i

Dokumenter

Fond Infoark Central
investorinformation
Vedtægter Prospekt
Bæredygtige Europa KL
Bæredygtige Global KL
Bæredygtige USA KL
DJSI World KL
Emerging Markets KL
Europa Growth KL
Europa Small Cap KL
Europa Value KL
Globale Aktier
Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
Globale Aktier Min. Risiko KL
Høj Risiko KL
Japan Growth KL
Japan Small Cap KL
Japan Value KL
Lav Risiko KL
Mellem Risiko KL
OMX C25 KL
Stabile Obligationer KL
USA Growth KL
USA Small Cap KL
USA Value KL
Fond Info-
ark
CI Vedt. Pros.
Bæredygtige Europa KL
Bæredygtige Global KL
Bæredygtige USA KL
DJSI World KL
Emerging Markets KL
Europa Growth KL
Europa Small Cap KL
Europa Value KL
Globale Aktier
Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
Globale Aktier Min. Risiko KL
Høj Risiko KL
Japan Growth KL
Japan Small Cap KL
Japan Value KL
Lav Risiko KL
Mellem Risiko KL
OMX C25 KL
Stabile Obligationer KL
USA Growth KL
USA Small Cap KL
USA Value KL