Nye muligheder for at indskyde på aktiesparekonto - Sparindex

Indskudsloftet er hævet ekstraordinært i år, og derudover må du indskyde ekstra svarende til det årlige skattetræk på din aktiesparekonto. Det fortæller investeringsspecialist, Mette Harbo.

Indskudsloftet er hævet til 135.900 kr.

Indskudsloftet justeres hvert år, men i år er loftet hævet lidt mere, end det plejer, hvor det er steget fra 106.600 kr. i 2023 til 135.900 kr. i 2024. Men hvad betyder det i praksis?

”De attraktive skatteregler betyder, at der er sat en ovre grænse for, hvor meget du må indskyde på kontoen. I praksis betyder det, at hvis den samlede værdi på kontoen den 31. december 2023 er mindre end indskudsloftet for 2024 – ja, så må du godt indbetale og fylde op til den nye indskudsgrænse”, lyder det fra Mette Harbo.

”Og derudover må du indbetale et beløb svarende til den årlige skattebetaling, uanset om du har nået indbetalingsloftet eller ej”, tilføjer Mette Harbo.

Den 15. februar 2024 trækkes skatten på en aktiesparekonto. Og det er altså dette beløb, som du efterfølgende gerne må indbetale ekstra.

Over 350.000 dansker har valgt den populære aktiesparekonto, og årsagen skal findes i den attraktive beskatning.

”Årsagen til aktiesparekontoens popularitet er, at afkastskatten kun er 17% og ikke 27% eller 42%, som på et almindeligt depot med frie midler. Du skal dog være opmærksom på, at skatten opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du skal betale skatten hvert år, uanset om gevinsten er realiseret eller ej.

Hvis du har tab på din aktiesparekonto

Hvis du har haft et tab, kan du gemme det til senere modregning. Derfor er det også en dårlig idé at lukke din aktiesparekonto, hvis du har haft tab.

”Et negativt afkast på en aktiesparekonto bliver automatisk modregnet i fremtidige gevinster. Så hvis du vælger at lukke din aktiesparekonto, går du glip af muligheden for at modregne. Du kan dog godt flytte din aktiesparekonto til en anden bank eller handelsplatform og beholde muligheden for at modregne,” slutter Mette Harbo.

 

Aktiesparekonto er for de fleste, men ikke for alle

Du kan kun investere i aktier eller aktiebaserede investeringsfonde, og du skal derfor være villig til at tage en vis risiko, hvis du vælger at investere dine penge via en aktiesparekonto.

Dette kan du investere i via en aktiesparekonto:

  • Børsnoterede aktier
  • Børsnoterede investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst (minimumsbeskattede investeringsinstitutter)
  • ETF’er og andre aktiebaserede investeringsselskaber, der har registreret sig hos Skattestyrelsen på den såkaldte Positivliste, som du finder her

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.