Sparindex vil være CO2-neutral inden 2050 - Sparindex

Som en del af Nykredit-koncernen har Sparindex tilsluttet sig det såkaldte ’Net Zero Asset Managers Initiative’. Det betyder, at vi forpligter os til at sænke alle vores investeringers CO2-udledninger til samlet at være neutrale senest i 2050. Det er et vigtigt skridt i bidraget til at opnå Paris-aftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningerne til under 1,5 grader.

Langsigtet mål kræver handling nu

Selv om der er lang tid til 2050, er det selve forpligtelsen, som er vigtig at hæfte sig ved. For den kræver handling både på kort og mellemlangt sigt.

Som en del af aftalen skal vi sætte os delmål for reduktion af udledning fra de investeringer, vi laver, og det skal vi kunne dokumentere. Derudover forpligter vi os til at indgå i arbejdet med at udvikle metoder, der kan måle vores investeringers klimapåvirkning.

Både Danmark og EU har sat sig meget ambitiøse reduktionsmål allerede i 2030 på henholdsvis 70% og 55%. Så der er fornuft i, at vi sammen med andre forvaltere sætter vores kræfter ind på dette område. Det hjælper os, når vi sammen går i dialog og stiller krav til de virksomheder, vi er investeret i. Det sker bl.a. via initiativet Climate Action 100+, hvor vi stiller krav til verdens 161 mest udledende børsnoterede selskaber om, at de skal fremlægge konkrete planer for omlægning til en økonomi, der er på linje med Paris-aftalen.

Sparindex er i front på bæredygtighed

Sparindex er en del af Nykredit-koncernen, og det er vores klare målsætning at være Danmarks samfundsansvarlige formueforvalter. Det er et område, vi har arbejdet med i mange år, og dette nye tiltag er blot et i rækken af mange vigtige skridt mod at sikre ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer til vores kunder.

Læs om vores Svanemærkede og bæredygtige indeksfonde

 

Hvad er ’Net Zero Asset Managers Initiative’?

Initiativet blev startet i december 2020 af 30 internationale kapitalforvaltere, som forpligtede sig til at begrænse deres investeringers samlede CO2-udledning til 0% i 2050 eller tidligere. Siden da har flere tilsluttet sig, og det gør Sparinvest nu også.

Det er et initiativ, der både har til formål at drive den bæredygtige udvikling inden for formueforvaltning, men som også skal fungere som et forum for videndeling.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.