Sparindex-fond kåret som vinder af Dansk Aktionærforening for tredje år i træk - Sparindex

Høje afkast og lave omkostninger

Dansk Aktionærforening kårer hvert år de bedste både passive og aktive investeringsfonde, og for tredje år i træk tager Sparindex USA Growth titlen som årets bedste fond i kategorien Middel Risiko. Dansk Aktionærforeninger inddeler alle danske fonde i tre risikoniveauer hhv. Lav, Mellem og Høj Risiko. Kategorien Middel Risiko omfatter 70 fonde.

Sparindex USA Growth er, ligesom de øvrige Sparindex-fonde, passivt forvaltet, og det betyder, at målet er at følge det bagvedliggende indeks så godt som muligt. Det betyder blandt andet, at der ikke bruges tid og penge på dybdegående analyser. På den måde holdes omkostningerne lave med en ÅOP på 0,53%, hvilket også har bidraget til, at fonden scorer højt i Dansk Aktionærforenings vurdering.

For at komme frem til vinderen vurderer Dansk Aktionærforening fondenes afkast på 1 år, 3 år og 5 års horisont, men også standardafvigelsen (et mål for den historiske risiko) samt omkostningerne er med i vurderingen.

Sparindex USA Growth investerer i et specifikt område af markedet – nemlig de 262 største vækstaktier i USA – og de har i de seneste år oplevet store stigninger. Fonden har især været præget af den positive udvikling i store amerikanske IT-aktier som Apple, Microsoft, Amazon og Facebook, som fylder meget i det indeks, fonden følger.

Afkasttabel

2020 3 år (gns. årligt) 5 år (gns. årligt) 10 år (gns. årligt)
30,8% 23,1% 17,9% 17,8%

Tabel 1. Afkast pr. 31-12-2020

Sparindex USA Growth har givet investorerne et attraktivt afkast de seneste år, hvilket er den primære årsag til, at den løber med prisen som årets bedste fond. I 2020 steg fonden med 30,8%, hvilket rangerede fondes afkast helt i top.

Fonden er én ud af en række Sparindex-fonde, der kan ses som en form for byggeklodser, hvor du nemt kan opnå en eksponering til forskellige områder af markedet med et enkelt papir – i dette tilfælde vækstaktier i USA. Produktudbuddet er opbygget således, at investorer kan vælge mellem Value eller Growth i hhv. USA, Europa eller Japan – eller sammensætte en investering, der favner bredt i regionerne ved at investere i 50% Value og 50% Vækst?

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.