Bæredygtige investeringer betyder ikke et lavere afkast - Sparindex

Mange danskere tænker på klodens ve og vel og lever mere og mere bæredygtigt. Det ses i vores indkøbsvaner, og når vi skal sætte vores kryds på stemmesedlerne til politiske valg. De krav, som mange stiller til deres dagligvarer, begynder de også at stille, når det gælder investeringer. En undersøgelse fra 2019 lavet af Deloitte viser, at ca. 50% af de adspurgte mener, at det er afgørende, at deres opsparing investeres bæredygtigt. Og 37% er endda villige til at acceptere et lavere afkast.

”Bæredygtighed er på mange måder i fokus i dag og bliver efterspurgt på en lang række områder. Flere og flere går op i, hvor deres penge bliver investeret,” siger Lars Toft Jensen, chefporteføljemanager hos Sparindex.

Afkast og bæredygtighed er ikke hinandens modsætninger

Selv om 37% af de adspurgte i undersøgelsen fra Deloitte er villige til at acceptere et lavere afkast, mod til gengæld at deres opsparing er investeret i bæredygtige aktier, så handler det jo for de fleste stadig om at få et økonomisk afkast. Men faktisk behøver du ikke gå på kompromis med dit afkast for at få en grønnere samvittighed.

”Efter min vurdering så giver de bæredygtige investeringer ikke et lavere afkast end mere traditionelle aktier. En af vores bæredygtige indeksfonde har netop vundet en Morningstar Award for Danmarks bedste globale aktiefond. Prisen er på den måde et godt billede på, at du kan opnå et attraktivt og konkurrencedygtigt afkast ved at investere bæredygtigt« fortæller Lars Toft Jensen.

Hvert år uddeler den amerikanske finansvirksomhed Morningstar en række priser til eksempelvis de indeksfonde, der har performet bedst. Og Sparindex udbyder netop indeksinvesteringer. Kort fortalt betyder det, at Sparindex køber aktier i hele markedet for at følge udviklingen i et specifikt marked så tæt som muligt – et såkaldt indeks. Og investor får afkastet for hele markedet og bliver altså mindre påvirket, hvis enkelte aktier skulle klare sig dårligere end markedet, og så længe markedet generelt er i plus. Denne tilgang kræver ikke så mange ressourcer, og derfor kan omkostningerne holdes på et minimum.

Læs om bæredygtig investering hos Sparindex

Svanemærkning af tre nye indeksfonde

Hvis du som forbruger går på indkøb efter tandpasta og vaskemiddel, er der forskellige mærkninger, du kan gå efter. Det samme gælder også for investeringsprodukter.

Sparindex har lanceret tre nye indeksfonde, som har fået Svanemærket. Det er fordi, de kun har aktier, som opfylder en række skrappe krav til bæredygtighed, herunder også både miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige krav fx til medarbejderrettigheder, sikkerhed, diversitet og lignende.

Samtidig skal selskaberne i fondene samlet set leve op til Parisaftalens mål om reduktion af CO2-udledning. Og selskaber som beskæftiger sig med våben, alkohol, tobak og hasardspil vælges helt fra. Det samme gælder selskaber med fossiltunge profiler fx uran, olie, kul og gas. De tre nye Svanemærkede Sparindex-fonde er indtil videre de eneste af sin slags i Danmark.

Sparindex har lavet de tre indeksfonde på baggrund af en øget interesse fra kunderne, og det tegner allerede godt.

Lars Toft Jensen fortæller: ”Det har været en succes indtil videre. Vi har fået interesse fra både professionelle investorer og private investorer. Og i dag har vi over 6.000 investorer og cirka 1,4 milliarder kroner på tværs af de tre nye fonde.”

 

Sparindex’s tre nye bæredygtige fonde er opdelt geografisk:

  • Sparindex Bæredygtige Global
  • Sparindex Bæredygtige USA
  • Sparindex Bæredygtige EU

Læs mere om bæredygtig investering hos Sparindex

At investorerne efterspørger bæredygtighed er ikke en forbigående trend.
”Du skal måske ikke forvente et bedre afkast, men heller ikke et dårligere end ved traditionelle aktier, og et bæredygtigt indeks kan være med til at sænke ens risiko. Desuden er det vigtigt at understrege, at vores nye indeksfonde henvender sig til alle typer investorer, også private investorer med mindre opsparinger,« slutter Lars Toft Jensen.

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.