Stigende behov for bæredygtige investeringer lover godt for afkastet - Sparindex

Dow Jones Sustainability World, som er et af de førende indeks til at vurdere udviklingen inden for bæredygtige aktier har givet et merafkast akkumuleret på cirka 9 procentpoint over de seneste fem år, hvis vi sammenligner med et bredt markedsindeks som MSCI ACWI.

Vores egen fond Sparindex DJSI World følger netop Dow Jones Sustainability World Ex All.

En anden fond, Sparindex Bæredygtige Global (tidligere Sparindex Globale Aktier) som kom på markedet i 2018, har siden lancering givet et merafkast akkumuleret på ca. 10 procentpoint i forhold til det brede markedsindeks, målt ved MSCI World All Countries (MSCI ACWI), hvor der ikke er et bæredygtigheds fokus.

Kursudvikling for bæredygtighedsindekset Dow Jones Sustainability Word over for det brede indeks MSCI ACWI

Rune Rissbjerg Thomsen, som er seniorspecialist inden for bæredygtige siger:

”Når du tænker bæredygtighed ind i dine investeringer, får du et langsigtet perspektiv, der prøver at være på forkant med udviklingen, og det har historisk set givet pote i form af merafkast. Vi mener også, at det fremadrettet vil kunne betale sig at være på forkant med udviklingen af en grøn verdensøkonomi og den gradvise afvikling af fossile brændsler, selvom man aldrig kan give garantier om fremtidige afkast.”

Potentiale og risici inden for bæredygtighed er lige vigtige

Året klimatopmøde, COP26, i Glasgow bekræftede, at bæredygtige investeringer har et indbygget langsigtet perspektiv.

”I Glasgow-Pagten, der netop er underskrevet af verdens lande ved COP26, er der for første gang enighed om, at kul skal fases ud af den globale energiproduktion. I Sparinvest har vi ekskluderet kulselskaber i flere år, men til gengæld har vi investeret i mange af de selskaber, der står bag fremtidens vedvarende og bæredygtige energiløsninger, og som nu oplever større og større efterspørgsel,” udtaler Rune Riisbjerg Thomsen og fortsætter:

”Det har på den måde givet pote at inddrage de langsigtede bæredygtighedsrisici og -potentialer i sine investeringsbeslutninger, når man ser på det merafkast, som bæredygtige investeringer de seneste år har givet sammenlignet med det brede marked.”

”Har du haft et bæredygtigt mindset, har du været på forkant med udviklingen.” Rune Riisbjerg Thomsen, Seniorspecialist

I hele verden vækster bæredygtige investeringer

Udover at opnå et godt risikojusteret afkast ønsker mange også at gøre en forskel for miljøet og samfundet. Og det skal bl.a. ses som af forklaringerne på, at bæredygtige investeringer vokser massivt i disse år.

”Bæredygtige investeringer er i voldsom vækst, og det er båret af stigende efterspørgsel fra både privatpersoner og professionelle investorer. Og vi forventer, at væksten fortsætter,” siger Rune Riisbjerg Thomsen og uddyber:

”Det skyldes blandt andet den nye EU-lovgivning, der forpligter alle banker, pensionsselskaber, kapitalforvaltere mv. til at oplyse kunderne om produkternes bæredygtighed, ligesom man fra sommeren 2022 er forpligtet til at afklare kundernes ønsker til bæredygtigheden i deres investeringer.”

I 2025 er det estimeret, at der vil være for 50.000 mia. dollar ESG-aktiver (bæredygtige aktier, obligationer, fonde m.v.). Med andre ord, at over en tredjedel af alle investeringsaktiver i hele verden vil have et ESG-stempel på sig i 2025. Estimatet er udregnet af nyheds- og markedsdatabureauet Bloomberg Intelligence.

ESG, som står for Environmental, Social og Governance, inddrager hensyn til både klima og miljø, men også sociale forhold og ansvarlig selskabsledelse. Her bliver selskaberne ikke kun vurderet ud fra deres bidrag til den grønne omstilling, men også på hvad de gør for at bekæmpe fx korruption eller uddanne deres medarbejdere og fremme diversitet i ledelsen.

Behov for 100.000 mia. dollar til den grønne omstilling

Den store interesse for at investere bæredygtigt har sat gang i en diskussion, om der kan opstå en såkaldt finansiel boble inden for bæredygtige investeringer.

Den bekymring deler Rune Riisbjerg Thomsen ikke:

”Det Internationale Energiagentur har vurderet, at den grønne omstilling alene udgør en samlet investeringsmulighed på over 100.000 mia. dollar, så der er brug for rigtig meget kapital. Dertil kommer investeringer i klimatilpasning, men også i fx uddannelse og sundhed, som er områder, der er relateret til bæredygtighed, og som har et kæmpestort behov for kapital de næste mange år frem,” påpeger han og slår fast:

”Så vi er helt overordnet ikke voldsomt bekymrede for, at der skulle være en boble inden for det her område.”

Sunde investeringsprincipper gælder også inden for bæredygtighed

Undervejs i den bæredygtige omstilling vil vi givet komme til at se enkeltselskaber, projekter eller måske hele sektorer, som bliver hypet lidt for meget og prissat for højt i forhold til den værdi, de reelt kan skabe.

Rune Riisbjerg Thomsen anbefaler derfor, at du benytter de sædvanlige fornuftige grundregler for investering, når du går ind i bæredygtige investeringer.

”At investere bæredygtigt er på mange måder som at investere konventionelt. Du skal vurdere din risikoappetit og tidshorisont og udvælge dine investeringer derefter. Noget af det bedste, du kan gøre, er at sprede din risiko.” Rune Riisbjerg Thomsen, Seniorspecialist

Et konkret råd fra Rune Riisbjerg Thomsen er at sprede risikoen og samtidig have en bæredygtig profil på sine investeringer:

”Du kan udvide dit investeringsunivers ved ikke kun at se på de selskaber, som allerede i dag scorer meget højt på bæredygtighed, men også inkludere dem, som er godt på vej til at blive bæredygtige. Et eksempel på det kunne være de energiselskaber, som stadig i en vis grad bruger fossile brændsler, men tager store skridt i den grønne retning og har truffet de rigtige beslutninger for at komme derhen.”

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.