Skub til samfundet
med dine investeringer

Skub til samfundet med dine investeringer

Du reducerer måske allerede madspild, handler bæredygtigt, sparer på vandet og spiser mere vegetarisk.
Men hvad gør du med din opsparing? At investere bæredygtigt kan blive en naturlig forlængelse af dine daglige rutiner. Faktisk skubber du til den bæredygtige omstilling, når du investerer bæredygtigt, fordi du støtter dem, der gør en ekstra klimaindsats.

Hvis du mener, at bæredygtige investeringer skal være lige så naturlige som at undgå madspild, så har du her en mulighed for at investere i selskaber, der er i gang med at gøre sig mere grønne ved at reducere C02-udledningen i deres forretning.

Nye indeksfonde lever op til Parisaftalen

Parisaftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige to grader, er indarbejdet i investeringsprocesserne for de nye bæredygtige indeksfonde. Fondenes klimaaftryk vil nemlig allerede ved lancering være halvt så stort som markedet, og aftrykket vil årligt blive reduceret med yderligere 7%.

På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser, herunder C02.

Læs om Parisaftalen her

Danskerne om bæredygtighed

Størstedelen af danskerne mener, at klimaforandringer er alvorlige og går op i at leve bæredygtigt. Alligevel er det kun 3 pct., der stiller krav om bæredygtige investeringer.

%

mener at klimaforandringerne er alvorlige*

%

går op i at leve bæredygtigt*

%

har presset på for klimavenlige investeringer*

*Concito, Arla Foods og Nykredit

Nu introducerer vi Danmarks første Svanemærkede indeksfonde

Sparindex lancerer nu tre bæredygtige og Svanemærkede indeksfonde og giver dig dermed muligheden for at skubbe til den bæredygtige omstilling med dine investeringer. Bæredygtighed er noget, mange forbinder med at tage cyklen, slukke lyset og sortere affald. Men vidste du, at det at investere bæredygtigt måske er det største bidrag, du kan tilbyde den bæredygtige omstilling?

svanemærket

Svanemærkede investeringsfonde

For at en investeringsfond kan blive svanemærket skal den leve op til 25 forskellige kriterier relateret til såvel miljø som sociale forhold og menneskerettigheder. De svanemærkede index-fonde støtter både op om virksomheder, der er i mål, og dem som arbejder på at komme det.
Blandt kravene for at få svanemærket er, at fonden eksempelvis ikke må investere i virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, og kan du ikke finde svar her på siden, er du velkommen til at skrive en e-mail eller ringe til vores kundeservice.

+45 36 34 70 10 eller info@sparindex.dk

Mandag – fredag fra kl. 9:00 – 16:00