Sparindex’ nye bæredygtige indeksfonde – i detaljer - Sparindex

De nye Sparindex-fonde lægger sig op ad tre helt nye klimaindeks. Sparindex har udviklet indeksene i samarbejde med den internationale indeksudbyder MSCI (Morgan Stanley Capital International). Investeringerne er bæredygtige, men målet er samtidig, at de beholder de gode egenskaber, du kender fra indeksinvestering i form af stor risikospredning og lave omkostninger.

Det er altså både billigt og bæredygtigt.

Indeksinvestering er regelbundet

Som indeks-udbyder er investeringsuniverset defineret af det indeks, man har valgt at følge. Indeksfonde er derfor bundet af det indeks, man vælger, og man kan som udgangspunkt ikke fravælge nogen selskaber. Derfor har det været magtpåliggende, at vi i udviklingen af de nye klima-indeks har kunnet sætte en ny høj standard for bæredygtig investering.

Investorer i disse fonde skal føle sig trygge og have sikkerhed for, at de investerer penge i en gruppe af selskaber, som gør en ekstraordinær indsats for at reducere CO2-udledningen og dermed deres klimaaftryk.

Konstruktionen af Sparindex Bæredygtige

De nye indeks tager udgangspunkt i de allerede screenede MSCI ESG Leaders, hvor det kun er de 50% bedste virksomheder fra ’markedsindeksene’ (hhv. MSCI ACWI, MSCI USA og MSCI Europe) bedømt på ESG-score, der kommer med.

De nye indeks, som fondene følger, hedder ESG Leaders Select Sustainability. De tager yderligere skridt for at sikre en stærk klimaprofil.

Der ligger mange krav til de virksomheder, der indgår i de nye fonde. Det er i særdeleshed med hensyn til klimapåvirkning og miljø, men også i forhold til fx menneskerettigheder, våbenindustri, ledelse og andre klassiske ESG-parametre:

 • ESG Leaders
  Der investeres udelukkende i top 50% målt på ESG-scoren
 • Eksklusioner
  Selskaber involveret i fossile brændstoffer, tobak, hasardspil, alkohol og våben udelukkes
 • Iterativ proces for at opnå EU PAB-krav
  Sikrer, at CO2 udledningen for porteføljen er det halve af markedet og reduceres yderligere med 7% om året

Gennem de seneste år er der kommet mange forskellige forslag og bud på bæredygtige investeringer. Det er ikke en beskyttet titel at kalde en investeringsfond for bæredygtig – indtil nu. EU har nemlig sat sig for at lave nogle retningslinjer for, hvornår man kan kalde en investeringsfond for bæredygtig.

Indeksene følger den højeste standard inden for EU Benchmark-taksonomi, hvilket betyder, at de følger et Paris-aligned Benchmarks (PAB). Fondene lever derfor op til de langtidsmål, der blev sat i Paris-aftalen. Klima-profilen betyder også, at de lever op til kravene for at blive Svanemærket.

Hvad betyder ESG?

ESG er en forkortelse af de engelske ord: Environment, Social og Governance – eller på dansk:

 • Miljømæssige forhold (E)
 • Sociale forhold (S)
 • God selskabsledelse (G)

Disse forhold indgår i analysen af muligheder og risici, når man skal overveje at investere i en virksomhed eller allerede har investeret i en. Det handler grundlæggende om at vurdere, om virksomhederne er deres ansvar bevidst, når det handler om fx forurening, arbejdsvilkår, antikorruption m.m.

Paris-aligned Benchmarks

PAB er et mærkat, som er blevet sat i verden af EU især for at undgå greenwashing (påståelser om klimavenlighed og bæredygtighed på falsk basis). Det sætter derfor nogle faste mål og stiller krav til dokumentation for, at de efterleves. Blandt andet sættes følgende mål:

 1. Minimum 50% lavere CO2-intensitet end markedsindekset
 2. Nedbringelse af CO2-intensiteten med yderligere 7% om året

svanemærket

Hvad vil det sige, at en investering er Svanemærket?

Svanemærket, som mange kender fra fx hvidevarer, vurderer faktisk også investeringer.

Her stilles der høje krav til investeringerne i forhold til sociale forhold, ledelse, og særligt klima og miljø. Konkret stilles der 25 specifikke krav, som fondene løbende skal kunne dokumentere overholdelsen af for at måtte beholde Svanemærket.

Hvis det både skal være billigt og bæredygtigt

Alt i alt opnår du med Sparindex’ tre nye bæredygtige indeksfonde alle de fordele, du kender fra indeksinvestering + en høj standard for bæredygtig investering – uden at betale ekstra for sidstnævnte:

 • God risikospredning
 • Markedsafkast
 • Lave omkostninger
 • Nye høje standarder for bæredygtighed (bl.a. Svanemærket og EU PAB-krav)

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

6 Kommentarer

 1. Annegrethe Høgsvig

  Hvordan finder jeg Sparindex Bæredygtige Global?
  Nordea Invest kan ikke finde den til mig?
  Har den et fondsnummer jeg kan få oplyst?

  Svar
  • Sparindex

   Tak fordi du læser med. Du kan bl.a. finde fondskoderne på https://sparindex.dk/
   Du finder en tabel nederst på side. Håber dette hjælper dig på vej? Ellers er du velkommen til at kontakte os igen.
   Venlig hilsen
   Sparindex

   Svar
 2. Kasper

  Hej,
  Uanset hvilken af jeres fonde jeg vælger, så går jeg ud fra, at I sørger for indberetninger til SKAT?

  Venlig hilsen
  Kasper

  Svar
  • Sparindex

   Hej,
   Tak fordi du læser med.
   Indberetning af handler til SKAT foregår automatisk. Det sørger din depotbank for.
   Venlig hilsen
   Sparindex

   Svar
 3. Alex Christiansen

  Giver det mening at investere i både “Bæredygtig Global” og “Dow Jones Sustainability World” fondene eller er overlappet af selskaber mellem dem for stort, altså for ens og bør hellere holde sig til en af fondene, hvis man vil investere bredt i verdenen og samtidigt bæredygtigt?

  Svar
  • Sparindex

   Hej

   Tak for dit gode og relevante spørgsmål.

   INDEX Bæredygtig Global og INDEX DJSI World er to fonde følger to relativt forskellige benchmarks og tilgang til bæredygtighed. Det vidner afkastudviklingen på de to fonde også om. INDEX Bæredygtig Global faldt fx. 15,2% i 2022 – mens INDEX DJSI faldt 12,5%. Modsat steg INDEX Bæredygtig Global i januar 2023 6,0%, mens INDEX DJSI steg 3,9%. Når det er sagt, er der aktier der indgår i begge indeks. Omkring 20% af værdien af aktierne i INDEX Bæredygtig Global indgår også i INDEX DJSI World i dag.

   Vi håber, at dette svar hjælper dig på vej.

   Venlig hilsen
   Sparindex

   Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.