i

Dokumenter

FondInfoarkCentral
investorinformation
VedtægterProspekt
DJSI World KL
Emerging Markets KL
Europa Growth KL
Europa Small Cap KL
Europa Value KL
Globale Aktier
Globale Aktier – Etik KL
Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
Globale Aktier Min. Risiko KL
Høj Risiko KL
Japan Growth KL
Japan Small Cap KL
Japan Value KL
Lav Risiko KL
Mellem Risiko KL
OMX C25 KL
Stabile Obligationer KL
USA Growth KL
USA Small Cap KL
USA Value KL
FondInfo-
ark
CIVedt.Pros.
DJSI World KL
Emerging Markets KL
Europa Growth KL
Europa Small Cap KL
Europa Value KL
Globale Aktier
Globale Aktier – Etik KL
Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
Globale Aktier Min. Risiko KL
Høj Risiko KL
Japan Growth KL
Japan Small Cap KL
Japan Value KL
Lav Risiko KL
Mellem Risiko KL
OMX C25 KL
Stabile Obligationer KL
USA Growth KL
USA Small Cap KL
USA Value KL


Sparindex er en del af Sparinvest-koncernen

Sparinvest
Kingosvej 1
DK - 2630 Taastrup

Sparinvest administration
Normansvej 1
DK - 8920 Randers NV

+45 36 34 70 10
  info@sparindex.dk
CVR: 35 81 63 99

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge indeksfonde. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning her. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da indeksfondenes værdi enten kan stige eller falde.