Hvad er forskellen på Sparindex’ fem indeksfonde med globale aktier?

Investér passivt i globale aktier med Sparindex. Læs mere om mulighederne.

Sparindex har sat skub på index-investering i Danmark med gode afkast og lave omkostninger

Sparindex er blandt Danmarks største forvaltere af børsnoterede index-fonde.
Vil du være med på den populære investeringsform? Så læs videre.

Flere og flere går over til index-investering

Smart

Mange satser på enkelte aktier og håber, at de performer bedre end markedet generelt. Det lykkes kun sjældent, og det koster. Med index-investering følger du markedet i stedet for at prøve at slå det. Så er du altid sikret et afkast, der svarer til markedsafkastet.

Billigt

Investering i index-fonde har meget lave omkostninger. En index-fond skygger et givet markedsindex, hvilket kræver få ressourcer, og derfor kan omkostningerne holdes på et minimum. Sparindex er blandt de største udbydere af index-fonde og omkostningerne starter helt nede fra 0,19%.

Nemt

Index-investering er en nem måde at opnå en stor spredning på mange værdipapirer, og har for mange været kompliceret. Da alle vores fonde er fondsbørsnoterede kan du købe dem via din netbank. Så er du nemt igang med index-investering.

Bekymringsfrit

Slut med at spekulere i hvilke aktier du tror, vil klare sig bedst. Slut med at bekymre dig om, hvornår du skal købe og sælge en aktie. Og slut med at være uheldig med en aktie, der klarer sig dårligt. Med index-investering spreder du din risiko på mange aktier.

Blandt Danmarks billigste børsnoterede index-fonde. Omkostninger fra:

Aktier

0,30%

Obligationer

0,19%

Sparindex tilbyder 22 forskellige index-fonde.
Det gør os til en af Danmarks største udbydere af børsnoterede index-fonde

Vælg mellem blandede fonde eller enkelt-fonde

Din index-investerings-strategi afhænger af, hvem du er, og hvilke behov du har.

Blandede fonde

Sparindex Blandede fonde er en sammensætning af flere index-fonde. Med Blandede fonde kan du dække din investeringshorisont og risikovillighed med én enkelt fond. Vi sørger for den rigtige sammensætning af index-fonde, overvågning, løbende pleje og rebalancering osv. Blandede fonde fås i lav, mellem og høj risiko. Omkostningerne starter fra 0,60%.

Enkelt-fonde

Sparindex tilbyder investering i 22 forskellige enkelt-fonde, der dækker bredt på lande og regioner. 19 aktiefonde og tre obligationsfonde. Omkostningerne starter på 0,35% for aktiefondene og 0,22% på obligationsfonden.

Børsnoterede index-fonde kan være mere fordelagtige end ETF’er

Alle Sparindex’ fonde er noteret på fondsbørsen i Danmark. ETF’er er derimod noteret på udenlandske børser. Det betyder, at der på ETF’er er en række omkostninger og skattemæssige ulemper, som ikke findes hos Sparindex.

Sparindex ETF’er
Valutagebyr inkluderet  
Omkostninger til udenlandsk depot inkluderet    
Omkostninger til hjemsøgning af udbytteskat inkluderet    
Beskattes ved salg    
Beskattes hvert år
Fritaget for modpartsrisiko   Ikke altid
Lave handelsomkostninger   Ikke altid
Mulighed for pensionsdepot   Ikke altid
Sparindex ETF’er
Valutagebyr inkluderet  
Omkostninger til udenlandsk depot inkluderet    
Omkostninger til hjemsøgning af udbytteskat inkluderet    
Beskattes ved salg    
Beskattes hvert år
Fritaget for modpartsrisiko   Ikke altid
Lave handelsomkostninger   Ikke altid
Mulighed for pensionsdepot   Ikke altid

Index-investering har givet attraktive afkast

Index-investering er gået hen og blevet en megatrend. I f.eks. USA er over 30% af al investering sat i index-fonde. Det er ikke så mærkeligt, for index er en billig og effektiv investeringsstrategi. Da index er sammensat af mange forskellige aktier, har index indbygget stor risikospredning. Investering i aktier er dog altid forbundet med en risiko, men spredning på flere aktier vil reducere risikoen.

Afkast i procent

Fond
isin
År til dato
1 år
3 år*
5 år*
10 år*

*Gennemsnitligt årligt afkast

Fond
År til dato
1 år
3 år*
5 år*
10 år*

*Gennemsnitligt årligt afkast

Sparindex er en af Danmarks største udbydere af index-fonde

Sparindex er blandt Danmarks ældste og mest erfarne forvaltere af børsnoterede index-fonde.

Sparindex er en del af Sparinvest-koncernen, som blev grundlagt i 1968 ved oprettelsen af Danmarks første investeringsforening. I dag er Sparinvest et internationalt kapitalforvaltningshus, som dagligt får danskernes penge til at yngle. Sparinvest-koncernen forvalter en samlet formue på mere end 150 mia. kr.