Er du til all inclusive-løsninger, vælg-selv eller en kombination? - Sparindex

De blandede Sparindex-fonde er velegnet, hvis du gerne vil sprede risikoen og investere billigt. Samtidig slipper du for at bruge tid og energi på at finde de rette aktier og obligationer. Her er en uddybning af de gode grunde til at vælge en af de blandede Sparindex-fonde:

1) God risikospredning
De blandede fonde – altså INDEX Lav Risiko KL, INDEX Mellem Risiko KL og INDEX Høj Risiko KL – kombinerer hver især mange forskellige index-fonde i én fond. Det vil sige, at du med ét produkt køber en række indeksfonde, der følger aktier eller obligationer i mange forskellige områder af verdensmarkedet. Reelt er du investeret i over 7.000 forskellige værdipapirer i de blandede fonde.

2) Både aktier og obligationer – i ét papir
Du investerer både i aktier og obligationer, da fondene er sammensat af både aktiefonde og obligationsfonde. De tre fonde har forskellige sammensætninger, sådan at du i INDEX Lav Risiko KL investerer mest i obligationer, og i INDEX Høj Risiko KL investerer mest i aktier.

Aktier Obligationer

Figur 1. Fordelingen af aktier og obligationer i Sparindex’ tre blandede fonde.

Hvad med skatten, når der både investeres i aktier og obligationer?

Sparindex’ blandede fonde er udbyttebetalende fonde. Når du investerer frie midler (din almindelige opsparing) via et almindeligt depot, er de beskattet efter realisationsprincippet. Det betyder, at du kun bliver beskattet, når du sælger din investering eller modtager udbytte.

Hvilken indkomst, eventuelle gevinster hører under, afhænger af, hvad fonden hovedsageligt investerer i. INDEX Lav Risiko KL investerer hovedsageligt i obligationer og beskattes som kapitalindkomst. Både INDEX Mellem Risiko KL og INDEX Høj Risiko KL investerer hovedsageligt i aktier og beskattes som aktieindkomst, hvis du investerer frie midler.

Du kan læse mere om skatteregler på https://sparindex.dk/hvordan-er-det-nu-lige-med-skat-paa-investering/


3) Automatisk rebalancering af aktier og obligationer
Når du investerer i både aktier og obligationer, er det vigtigt at tænke på, at de vidt forskellige afkast kan ændre værdien af dine aktier og obligationer og dermed også deres andele af porteføljen. Det kan i grove træk være uhensigtsmæssigt for det langsigtede afkast, medmindre du løbende sørger for at købe og sælge aktier og obligationer, sådan at du altid har den fordeling, du oprindelig har bestemt dig for.Det er netop det, der forstås ved rebalancering, og det sker helt automatisk i Sparindex’ blandede fonde.Du kan læse mere om rebalancering her: https://sparindex.dk/husk-at-tilpasse-portefoeljen-efter-aktiefald/

Det ene udelukker ikke det andet

Hvis du selv ønsker at sammensætte din portefølje – og ikke vil være bundet af en specifik sammensætning, kan det alligevel være en overvejelse værd at tænke de blandede Sparindex-fonde ind i din portefølje.

Det ene udelukker nemlig ikke det andet. Du kan overveje en portefølje, der både består af en bred alt i en løsning som de blandede fonde og af mere fokuserede investeringer, som de øvrige Sparindex fonde giver mulighed for eller andre specifikke investeringer som enkeltaktier.

Et godt eksempel kunne være, hvis du egentlig har det godt med at investere i enkeltaktier, men mener, at risikoen i din portefølje er blevet for høj. I det tilfælde kan de blandede fonde være en måde, hvorpå du kan få en god bund i porteføljen med et enkelt instrument, der favner bredt med både aktier og obligationer.

Uanset, hvad du vælger, giver Sparindex dig mange muligheder for at sammensætte en god investeringsportefølje tilpasset dine ønsker.

Find ud af, hvilken af de blande Sparindex fonde, der passer til dig

Ved at svare på et par få spørgsmål kan du få en anbefaling til, hvilken af de tre blandede fonde der passer bedst til dig.

Rådgivningen er en naturligvis gratis og uforpligtende.

Prøv vores rådgivning her: https://app.sparindex.dk/Signup

Her kan du se sammensætningen af de blandede Sparindes fonde:

Fonde og fordeling i Sparindex’ blandede indeksfonde
Fond Vægt
INDEX Lav Risiko KL INDEX Mellem Risiko KL INDEX Høj Risiko KL
Statsobligationer i EM lande 6% 4% 3%
Realkreditobligationer i EUR 18% 11% 0%
Statsobligationer i EUR Mellemlange 7% 5% 0%
Virksomhedsobligationer High Yield i EUR 6% 4% 4%
Statsobligationer i EUR Korte 13% 0% 0%
Virksomhedsobligationer IG I EUR 6% 6% 6%
Statsobligationer i EUR Lange 0% 9% 9%
Stats- og realkredit i Danmark 19% 10% 2%
Aktier Global 25% 49% 75%

Læs mere om de blande Sparindex fonde her

Indholdet i denne blog er alene udarbejdet til information og inspiration og skal derfor ikke betragtes som en konkret anbefaling om investering. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab.
Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Spar-Insighter

I Spar-Insighter samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Spar-Insighter udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Spar-Insighter ’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.

Shares
Share This