voksede med mere end 50%. Væksten fortsætter, og alene i år har 30.000 nye kunder investeret i Sparindex-fondene.

Kigger vi nærmere på, hvor de nye kunder kommer fra, så er det tydeligt, at langt de fleste investerer gennem vores samarbejdspartnere frem for den platform, som Sparindex stiller til rådighed. Derfor vil vi fremover fokusere kræfterne på samarbejdet med vores partnere.

Det er en beslutning, som Mette Harbo Bossow, chef for Sparindex, er glad for:

– Vores passive investeringsunivers er meget populært, og nu fokuserer vi vores kræfter på at udvikle Sparindex- universet i samarbejde med vores partnere. Tidligere i år lancerede vi for eksempel markedets første svanemærkede, passive fonde, og vi fortsætter med at udvikle både det passive investeringsunivers og vores strategiske partnerskaber.

Hvad sker der med kunderne?

Helt som vi kender det, vil kunderne også fremover kunne læse mere om Sparindex-universet og de forskellige indeksfonde på sparindex.dk. Men fremadrettet vil kunderne skulle logge ind via Saxo Banks platforme for at se deres investeringer og handle. Handelsvilkår, password og log ind detaljer forbliver uændret.

4. januar 2021 - Suspension af alle Sparindex-fonde

På grund af tekniske udfordringer med beregning af indre værdi suspenderes handlen i udvalgte Sparindex afdelinger.

19. oktober 2020 - INDEX Stabile Obligationer KL A kan ikke længere handels fra sparindex.dk

På baggrund af forventningen om negativt afkast på danske stats- og realkreditobligationer har Sparindex valgt at fjerne muligheden for at investere i INDEX Stabile Obligationer KL A via Sparindex.dk. Har du allerede investeret i fonden via platformen, kan du fortsat beholde eller sælge din investering i fonden.

Grundlaget for forventningen om negativt afkast er Samfundsforudsætningerne gældende for første halvår af 2021. Samfundsforudsætningerne er en vurdering af det forventede afkast på en række aktivklasser på kort, mellemlangt og langt sigt, som udarbejdes af Rådet for Afkastforventninger. Rådet er nedsat af Finans Danmark og Forsikring & Pension.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@sparindex.dk.

17. marts 2020 - Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

17. marts 2020 – Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

Det er nu muligt at handle flg. Sparindexfonde igen, da de ikke har ekspponering til det amerikanske marked.

INDEX Emerging Markets KL DK0060300762
INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621
INDEX Europa Growth KL DK0010297548
INDEX Europa Value KL DK0010297704
INDEX Japan Growth KL DK0010297977
INDEX Japan Small Cap KL DK0010298009
INDEX Japan Value KL DK0010298199
INDEX OMX C25 KL DK0060442556

Øvrige Sparindex fonde er stadig suspenderede.

17. marts 2020 - Alle Sparindex-fonde kan handles igen

Alle Sparindex-fonde kan handles igen

17. marts 2020 - Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

17. marts 2020 – Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

Det er nu muligt at handle flg. Sparindexfonde igen, da de ikke har ekspponering til det amerikanske marked.

INDEX Emerging Markets KL DK0060300762
INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621
INDEX Europa Growth KL DK0010297548
INDEX Europa Value KL DK0010297704
INDEX Japan Growth KL DK0010297977
INDEX Japan Small Cap KL DK0010298009
INDEX Japan Value KL DK0010298199
INDEX OMX C25 KL DK0060442556

Øvrige Sparindex fonde er stadig suspenderede.

16. marts 2020 - Suspension af alle Sparindex-fonde

På grund af manglende likviditet og voldsom stor volatilitet på alle markeder suspenderes priser i alle Sparindex fonde.

16. marts 2020 - Suspension af udvalgte Sparindex-fonde

På grund af fortsat markedsuro suspenderes priser i udvalgte Sparindex afdelinger.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursfald, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked.

Alle andre Sparindex fonde kan fortsat handles.

Se hvilke fonde det vedrører her:

 • Sparindex Dow Jones Sustainability World KL
 • Sparindex USA Growth KL
 • Sparindex USA Small Cap KL
 • Sparindex USA Value KL
 • Sparindex Lav Risiko KL
 • Sparindex Mellem Risiko KL
 • Sparindex Høj Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
 • Sparindex Globale Aktier – Etik KL

13. marts 2020 - Suspension af handel med Sparindex-fonde ophævet

Det er igen muligt at handle  alle Sparindex-fonde.

13. marts 2020 - Suspension af udvalgte Sparindex-fonde

På grund af fortsat markedsuro suspenderes priser midlertidigt i udvalgte Sparindex afdelinger.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursstigninger, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked.

Alle andre Sparindex fonde kan fortsat handles.

Se hvilke fonde det vedrører her:

 • Sparindex Dow Jones Sustainability World KL
 • Sparindex USA Growth KL
 • Sparindex USA Small Cap KL
 • Sparindex USA Value KL
 • Sparindex Lav Risiko KL
 • Sparindex Mellem Risiko KL
 • Sparindex Høj Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
 • Sparindex Globale Aktier – Etik KL

12. marts 2020 - Suspension af handel med Sparindex-fonde ophævet

Det er igen muligt at handle Sparindex-fonde.

12. marts 2020 - Suspension af udvalgte Sparindex-fonde

På grund af fortsat markedsuro suspenderes priser i udvalgte Sparindex afdelinger.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursfald, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked. 

Alle andre Sparindex fonde kan fortsat handles.

Se hvilke fonde det berører her:

Fond
Sparindex Globale Aktier – Etik KL
Sparindex Globale Aktier KL
Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
Sparindex Høj Risiko KL
Sparindex Lav Risiko KL
Sparindex Mellem Risiko KL
Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
Sparindex USA Growth KL
Sparindex USA Small Cap KL
Sparindex USA Value KL

10. marts 2020 - Suspension af handel med Sparindex-fonde ophævet

Det er igen muligt at handle Sparindex-fonde.

9. marts 2020 - Suspension af handlen med Sparindex-fondene

Handlen med Sparindex-fonde er midlertidig suspenderet. Det usædvanlige volatile aktie- og obligations marked besværliggør beregning og indberetning af indre værdi. Vi håber på at kunne sætte kurser hurtigst muligt.

12. februar 2020 - Endelige udbytter 2019

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 16. april 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 27. februar 2020.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 4,6
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,9
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,1
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 10,3
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,0
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL 4,8
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 10,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 6,4
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,0
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,9
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,0
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 5,6
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 3,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 4,8
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 5,4
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,4
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 8,4
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 14,2
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 6,3

17. januar 2020 - Foreløbige udbytter 2019

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne forventes udbetalt til investorernes konti tirsdag den 25. februar 2020.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige à conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 16. april 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 27. februar 2020.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 4,6
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,9
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,1
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 10,3
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,0
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL 4,8
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 10,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 6,4
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,0
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,9
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,0
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 5,6
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 3,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 4,8
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 5,4
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,4
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 8,4
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 14,2
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 6,3

5. december 2019 - Foreløbige udbytter 2019

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør forventede udbytter for 2019 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt ultimo februar 2020.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 30. november 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Tallene er beregnet pr. 30. november 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 4,5
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 2,0
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,0
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 9,5
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,0
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL 4,7
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 8,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 4,8
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,1
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,3
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,0
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 5,0
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 3,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 5,1
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 4,8
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 2,1
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 7,8
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 11,3
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 5,6

10. september 2019 - Opdatering af privatlivspolitik

ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (Sparinvest) har opdateret dets privatlivspolitik. Foruden redaktionelle ændringer, består opdateringen i en tilføjelse af, at Sparinvest behandler eksisterende kunders kundeoplysninger, herunder ejerbogsoplysninger, til brug for udarbejdelse af analyser og statistikker samt til brug for at kunne fortage kundetilfredshedsundersøgelser.

Du kan læse den opdaterede privatlivspolitik her

23. august 2019 - Kom til InvestorDagen i København med Sparindex

InvestorDagenKom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på nordens største event for private investorer.

Mød os på InvestorDagen 2019 i København
Tirsdag den 24. september 2019 deltager Sparindex, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted
Kl. 10.00-18.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Kom gratis ind
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via Dansk Aktionærforenings website (https://butik.shareholders.dk/events/3555-daf/investordag-kobenhavn) og benytter denne rabatkode VIP2019.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen

18. juni 2019 - Lavrisikoaktier dæmper din investeringsrisiko

Lavrisikoaktier dæmper din investeringsrisiko

Aktiemarkederne kan være meget turbulente, som man har set i både 2018 og 2019 og det er ”overvejende sandsynligt, at det fortsætter en rum tid endnu.”

Det skriver investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen i hans seneste kommentar i Berlingske Business (17.juni 2019) og han anbefaler, at man i stedet for at forsøge at købe og sælge aktier på de helt rigtige tidspunkter overvejer at lægge en del af porteføljen i lavrisikoaktier. Det vil ifølge Nikolaj Holdt Mikkelsen have en ”risikodæmpende effekt sammenlignet med aktiemarkedet generelt. De stiger mindre, når markedet går op, men falder til gengæld også mindre, når aktierne falder.”

Han anbefaler, at man køber et investeringsprodukt i stedet for at opstøve aktierne på egen hånd. Et af de produkter, han anbefaler, er Sparindex Globale Aktier. Min. Risiko.

Investeringseksperten konkluderer, at ”Med lavrisiko-aktier undgår man ikke tab fra aktiemarkedet, men man skal forvente lavere tab. Til gengæld har man som investor ikke fraskrevet sig potentialet, hvis aktierne drøner op. Historisk har lavrisiko-aktier budt på attraktive risikojusteret afkast, og derfor kan de være oplagte i en tid med stor usikkerhed og turbulens.”

Læs hele artiklen her: https://nikolajholdtmikkelsen.dk/reducer-aktierisikoen-med-lavrisiko-aktier

6. juni 2019 - Kom til InvestorDagen i Aarhus med Sparindex

InvestorDagenKom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på sommerens største investor-event for private.

Mød os på InvestorDagen 2019 i Aarhus
Sparindex deltager tirsdag den 11. juni 2019 på sommerens støreste investor-event, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted
Kl. 10.00-18.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kom gratis ind
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via Dansk Aktionærforenings website (https://butik.shareholders.dk/events/3552-daf/investordagen-aarhus) og benytter denne rabatkode VIP2019.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen

20. maj 2019 - Sparindex vinder Tænks forbrugertest

Forbrugerrådet Tænk har testet investeringsrobotterne June, Nord, Nora, Darwin og Sparindex. Og den mest forbrugervenlige tjeneste blev Sparindex. Lave omkostninger, lavt minimums-beløb, åben for alle og etisk screening var nogle af de ting, forbrugernes vagthund godt kunne lide.

24. april 2019 - Suspension af Sparinvest INDEX Japan-afdelinger

Suspension af handlen med udvalgte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest.

Handlen med nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest suspenderes i perioden fra den 27. april til og med den 6. maj 2019.

Suspensionen omfatter disse afdelinger:

 • DK0010297977 INDEX Japan Growth KL
 • DK0010298199 INDEX Japan Value KL
 • DK0010298009 INDEX Japan Small Cap KL

Suspensionen skyldes, at det japanske marked er lukket i den nævnte periode pga. indsættelse af ny kejser, og der vil derfor ikke være en løbende prisstillelse af japanske værdipapirer. Det vurderes, at der ikke kan beregnes en retvisende indre værdi for de nævnte afdelinger, idet deres underliggende investeringer alene består af japanske værdipapirer.

Første handelsdag efter suspensionen vil være den 7. maj 2019.

6. marts 2019 - Sparindex Globale Aktier Min. Risiko vinder endnu engang prisen som Danmarks bedste fond

Morningstar har kåret Sparindex Globale Aktier Min. Risiko som Danmarks bedste fond med en Fund Award i kategorien Globale Aktier. Fonden indgår i Sparindex-universet sammen med 19 andre fonde og det er den fond, der har tiltrukket absolut flest investorer i de år, den har eksisteret.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko har siden sin start i 2010 givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 12 pct. om året, og det placerer fonden blande de absolut bedste på såvel 1, 3 og 5 års horisont.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Sparindex Globale Aktier Min. risiko vinder denne pris. Det gode risikojusterede afkast sendte den også øverst op på podiet i 2016.

”Vi er glade på vores investorernes vegne, som har fået gode afkast år efter år. Det gælder ikke mindst i 2018, som var et udfordrende år på aktiemarkederne, hvor rigtig mange globale aktie-fonde præsenterede negative afkast. Her kunne investorerne i Sparindex Globale Aktier Min. Risiko glæde sig over et positivt afkast på 2,3 pct. Til sammenligning har Morningstar kategorien givet et afkast i 2018 på -7,5 pct,” siger Mette Harbo Bossow, der er Director of Indexed Investment i Sparindex.

Det er ikke første gang de billige Sparindex-fonde vinder den præstigefyldte Morningstar Award. Sparindex-fonde har vundet prisen hele 7 gange.

Strategi
Det høje afkast over årerne er især bemærkelsesværdigt, fordi INDEX Globale Aktier Min. Risiko fokuserer på at minimere risikoen for tab. Fonden har som målsætning at give investorerne en aktieinvestering med størst mulig tryghed, men har derudover på lang sigt også vist sig at give et fornuftigt afkast.

Fonden er en oplagt grundportefølje for investorer, som ønsker en bred global aktieeksponering, men som ikke er villige til at løbe en stor risiko.

1. marts 2019 - Betinget købsaftale mellem Sparinvest og Nykredit

Som det fremgår af medierne, har Nykredit indgået en betinget aftale med ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE om at overtage 75 pct. af aktierne i selskabet. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser, hvilket først endeligt forventes at falde på plads lige efter sommer.

Sparindex, som er en del af Sparinvest-koncernen, fortsætter som hidtil, og den indgået aftale vil ikke ændre på vilkårene for investorer i Sparindex.

11. februar 2019 - Endelige udbytter 2018

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en oversigt over endelige a conto foreløbige udbytter.

Udbytterne bliver udbetalt til investorernes konti fredag den 22. februar 2019.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 19. februar 2019.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2019.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 9. april 2019 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 29. marts 2019. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 2,80
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,30
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 1,40
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 8,30
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL 0,90
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 0,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 5,40
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 2,80
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 1,30
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,80
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,20
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 1,80
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 6,60
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,90
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 4,60
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 9,10
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 4,40

20. december 2018 - Foreløbige udbytter 2018

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en oversigt over foreløbige udbytter på alle afdelingerne.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt ultimo februar 2019.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 1. december 2018 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti fredag den 22. februar 2019. 

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 19. februar 2019. 

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2019.

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes på generalforsamlingen den 29. marts 2019 af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 2,60
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,60
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 3,60
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 7,50
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL 0,70
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 0,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL ikke beregnet
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 2,50
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 1,80
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,50
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 1,40
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 8,10
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 1,20
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 5,10
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL ikke beregnet
DK0010298439 Sparindex USA Value KL ikke beregnet

15. august 2018 - Kom til InvestorDagen i København med Sparindex

InvestorDagenKom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på nordens største event for private investorer.

Mød os på InvestorDagen 2018 i København
Tirsdag den 18. september 2018 deltager Sparindex for 10. gang, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted
Kl. 10.00-18.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Kom gratis ind
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via Dansk Aktionærforenings website (https://butik.shareholders.dk/events/2550-daf/investordagen-kobenhavn) og benytter denne rabatkode VIPSparindex2018.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen

22. maj 2018 - Ny etisk afdeling til Sparindex

Sparinvest lancerer ny etisk afdeling i Sparindex universet – ”INDEX Gloable Aktier – Etik KL”

Etisk investering har det seneste årti vundet større og større indpas blandt investorer verden over. De fleste etiske afdelinger er dog aktivt forvaltet, hvilket medfører, at det kan være svært at opnå en markedsneutral global aktieeksponering, som etisk investor.

I lyset af ovenstående har Sparinvest det seneste år, været i dialog, med professionelle investorer, angående hvordan en skræddersyet etisk global passiv afdeling skulle se ud. Resultatet heraf er ”INDEX Globale Aktier – Etik KL”.

Den forventes børsnoteret med første handelsdag den 13. juni 2018.

Afdelingen ”INDEX Gloable Aktier – Etik KL” er velegnet til dig, der ønsker at investere i det globale aktiemarked med en etisk screening.
Afdelingen er udbyttebetalende, og kan derfor benyttes til investering af frie midler, pension- og børneopsparingsmidler samt midler i ApS og A/S.

Tegningsperioden løber fra den 24. maj 2018 til 7. juni 2018 – og der er første handelsdag den 13. juni 2018.

Afdelingen kan i tegningsperioden bestilles gennem landets pengeinstitutter og efter første handelsdag desuden gennem netbank.

Du kan finde yderligere information om tegningen herunder:

7. maj 2018 - Kom til InvestorDagen i Aarhus med Sparindex

Kom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på nordens største event for private investorer.

Mød os på InvestorDagen 2018 i Aarhus
Tirsdag den 12. juni 2018 deltager Sparindex for ni gang, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Kom gratis ind 
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via https://butik.shareholders.dk/events/2547-daf/investordagen-aarhus og benytter denne rabatkode VIPSparindex2018.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen/

23. marts 2018 - Stor interesse for ny digital handelsplatform

Sparindex deltog torsdag den 22. marts på InvestorDagen, som er en investor-messe for aktive private investorer arrangeret af Dansk Aktionærforening. Sparinvest havde inviteret alle investorer med gratis.

Det var en fantastisk dag med mange nysgerrige og spørgelystne investorer der lagde vejen forbi Sparindex messestanden.

Messen var godt besøgt med ca. 1.000 potentielle investorer. Trafikken omkring Sparindex messe-standen var fantastisk høj og besøgende til Mette Harbo tale omkring Sparindex nye digitale handelsplatform trak fulde huse.

Vi takker for den positive velkomst vi har modtaget i forbindelse med Sparindex platformen.

7. marts 2018 - Endelige udbytter 2017

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en opdateret oversigt over de endelige udbytter på alle afdelingerne.

Udbyttebetalingen sker den 9. marts 2018. De udbytter, der udbetales til investorernes konti den 9. marts 2018, fragår indre værdi den 6. marts 2018, det vil sige, at første handelsdag uden indeholdte udbytter er den 7. marts 2018.

Udbytteoversigt pr. 31. december 2017

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 5,00
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,10
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,10
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 3,60
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 0,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 4,50
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 0,00
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 0,20
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,00
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,00
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 8,70
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 1,40
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 11,30
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 8,10
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 7,80

7. marts 2018 - Sparinvest udbetaler udbytter, og derfor falder kurserne

De endelige udbytter for 2017 er nu udbetalt. Udbyttet fratrækkes automatisk kursen på dine investeringsbeviser, hvorefter beløbet indsættes på din konto den 9. marts 2018.

Er du investor i en af de afdelinger, der udbetaler udbytte, vil du derfor opleve, at kursen på dine investeringsbeviser falder. Det skyldes, at det udbetalte udbytte bliver taget direkte fra formuen i den enkelte afdeling og i stedet udbetales som kontantbeløb til investorerne.

2. marts 2018 - Kom til InvestorDagen i København med Sparindex

Kom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform.

Mød os på InvestorDagen 2018 i København
Torsdag den 22. marts 2018 deltager Sparindex for ottende gang, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Kom gratis ind 
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via http://butik.shareholders.dk/events/2544-daf/investordagen-kobenhavn og benytter denne rabatkode VIPSparindex2018.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer her: http://www.shareholders.dk/investordagen

15. januar 2018 - Ny digital platform til index-investering

Sparindex er Danmarks største forvalter af børsnoterede index-fonde. Derfor har vi udviklet en ny digital platform, som gør det nemt for dig at komme i gang med index-investering.

Gratis rådgivning eller vælg selv
Med Sparindex har du grundlæggende to muligheder for at investere i index. Du kan vælge at sammensætte din egen portefølje med enkelt-fonde, eller du kan vælge at følge din personlige anbefaling og investere i én af Sparindex blandede index-fonde.

Fra den 15. januar 2018 kan du nemt, hurtigt og billigt købe Sparindex på sparindex.dk.

Prøv den nye platform – klik her

Spørgsmål

Har du spørgsmål, og kan du ikke finde svar her på siden, er du velkommen til at skrive en e-mail eller ringe til vores kundeservice.

   +45 36 34 70 10

   info@sparindex.dk

Mandag – fredag fra kl. 9:00 – 16:00

Mandag – fredag
fra kl. 9:00 – 16:00

7 + 8 =