Tænk kårer endnu engang Sparindex-fond som ’Bedst i test’ - Sparindex

Vurderingsparametrene for ’Bedst i test’

Tænk har testet 59 investeringsforeninger med globale aktier samt tre ETF’ere fra verdens største udbydere. Resultatet er baseret på 12 forskellige testparametre, der hver især har en vægt i den samlede bedømmelse af fondene. I tabellen nedenfor viser vi overblikket over de 12 parametre. Her fremgår det, at fondenes løbende omkostninger samt det risikojusterede afkast på tre og fem år bliver tillagt væsentlig betydning.

Vurderingsparametre Vægt i pct.
Samlet afkast i pct. de seneste tre år 2
Samlet afkast i pct. de seneste fem år 3
Risiko – målt som standardafvigelse i pct. de seneste tre år 3
Risiko – målt som standardafvigelse i pct. de seneste fem år 8
Risikojusteret afkast – målt som Sharpe-indeks se seneste tre år 10
Risikojusteret afkast – målt som Sharpe-indeks se seneste fem år 20
Løbende omkostninger (administrations- og transaktionsomkostninger i fonden) i pct. 30
Engangsomkostninger (køb/salg af fonden) i pct. 10
Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG) 6
Bevæger investeringerne sig i en mere bæredygtig retning 3
CO2-udledning (MSCI) 3
Grøn vs. fossilbaseret omsætning (MSCI) 3

Afkastudviklingen

For de fleste investorer er det primære fokus at opnå et godt afkast. Af nedenstående graf kan man se, at Sparindex DJSI World de seneste fem år har givet et afkast på 162 pct., mens gennemsnittet af konkurrenterne har givet et afkast på 136 pct. i samme periode, målt ved Morningstarkategori-indekset. Det svarer til et merafkast på 26 pct. relativt til sammenlignelige investeringsløsninger.

Kilde: Sparinvest og Morningstar. Periode 11.05.2018 – 11.05.2023

Hvis vi betragter afkastet alene i 2023, så er den gode performance fortsat. Fonden har givet et afkast på 8,2 pct., mens gennemsnittet af konkurrenterne har givet 5,3 pct. (pr. 12.05.2023).

Prisregn over Sparindex DJSI World

Det er ikke første gang i år, at Sparindex-fonden bliver anerkendt. Selvsamme fond vandt en Morningstar Fund Award i februar – og også dengang for det gode risikojusterede afkast.

”Vi er glade for, at Sparindex-fonden kan bryste sig af flere typer af anerkendelser. Anerkendelserne er et stærkt billede på, at man ikke behøver at gå på kompromis med afkastet, når man investerer bæredygtigt – det kan sagtens gå hånd i hånd,” siger Mette Harbo, director of indexed investments i Sparinvest.

Investeringsstrategien for Sparindex DJSI World

Fonden følger indekset Dow Jones Sustainability World Ex. All, som er konstrueret, således at det tager udgangspunkt i verdens 2.500 største selskaber. Alle selskaber, der bliver optaget i indekset, bliver screenet for en række kriterier, som alle sammen bygger på et ansvar inden for ansvarlighed og bæredygtighed. Alle selskaber bliver scoret fra 0-100 på en række bæredygtighedskriterier inden for økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. Der er bl.a. fokus på miljøbeskyttelse, fagforeningsrettigheder, menneskerettigheder, ledelsesdiversitet, børnearbejde og antikorruption.

Kun de 10%, der scorer højst inden for hver industri, kommer i betragtning til indekset. Derfor er ’best-in-class’ omdrejningspunktet for udvælgelsen af de selskaber, der bliver inkluderet i indekset. Foruden ’best-in-class’-tilgangen ekskluderes selskaber, der har aktiviteter inden for industrierne våben, tobak, alkohol, spil og porno.

Fakta om Sparindex DJSI World

  • Investeringsunivers: Globalt inkl. Emerging Markets-lande
  • Løbende administrationsomkostning: 0,50%
  • Start-år: 2002
  • Afkast år-til-dato: 8,2% (pr. 12. maj 2023)
  • Formue: 3,5 mia. kr.
  • Udbytte 2023: 5,70 kr. pr. bevis

’Bedst i test’-priser

2023: Sparindex DJSI World (april)
2022: Sparindex Bæredygtige Europa (august)
2022: Sparindex Europa Growth (juni)
2021: Sparindex DJSI (december)
2021: Sparindex Europa Growth (maj)
2020: Sparindex Globale Aktier Min. Risiko
2019: sparindex.dk (bedste investeringsrobot)

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.