Afkastkommentar 2. kvartal 2023 - Sparindex
  • Solide stigninger til aktiemarkedet, hvor især de amerikanske aktier var i hopla
  • Vækst-strategierne klarede sig markant bedre end Value-strategierne – både for kvartalet og for halvåret
  • Sparindex DJSI World blev kåret ’Bedst i Test’ af Forbrugerrådet Tænk

 (Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

Medvind til både aktier og obligationer

Det globale aktiemarked var i hopla i andet kvartal – og fortsatte den positive stemning fra første kvartal. Tydelige signaler om, at den globale økonomi er kommet solidt gennem de ekstraordinære markedsforhold i 2022, har givet en tiltrængt støtte til aktierne.

Retter vi blikket mod obligationsmarkederne, var der generelt også medvind at finde her. Det lavere renteniveau var generelt understøttende for obligationsafkastet. Særligt statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande markerede sig med pæne stigninger, og Sparindex Nye Obligationsmarkeder steg over 3% i kvartalet.

Centralbankerne satte dagsordenen i juni

Juni var en travl måned for centralbankcheferne i både Europa og i USA. I Europa blev det til den 8. renteforhøjelse i træk. Lidt anderledes stod det til i USA, hvor de valgte at holde en pause efter 10. rentestigning i træk. Begge centralbanker sendte et klart og ensartet signal: Vi skal forberede os på flere rentestigninger. Så på trods af, at flere økonomiske nøgletal peger på, at vi fremadrettet kommer til at se lavere inflation, er centralbankerne af den overbevisning, at inflationen fremadrettet fortsat vil være for høj.

Vækst-aktier slår Value-aktier

De amerikanske vækstaktier var kvartalets og året højdespringer, hvor Sparindex USA Growth er steget over 30% i år. Lidt mere afdæmpet er det gået for de amerikanske Value-aktier, der blot er steget 2,6% i kvartalet – hvilket ikke var tilstrækkeligt til at trække årets afkast i plus. Vi har derfor en afkast-forskel på amerikanske vækst- og Value-aktier på over 30%. Blandt vækst-aktierne er det særligt tech-aktier, der har drevet årets afkast. Tech-aktierne udgør over 40% af INDEX USA Growth.

Sparindex DJSI World vinder ’Bedst i test’

Vi skal da også lige nævne, at Forbrugerrådet Tænk har kåret den bæredygtige fond Sparindex Dow Jones Sustainability (DJSI) som vinder af ’Bedst i test’ blandt investeringsforeninger og ETF’ere med globale aktier.
Læs mere her: https://sparindex.dk/taenk-kaarer-endnu-engang-sparindex-fond-som-bedst-i-test/

Forventninger til fremtiden

Optimismen har absolut været til at få øje på, når vi ser på afkastet i år. Og det er på trods af, at de økonomiske nøgletal peger i forskellige retninger. Mens arbejdsmarkedet, boligmarkedet og servicesektoren har det relativt godt, står det mere sløjt til i fremstillings- og industrisektoren.

Det er vores forventning, at det stærke arbejdsmarked og stigende lønninger vil presse indtjeningen i virksomhederne. Vi tror på, at den globale vækst vil bremse op hen over sommeren.

Den globale økonomiske udvikling er stadig omgærdet af en atypisk stor usikkerhed, set i lyset af at centralbankerne har hævet renterne i et omfang og med en hastighed, som ikke er set i årtier. Den fulde effekt af disse rentestigninger har endnu ikke udspillet sig, hvilket skaber usikkerhed.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 1. kvartal 2023 her:

ISIN Fond 2. Kvartal 2023
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 1,95 11,51
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 4,02 9,08
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL 2,95 6,60
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 5,90 10,47
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 5,27 11,67
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 0,56 3,51
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,57 14,49
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -0,21 6,34
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 2,44 9,11
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 4,96 10,58
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 1,02 1,87
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 1,02 1,83
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 3,27 7,78
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 1,14 3,52
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 2,32 5,94
DK0060254043 Sparindex Nye Obligationsmarkeder 3,32 6,04
DK0060254126 Sparindex Nye Obligationsmarkeder Akk. KL A 3,44 6,15
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 1,52 8,08
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,08 1,14
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 13,16 30,52
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 4,38 6,74
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 2,56 -0,31

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.