Stigende interesse for bæredygtige investeringer - Sparindex

Sparindex’ tre nye bæredygtige indeksfonde har fået stor bevågenhed og er kommet rigtig godt fra start. Formuen i fondene har efter ganske få uger passeret 1,2 mia. kr. og sender et stærkt signal om, at mange ønsker at skubbe til den bæredygtige omstilling – også igennem deres investeringer.

Normer og værdigrundlag afspejles nu også i investeringsvalg

Miljøbevidsthed er blevet en naturlig del af vores hverdag; vi sorterer vores affald, køber økologisk, og vi har måske endda udskiftet lørdagsbøffen med et vegansk alternativ. Alligevel er det kommet som en overraskelse, at interessen for de tre bæredygtige indeksfonde har været så overvældende. Vi er meget taknemmelige og ser interessen som et billede på, at samfundsansvar og miljøbevidsthed får en større og større betydning i de valg, vi tager i dagligdagen. Meget tyder på, at vores personlige normer og værdigrundlag i højere grad afspejler sig i vores investeringsbeslutninger – det, tror vi på, er en tendens, der vil fortsætte fremover.
Infoboks:

Udbuddet af bæredygtige investeringsløsninger er vokset markant gennem de seneste år, og 2020 var ingen undtagelse. Frem til november måned var der lanceret 24 nye fonde i Danmark – heraf var 30% af midlerne til de nye fonde placeret i bæredygtige eller ’grønne’ fonde jf. FinansDanmark.

Første Svanemærkede indeksfonde

svanemærketDe tre bæredygtige indeksfonde blev lanceret med Svanemærkets anerkendelse. Det er de første indeksfonde nogensinde til at modtage denne anerkendelse. Kun syv aktiefonde i Danmark har tidligere modtaget Svanemærket for deres ekstraordinære miljøprofil, men først nu tæller denne eksklusive gruppe også indeksfonde.

Det skal ikke være en hemmelighed, at det har været en ambition fra begyndelsen, at vi ønskede at sætte en ny høj standard for bæredygtige indeksfonde i Danmark. Det er vores håb, at vi med disse fonde kan bidrage til at skabe både værdi og nytte for samfundet og investorerne. Og med Index Bæredygtige har vi en Svanemærket garanti for, at det sker.

Den stærke klimaprofil har også være medvirkende til at trække overskrifter i medierne. Det finansielle nyhedsmedie Finanswatch bragte historien om, at de nye Sparindex-fonde lever op til de skrappeste klimakrav for investeringsfonde i EU.

Artiklen understreger, at der i indeks-kontruktionen er lagt vægt på opfyldelse af de skrappe krav, der er til både Svanemærket og EU Paris Aligned Benchmarks. Det er derfor også de første indeksfonde i Danmark, der lever op til EU’s mest ambitiøse mål for bæredygtige indeks – EU Paris Aligned Benchmarks.

INDEX Bæredygtige får interesse fra såvel store som små

De nye fonde adskiller sig fra mange andre bæredygtige investeringsløsninger, da de følger Paris-aftalen. Det betyder, at fondene er konstrueret, så det samlede klimaaftryk fra selskaberne i fondene matcher Paris-aftalens mål om reduktion af CO2. Klimaaftrykket vil allerede ved lancering være halvt så stort som markedet, og det vil hvert år blive reduceret med yderligere 7%.

Netop dette har vagt stor interesse fra såvel institutionelle investorer som private investorer. Det er årsagen til, at fondene i løbet af de første uger af lanceringen har over 4.000 investorer, og der er investeret for samlet ca. 1,2 mia. kr. i de tre fonde. Vi har store forventninger til disse fonde og takker for interessen. Vi håber, at alle investorer vil være tilfredse med, at deres investeringer er med til at skubbe til den grønne omstilling.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.