Priser

Hos Sparindex kan du investere i billige børsnoterede index-fonde

Index-investering er blandt de bedste og billigste investeringsmuligheder i Danmark, og hos Sparindex starter omkostningerne helt nede fra 0,22% for obligationer og 0,35% for aktier.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

De samlede omkostninger hos Sparindex kan beskrives med ÅOP, som er den Årlige Omkostningsprocent.
ÅOP består af to omkostningstyper som er forbundet med henholdsvis administration og handel.
Administrationsomkostninger

+

Handelsomkostninger

=
 

ÅOP

 

Adm. omk.
+
Handelsomk.
=
ÅOP
+ indirekte handelsomkostninger, som er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende pleje af index-fondens formue. Disse opstår bl.a., når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af fondens formue.

Administrationsomkostninger

Adm. omk.

Dækker over alle de omkostninger der er forbundet med at forvalte fondene. Herunder køb/salg af underliggende værdipapirer, omkostninger til værdipapircentralen mv.
N

Løbende overvågning og optimering

N

Omkostninger til underliggende index-fonde*

N

Oprettelse af depoter og andre depotomkostninger

N

IT & løn

N

Revision og advokater

Handelsomkostninger

Handelsomk.

Dækker over de omkostninger der er forbundet med henholdsvis køb og salg af investeringsbeviserne. Handelsomkostningerne varierer fra fond til fond.
N

Emissionstillæg (køb)

N

Indløsningsfradrag (salg)

* Kun for de blandede index-fonde Læs mere – klik her

Med Sparindex køber du med ét papir hele markedet.
Det giver en fantastisk god risikospredning

Administrationsomkostninger
i Sparindex tre blandede index-fonde

Adm. omk. i Sparindex tre blandede index-fonde

Årlige omkostningsprocent

Sparindex tilbyder tre blandede index-fonde som repræsenterer tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem og høj. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med en bred vifte af index-investeringer spredt på tusindvis af investeringer i både aktier og obligationer globalt.

ÅOP

Sparindex tilbyder tre blandede index-fonde som repræsenterer tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem og høj. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med en bred vifte af index-investeringer spredt på tusindvis af investeringer i både aktier og obligationer globalt.

Fond
Adm. omk.
Handels-omk.*
ÅOP
Ind. handels-omk.
* Handelsomkostninger (Emissionstillæg + Indløsningsfradrag)/7

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

Adm. omk.

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

N

Omkostninger til de underliggende index-fonde og ETF'er

N

Omkostninger til administrationen af fondene

Fond Underliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL 0,29% 0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL 0,36% 0,25%
Sparindex Høj Risiko KL 0,42% 0,25%
Fond Underliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL 0,29% 0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL 0,36% 0,25%
Sparindex Høj Risiko KL 0,42% 0,25%

Omkostninger

Fond
Adm. omk.
Maks emissions-tillæg
Maks indløsnings-fradrag
ÅOP
Ind. handels-omk.

Omkostninger ved køb og salg via Sparindex platformen

Du kan købe de billige Sparindex-fonde via dit pengeinstitut eller her på platformen. Hvis du handler via Sparindex platformen kræver det, at der oprettes en konto og et tilhørende depot via vores samarbejdspartner Saxo Bank.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med at investere – klik her

Når du køber og sælger værdipapirerne via Sparindex platformen er det til attraktive priser.
N

Kurtage 0,10% (dog min. 14 kr. pr. handel)

N

Gratis depotoprettelse

N

Gratis depot