Afkastkommentar 2. kvartal 2024 - Sparindex

Sommeren er over os, og andet kvartal af 2024 har passeret. Derfor er det igen blevet tid til at se på, hvordan det er gået Sparindex-fondene i kvartalet og året indtil videre. Du kan se afkast for alle Sparindex-fonde nederst i artiklen.

AI-tema samt forventninger til centralbankernes lempelsesforløb fortsat i fokus

I andet kvartal har der blandt andet fortsat været fokus på forventningerne til et lempelsesforløb fra centralbankerne i Europa og USA  – altså hvornår renterne skal ned og hvor hurtigt (eller langsomt)?

Den amerikanske centralbank har været forsigtig og har holdt renten uændret efter en lidt skuffende inflationsudvikling i løbet af første halvår, mens Den Europæiske Centralbank i løbet af andet kvartal kom med en rentenedsættelse på 0,25 procentpoint.

Det fortsatte forløb er for begge centralbankers vedkommende betinget af, hvordan nøgletal for den økonomiske udvikling og inflationen ser ud i den kommende tid. Kort sagt, handler det om at balancere mellem, at det fortsat går godt og frygten for, at det går for godt.

Derudover har der også fortsat været fokus på AI som tema, hvilket især har smittet af på nogle få store tech-selskaber. En god afspejling af dette var, at NVIDIA kortvarigt var verdens mest værdifulde selskab efter en enorm kursstigning med over 180% siden starten af året. Efterfølgende faldt aktien dog noget tilbage igen.

Udviklingen på aktiemarkederne

Udviklingen i andet kvartal har for aktiemarkedet generelt været noget mere usikker end i første kvartal, men endte stadig med stigende afkast på de fleste markeder.

Kvartalet startede negativt i april for de fleste markeder, herunder globalt og i Danmark. Det vendte dog i slutningen af april, og kvartalet endte med positive afkast på omkring 3,1% for globale aktier i Sparindex Globale Aktier og ca. 0,6% for danske aktier i Sparindex OMX C25.

Meget af stigningen på markedet har igen været relateret til tech-sektorer og særligt AI-området, og som vi efterhånden har været vant til i noget tid, var det de amerikanske vækstaktier i Sparindex USA Growth, som stod for de største stigninger blandt Sparindex-fondene med et afkast på omkring 10% i kvartalet. Fonden er dermed steget med ca. 25% i 2024 indtil videre.

Aktier i Emerging Markets havde også endnu et fint kvartal, og Sparindex Emerging Markets endte kvartalet med et afkast på 5,5%.

Se afkast for alle Sparindex-fondene i andet kvartal og år til dato nedenfor.

Afkast i procent for Sparindex-fondene i 2. kvartal 2024

Globale aktier

ISIN Fond 2. kvt. ÅTD
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 3,1 13,9
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 1,2 11,1
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 3,3 12,6
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 1,0 9,3
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 1,0 9,3

Amerikanske aktier

ISIN Fond 2. kvt. ÅTD
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 1,5 13,8
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 10,0 25,5
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -3,2 4,4
DK0010298439 Sparindex USA Value KL -1,0 10,2

Europæiske aktier

ISIN Fond 2. kvt. ÅTD
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 2,6 9,6
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 0,8 11,0
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 1,2 4,8
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 2,2 7,1
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 0,6 8,3

Øvrige aktier

ISIN Fond 2. kvt. ÅTD
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL -4,0 3,9
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 5,5 10,2

Blandede aktier

ISIN Fond 2. kvt. ÅTD
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 1,3 8,5
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,5 2,9
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,7 5,6

Obligationer

ISIN Fond 2. kvt. ÅTD
DK0062729406 Sparindex Emerging Market Bonds 0,8 0,8
DK0062729596 Sparindex Emerging Market Bonds Akk. 0,8 0,8
DK0060254043 Sparindex Emerging Market Bonds Lokalvaluta -0,8 -0,8
DK0060254126 Sparindex Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. -0,6 -0,6
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL A 0,6 0,9

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.