De 10 mest stillede spørgsmål om udbytter - Sparindex

Det er sæson for udbetaling af udbytter fra investeringsforeninger, og du skal som investor tage stilling til, om du vil geninvestere dine udbytter. Så her får du de 10 oftest stillede spørgsmål om udbytter:

1. Hvordan kan det være, at kursen på fonden falder, når udbyttet udbetales?
Udbyttet er en del af ens samlede investering. Når regnskabsåret er forbi, beregner investeringsforeningen udbytter på fondene. Og på udbyttedagen, sælger investeringsforeningen værdipapirer, så der er kontanter til at udbetale udbytter. Den samlede investering i fonden bliver reduceret svarende til udbyttet, der går ind på investorernes konti. Derfor falder kursen på fonden svarende til udbyttet pr. investeringsbevis. Det er så at sige dine egne penge, du får udbetalt, så udbytte er altså ikke noget ’ekstra’. Og hvis du ikke geninvesterer udbyttet, er din samlede investering reduceret.

2. Hvordan bliver udbyttet beregnet – og hvordan kan det være nul?
Selv om du investerer i en udbyttebetalende fond, har du ikke garanti for udbytte hvert år. Investeringsforeninger er underlagt klare regler for, hvordan minimumsudbyttet skal beregnes. Udbyttet på en fond vil primært bestå af to dele. Den ene del er udbytter eller renter fra de underliggende værdipapirer. Denne del er relativ stabil fra år til år. Den anden del er realiserede kursgevinster eller tab fra fonden. Hvis et værdipapir i en fond er blevet solgt med gevinst, skal gevinsten udloddes. Størrelsen af gevinster kan variere betydeligt fra år til år. Er der realiseret flere kurstab end kursgevinster et enkelt år, skal kurstabet modregnes i udbytterne fra de underliggende værdipapirer. Af den grund kan der derfor være år, hvor udbyttet er nul. Der kan være år med faldende kurser, men hvor der udbetales et højt udbytte, og omvendt år med stigende kurser, hvor udbyttet er nul.

3. Hvem har krav på at få udbetalt udbytte?
Alle de investorer, der ejer beviset dagen før, udbyttet bliver udbetalt, modtager udbytte. Det er ikke et krav, at du har haft beviset til fonden i hele regnskabsåret, hvor udbyttet er opsamlet.

4. Hvordan finder jeg oplysninger om størrelse af udbytte og udbetalingsdato?
På investeringsforeningens website finder du oplysninger om størrelsen af udbyttet, og hvornår det kommer til udbetaling. Allerede i løbet af december måned melder mange investeringsforeninger ud om de forventede udbytter. Så har du mulighed for at tilpasse din forskudsopgørelse ud fra dette.

Datoer for udbytter fra Sparindex

1. februar 2024 sidste handelsdag inkl. udbytte
2. februar 2024 første handelsdag uden udbytte
6. februar 2024 indbetales udbyttet på konto

ISIN Fond Udbytte
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 1,40
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 1,90
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL 1,40
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 3,40
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 11,30
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 3,40
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 5,80
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 4,60
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 7,00
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 3,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 15,00
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 3,70
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,10
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 2,80
DK0060254043 Sparindex Nye Obligationsmarkeder 1,30
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 22,30
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,00
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 3,60
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 3,40
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 4,80

5. Hvad er effekten ved at geninvestere udbyttet?
Hvis du geninvesterer udbyttet i samme fond, har du mulighed for at booste din opsparing med renters rente-effekten. Du kan dermed minimere effekten af, at din samlede investering reduceres, ved at geninvestere udbyttet. Og effekten kan være ganske betydelig, som dette eksempel med Sparindex OMX C25 viser:

I figuren herunder viser den mørkegrønne graf effekten af geninvesteret udbytte i Sparindex OMX C25, siden fonden blev lanceret. Den lysegrønne graf viser udviklingen i Sparindex-kursen, hvor udbytterne ikke er geninvesteret.

Bemærk, der er ikke taget højde for aconto-beskatning af udbytterne.

Hvis du i 2012 havde købt et investeringsbevis i Sparindex OMX C25 til kurs 102,5 og geninvesterede de årlige udbytter i samme fond, ville den samlede værdi være kurs 438 her 12 år efter.

Hvis udbyttet ikke var blevet geninvesteret, så ville den samlede værdi være på 378,1 (kurs på 282 og udbytter på i alt 96,10 kr.). Ved at aktivere udbytterne ville renters rente-effekten have bidraget med et ekstra afkast på ca. 16 pct.

Gevinsten i det nævnte eksempel med Sparindex OMX C25 er ikke et enestående eksempel. Ser vi på det amerikanske aktieindeks, S&P500, er det langsigtede afkast også begunstiget af geninvestering af udbytter. I perioden fra 2009 til 2023 ville renters rente-effekten have bidraget med ekstra 20 pct.

Ved at geninvestere og udnytte renters rente-effekten forøger du altså formuen, som du får forrentning af. Det er ligesom snebolden, der bliver ved med at rulle.

6. Hvorfor får jeg ikke hele udbyttet fra aktie-fonde udbetalt?
Hvis du investerer for frie midler, vil der ved udlodning af udbytte blive trukket aconto-skat på 27 pct., medmindre du har investeret i en realisationsbeskattet obligationsfond. Skatten af dit udbytte på aktie-fonde er altså allerede trukket fra, inden du får pengene ind på din konto. Hvis du fx er investeret på en aktiesparekonto eller i en pensionsordning, vil der ikke blive fratrukket skat, her modtager du hele udbyttet.

7. Hvordan er det nu lige med skatten på investeringsforeninger?
Alle udbyttebetalende investeringsforeninger er som udgangspunkt realisationsbeskattet. Hvis der primært bliver investeret i aktier, vil fonden være aktieindkomstbeskattet. Hvis der primært bliver investeret i obligationer, vil fonden være kapitalindkomstbeskattet. I figuren her får du et overblik over hovedreglerne for beskatning af investeringsforeninger:

 

8. Hvordan kan jeg undgå udbytter?
Mange investorer er ikke interesseret i at få udbetalt udbytte. Og en måde at undgå dette på er ved at købe fonden på dagen, hvor udbyttet udbetales. Året efter vil du dog modtage udbytte, hvis du stadig ejer fonden på dagen for udbyttebetaling.

9. Kan jeg tilmelde mig automatisk geninvestering af Sparindex-fonde?
De fleste pengeinstitutter tilbyder automatisk geninvestering, men du skal spørge i dit eget pengeinstitut eller der, hvor du køber og sælger dine værdipapirer, om de tilbyder denne service.

10. Er der ulemper ved at købe lige før udbyttebetaling?
Det kan være uhensigtsmæssigt at købe et investeringsbevis umiddelbart før udbetaling af udbytter, da du på udbyttedagen vil få en andel af din investering tilbage, men efter at der er betalt aconto-skat.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.