Ny EU-lov gør det nemmere at investere bæredygtigt - Sparindex

Fra og med 10. marts 2021 skal den finansielle sektor oplyse, hvor bæredygtige deres investeringsprodukter er. Og det skal vel og mærke ske efter en ensartet definition af, hvordan bæredygtighed måles. Det er et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning for at sikre kunderne gennemsigtighed og det korrekte beslutningsgrundlag, når de skal vælge imellem de mange tilbud om bæredygtige investeringer.

En vigtig del af den nye lov er, at der skal skabes konsensus om, hvordan man definerer bæredygtighed. Den del af handlingsplanen ligger i den såkaldte EU-taksonomi, der træder i kraft ved årsskiftet.

EU-taksonomien giver de europæiske investeringsfonde en fælles definition af bæredygtighed, og det bliver for første gang muligt at tale om bæredygtighed på tværs af landegrænser og kapitalforvaltere. Det er dermed et vigtig redskab i kampen for at fremme virksomhedernes grønne omstilling.

De nye kategorier inden for bæredygtig investering har navn efter EU-forordningens artikler:

  • Artikel 6-produkter: Lever op til Finans Danmarks minimumsanbefalinger (gælder for Danmark)
  • Artikel 8-produkter: Bæredygtighed inddrages i investeringsprocessen
  • Artikel 9-produkter: Der er sat bæredygtighedsmålsætninger for produktet

Med denne fælles kategorisering i hele EU er det nu lettere for kunderne at sikre sig, at de kan invester deres penge på en samfundsansvarlig og bæredygtig måde. Og man undgår såkaldt ”greenwashing”, hvor et produkt kun er bæredygtig af navn og ikke af gavn.

Overordnende politik for bæredygtige investeringer i Sparindex

Læs her om vores politik for bæredygtige investeringer på https://sparindex.dk/sfdr

Kategorisering af bæredygtige Sparindex-fonde

Se listen over vores fonde, og hvor bæredygtige de er (ESG-kategori) på  https://sparindex.dk/dokumenter/

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.