Sparinvest siger farvel til 483 olie, - gas- og kulselskaber - Sparindex

Sparinvest skærper nu kursen over for selskaber, der er involveret i undersøgelse, indvinding eller produktion af fossile brændsler.

Vi er på vej mod en fremtid, hvor energi hovedsageligt kommer fra sol, vind eller andre grønne kilder. Verden vil bevæge sig væk fra fossile brændsler. Vi har i Sparinvest et ansvar for at skubbe på den bevægelse og samtidig beskytte vores kunders investeringer mod de forandringer, bevægelsen vil bringe med sig. Derfor skærper vi som investor nu kursen over for selskaber, der er involveret i produktion af fossile brændsler,” siger Søren Larsen, chef for bæredygtige investeringer i Sparinvest.

Sidste år satte Sparinvest en række ambitiøse klimamål, hvor vi forpligter os til, at udledningen fra Sparinvests investeringer skal følge Parisaftalen og nå nul senest i 2050. Den nye politik for fossile brændsler er et naturligt led i de ambitioner.

60 selskaber frasælges

Som investor har Sparinvest i flere år – sammen med en lang række andre investorer – arbejdet for, at olie-, gas- og kulselskaberne i Sparinvests portefølje har bevæget sig i en bæredygtig retning. På den baggrund har vi tidligere frasolgt selskaber med væsentlig omsætningseksponering mod kul, ukonventionel olie og gas (tjæresand, m.v.) samt arktiske boringer. Nu kan vi med ny data også identificere selskaber, der i strid med Det Internationale Energiargenturs (IEA) 2050-scenarie udvider og udvikler nye olie- og gasfelter. De nye data viser desværre, at stort set alle energiselskaber er involveret i den type projekter.

Hvordan vi konkret arbejder med bæredygtighed for vores investeringskunder, kan man læse mere om i Sparinvests politik for bæredygtige investeringer her.

Sparinvest har forpligtet sig til, at selskabets investeringer skal være klimaneutrale i 2050. Derfor har vi med udgangspunkt i IEA’s anbefalinger valgt at frasælge 60 selskaber fra Sparinvests investeringsprodukter og herudover ekskludere 483 olie- og gasselskaber fra vores investeringsunivers. Det har vi gjort på baggrund af data og selskabernes handlinger eller mangel på samme. Vi vurderer, at disse selskaber har en væsentligt forøget risiko for at have investeret i mange såkaldte ’strandede aktiver’, som vil tabe deres værdi pga. ændringer i det politiske miljø og forbrugsmønstre.

Farvel til 483 selskaber

Størstedelen af selskaberne har det til fælles, at de i de seneste år har brugt mere end 5% af deres kapitalomkostninger på at udvikle nye olie- og gasfelter, hvilket er i strid med IEA’s scenarie for at efterleve Parisaftalens målsætninger. Dog undtages 14 selskaber i sektoren fra eksklusion, fortæller Søren Larsen, chef for bæredygtige investeringer i Sparinvest.

Tilbage har vi nu 14 olie- og gasselskaber, som ikke er, hvor de skal være, men hvor vi vurderer, at der fortsat er mulighed for, at de vil omstille sig. Over for dem fortsætter vi det aktive ejerskab og sætter dem på en særlig observationsliste. Vi vil løbende forholde os til, om vi ser den rette fremdrift,” siger Søren Larsen.

Hermed tæller observationslisten 22 selskaber, da der også indgår otte energiselskaber, der producerer el fra kul.

Det vil naturligvis fortsat være muligt for kunder i Sparinvest at investere i energisektoren, som spiller en betydelig rolle i verdensøkonomien, men fremover altså i et reduceret antal selskaber.

Sparinvest tilbyder fortsat en række bæredygtige svanemærkede fonde, hvis kunderne ønsker, at deres investeringer skal være helt fri for fossile brændsler.

Denne udelukkelse af dele af investeringsuniverset vil reducere de risici, som klimatransitionen medfører. Den vil dog også betyde, at afkastet kan adskille sig fra det generelle markedsafkast i positiv eller negativ retning, hvis priserne på energi oplever udsving.

Ud af de 483 selskaber, der ekskluderes, indgår kun 60 selskaber i vores investeringsprodukter, herunder vores Sparindex-fonde. Vores svanemærkede indeksfonde er ikke berørt, da de allerede udelukker fossile brændstoffer.

Det Internationale Energiagenturs (IEA) konklusioner sætter rammen for arbejdet

I 2021 udkom IEA med en bredt anerkendt rapport, der udstikker en retning for omstillingen af den globale energisektor til vedvarende energi.

IEA slår fast, at fossile brændsler er en nødvendig del af den globale energiproduktion i mange år endnu, men at der ikke er behov for at etablere nye kulminer eller olie- og gasfelter nogen steder i verden.
Tværtimod er der brug for massive investeringer i udvinding af vedvarende energi. Det er de konklusioner, Sparinvests politik for fossile brændsler læner sig op ad.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.