Sparindex USA Growth gav højest afkast blandt alle børsnoterede danske fonde i 2023 - Sparindex

Tal fra Finans Danmark viser, at fonden Sparindex USA Growth gav det højeste afkast i 2023 blandt alle børsnoterede danske fonde med et afkast på 41,4%. Det var samtidig det fjerdehøjeste blandt samtlige danske fonde, børsnoterede eller ej.

Hvad investerer Sparindex USA Growth i?

Fonden følger indekset MSCI USA Growth, som omfatter ca. halvdelen af det amerikanske aktiemarked.

Aktierne i indekset er karakteriseret som vækstaktier ud fra nogle faste kriterier, som fx virksomhedernes aktuelle vækstrater, historiske vækst, indtjening pr. aktie, mm. Den øvrige del af markedet er karakteriseret som Value-aktier.

Fakta:

Hvad afgør, om en aktie er vækst eller value?

Vækst

  • Hhv. langsigtet og kortsigtet forventet vækst i indtjening pr. aktie
  • Langsigtet historisk vækst i indtjening pr. aktie
  • Aktuel intern vækstrate
  • Langsigtet historisk vækst i salg pr. aktie Value
  • Høj bogført værdi / pris
  • 12-md forward indtjening / pris
  • Udbytteniveau

Value

  • Høj bogført værdi / pris
  • 12-md forward indtjening / pris
  • Udbytteniveau

Sparindex USA Growths investeringer inkluderer nogle af de allerstørste selskaber i USA – og i verden – målt på markedsværdi. Det gælder ikke mindst de største navne inden for teknologi og kommunikation, men også Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly finder du på listen.

Aktiefordeling, top-10

Apple Inc. 13,3%
Microsoft Corp. 12,9%
Alphabet Inc. 7,2%
NVIDIA Corp. 7,1%
Amazon.com Inc. 6,7%
Meta Platforms Inc. 4,0%
Tesla Inc. 2,5%
Eli Lilly & Co. 2,1%
Mastercard Inc. 1,8%

Tabel: Fondens 10 største investeringer pr. 31. januar 2024

 

Sektorfordeling

Figur: Sektorfordeling pr. 31. januar 2024

 

’Magnificent 7’ bidrog væsentligt til afkastet i 2023

Syv af de selskaber, der indgår i fondens 10 største beholdninger, og som er blandt verdens absolut største, blev i løbet af 2023 kendt som de såkaldte ’Magnificent 7’.

Der er tale om selskaberne Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta, Tesla og ikke mindst chipproducenten NVIDIA, som steg kraftigt, i takt med at AI eksploderede som tema. De nævnte selskaber karakteriseres alle som vækstselskaber og er amerikanske. De indgår derfor i Sparindex USA Growth.

Disse i forvejen store selskaber oplevede store kursstigninger i løbet af 2023. Udviklingen for Sparindex USA Growth – og aktiemarkedet som helhed – var i 2023 dermed i høj grad et resultat af kursudviklingen for de nævnte syv selskaber.

De syv aktier udgør i dag en stor del af Sparindex USA Growths investeringer. Pr. 31. januar var andelen 53,8% af Sparindex USA Growths investeringer. Til sammenligning er andelen 16,1% i Sparindex Globale Aktier, som er en fond, der investerer bredt i globale aktier.

Figur: Beholdning af ’Magnificent 7’ i hhv. Sparindex USA Growth og Sparindex Globale Aktier pr. 31. januar 2024.

 

’Magnificent 7’ øger den selskabsspecifikke risiko

Selv om den store eksponering til de syv selskaber var med til at sende Sparindex USA Growth til tops blandt børsnoterede fonde i Danmark i 2023, skal du som investor være opmærksom på, at over halvdelen af fondens investeringer nu udgøres af syv selskaber inden for nogle relativt tæt forbundne forretningsområder.

Den koncentration kan både føre til høje afkast, men medfører helt naturligt også en øget risiko, da fondens afkast er meget afhængigt af udviklingen i få enkelte selskabers aktier.

Det forhold kan ses på de historiske afkast for fonden, som dels viser fondens høje historiske afkast, men også risikoen, hvor fonden faldt med ca. 28% i 2022, som var et år med kraftige rentestigninger og usikkerhed forbundet med inflation.

Figur: Årlige afkast for Sparindex USA Growth siden 2015. Data pr. 22. februar 2024.

 

Få mere information om Sparindex USA Growth

Du kan læse mere om Sparindex USA Growth her eller ved at hente fondens faktaark.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.