Priser

Hos Sparindex kan du investere i billige børsnoterede index-fonde

Index-investering er blandt de bedste og billigste investeringsmuligheder i Danmark, og hos Sparindex starter omkostningerne helt nede fra 0,22% for obligationer og 0,35% for aktier.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

De samlede omkostninger hos Sparindex kan beskrives med ÅOP, som er den Årlige Omkostningsprocent.
ÅOP består af to omkostningstyper som er forbundet med henholdsvis administration og handel.
Administrationsomkostninger

+

Handelsomkostninger

=
 

ÅOP

 

Adm. omk.
+
Handelsomk.
=
ÅOP
+ indirekte handelsomkostninger, som er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende pleje af index-fondens formue. Disse opstår bl.a., når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af fondens formue.

Administrationsomkostninger

Adm. omk.

Dækker over alle de omkostninger der er forbundet med at forvalte fondene. Herunder køb/salg af underliggende værdipapirer, omkostninger til værdipapircentralen mv.
N

Løbende overvågning og optimering

N

Omkostninger til underliggende index-fonde*

N

Oprettelse af depoter og andre depotomkostninger

N

IT & løn

N

Revision og advokater

Handelsomkostninger

Handelsomk.

Dækker over de omkostninger der er forbundet med henholdsvis køb og salg af investeringsbeviserne. Handelsomkostningerne varierer fra fond til fond.
N

Emissionstillæg (køb)

N

Indløsningsfradrag (salg)

* Kun for de blandede index-fonde Læs mere – klik her

Med Sparindex køber du med ét papir hele markedet.
Det giver en fantastisk god risikospredning

Administrationsomkostninger
i Sparindex tre blandede index-fonde

Adm. omk. i Sparindex tre blandede index-fonde

Årlige omkostningsprocent

Sparindex tilbyder tre blandede index-fonde som repræsenterer tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem og høj. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med en bred vifte af index-investeringer spredt på tusindvis af investeringer i både aktier og obligationer globalt.

ÅOP

Sparindex tilbyder tre blandede index-fonde som repræsenterer tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem og høj. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med en bred vifte af index-investeringer spredt på tusindvis af investeringer i både aktier og obligationer globalt.

Fond
Adm. omk.
Handels-omk.*
ÅOP
Ind. handels-omk.
* Handelsomkostninger (Emissionstillæg + Indløsningsfradrag)/7

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

Adm. omk.

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

N

Omkostninger til de underliggende index-fonde og ETF'er

N

Omkostninger til administrationen af fondene

Fond Underliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL 0,29% 0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL 0,36% 0,25%
Sparindex Høj Risiko KL 0,42% 0,25%
Fond Underliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL 0,29% 0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL 0,36% 0,25%
Sparindex Høj Risiko KL 0,42% 0,25%

Omkostninger

Fond
Adm. omk.
Maks emissions-tillæg
Maks indløsnings-fradrag
ÅOP
Ind. handels-omk.