Har du overvejet investering som gave? - Sparindex

Mange betydningsfulde begivenheder sker typisk i starten af sommeren. Det kan være, du kender et ungt menneske, der snart bliver konfirmand, student eller færdiguddannet.

Betydningsfulde begivenheder kræver ofte en god gave, men giver sikkert også mange overvejelser om, hvad det skal være. En overvejelse kunne derfor være at give en investering som gave.

Ud over selve værdien af investeringen, kan du se det som en mulighed for at vække en interesse for investering hos modtageren – og hvem ved – måske du på den måde er med til at skabe fundamentet for en sund privatøkonomi, som kan komme personen til gavn langt ud i fremtiden?

Der er dog en række forhold, du skal tænke over, hvis du overvejer at give en investering i gave.

Hvordan kan du gøre det i praksis?

Det at give en investering i gave er ikke helt lige til, da der er nogle krav forbundet med at oprette et depot til investering og med at købe værdipapirerne. Som udgangspunkt må du nemlig ikke hverken oprette et depot eller købe beviser på andres vegne.

Hvis modtageren er under 18 år, skal der også være en forældre/værge, der hjælper til.

Det kan derfor være svært at gøre investeringen i sig selv til en overraskelse, da modtageren skal involveres i selve købet og evt. oprettelse af et depot, før gaven kan blive en realitet.

Giv ikke for meget …

Ud over, at der er regler for, hvordan du i praksis giver en investering i gave, er der også skattemæssige rammer for, hvor meget du må give, uden at modtageren selv skal give lidt videre til Skat.

Hvis du overvejer at give dit barn eller barnebarn gaven, er grænsen 68.700 kr. i 2021, hvis gaven ikke skal indebære en afgift. Du kan også benytte en børneopsparingsordning, hvilket du kan læse mere om i vores indlæg om investering via børneopsparing her.

Hvis personen ikke er fra din nærmeste familie, er reglerne noget strammere. Der er ingen konkret beløbsgrænse fra Skat på såkaldte lejlighedsgaver, men gaven skal holdes på et ”passende niveau for begivenheden”, hvis den skal holdes skattefri.

… men heller ikke for lidt

Du skal dog også tænke på, at der er omkostninger ved køb af værdipapirer, og hvis der fx er minimumsomkostninger på et fast beløb i kroner, vil det beløb procentvist blive større, jo mindre beløb der investeres. Derfor skal gaven heller ikke være for lille, hvis du vil undgå meget høje engangsomkostninger relativt til gavens størrelse.

Hvad er fordelen ved at give en Sparindex-fond frem for andre investeringer?

Sparindex-fondene giver en god risikospredning, fordi der i en fond typisk indgår flere hundrede forskellige aktier og/eller obligationer. Og selvom der altid er en risiko forbundet med investering, vil risikoen ved investering i fx en indeksfond på den måde typisk være lavere end ved investering i en enkelt eller få aktier.

Det betyder, at modtageren ikke nødvendigvis skal bruge tid på at sætte sig ind i enkelt-aktier og ikke pludselig har mistet en stor del af sin gave, fordi én enkelt aktie falder i værdi.

Sidst, men ikke mindst, findes der et bredt udvalg af Sparindex-fonde, hvor der er rig mulighed for at udvælge specifikke områder af markedet eller sammensætte en risikoprofil, der passer til modtageren.

Læs mere om vores fonde her.

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.