Spar endnu mere med en Aktiesparekonto - Sparindex

Nu kan du investere næsten dobbelt så meget som hidtil via en Aktiesparekonto. Det beløb, du maksimalt kan indsætte på kontoen, er nemlig fra 1. juli 2020 forhøjet til 100.000 kr. Det betyder, at du kan få en skattemæssig fordel af et langt større beløb end tidligere, når du investerer i aktier og aktiebaserede fonde.

Få overblik over fordelene ved en Aktiesparekonto, og hvad du skal være opmærksom på. Se også, hvilke Sparindex’ fonde du kan investere i via kontoen.

Hvad er fordelene ved en Aktiesparekonto?

En Aktiesparekonto er noget særligt, fordi du kan nøjes med at betale 17% i skat af dit afkast. Skatteprocenten er altså minimum 10 procentpoint lavere end de 27% og 42% (for den del af dit afkast der overstiger 55.300 kr.), der normalt gælder ved investering i aktier og fonde, som bliver aktieindkomstbeskattede.

At du betaler 10 procentpoint mindre i skat kan gøre meget for værdien af dine samlede investeringer – særligt nu, hvor du kan investere næsten dobbelt så meget som før.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved beskatningen?

Investeringer via en Aktiesparekonto beskattes efter lagerprincippet. Det vil sige, at et eventuelt positivt afkast skal beskattes hvert år, uanset om du har solgt dine investeringer og realiseret afkastet eller ej.

Fordi skatten skal betales årligt, kan det være en god ide at beholde et beløb i kontanter på kontoen til at betale skatten med, så du ikke behøver at sælge ud af din investering.

Et eventuelt tab på dine investeringer vil blive brugt som et skattemæssigt fradrag i kommende år, hvor der er gevinst på kontoen. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for din Aktiesparekonto.

Alt omkring skatteindberetning sørger dit pengeinstitut for.

Hvad kan jeg investere i via en Aktiesparekonto?

Du kan investere i aktier og fonde, der beskattes som aktieindkomst. Du kan altså ikke investere i fx obligationer eller fonde, der i overvejende grad investerer i obligationer.

Du behøver ikke nødvendigvis investere alle de penge, du sætter ind på kontoen. Og når du har købt aktier eller fonde, kan du til hver en tid sælge dem igen.

Hvilke Sparindex-fonde kan jeg investere i via en Aktiesparekonto?

Du kan investere i de Sparindex-fonde, der beskattes som aktieindkomst.
Her har du en oversigt over, hvilke af vores fonde du kan investere i:

 INDEX DJSI World KL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
INDEX Globale Aktier KL
INDEX Globale Aktier – Etik KL
INDEX Emerging Markets KL
INDEX Europa Growth KL
INDEX Europa Small Cap KL
INDEX Europa Value KL
INDEX Høj Risiko KL
INDEX Japan Growth KL
INDEX Japan Small Cap KL
INDEX Japan Value KL
INDEX Mellem Risiko KL
INDEX OMX C25 KL
INDEX USA Growth KL
INDEX USA Small Cap KL
INDEX USA Value KL
Kan investeres i via en Aktiesparekonto
INDEX Lav Risiko KL
INDEX Stabile Obligationer KL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
Kan ikke investeres i via en Aktiesparekonto

 

Hvor meget kan jeg investere via en Aktiesparekonto?

Der er et loft over det beløb, du kan indsætte på kontoen. Fra 1. juli 2020 er beløbet hævet til 100.000 kr.

Hvis du allerede har en Aktiesparekonto, vil det beløb, du nu kan indsætte yderligere, afhænge af, hvor meget der allerede står på kontoen.

Et positivt afkast og din skattebetaling har indflydelse på kontoens værdi og dermed på beløbet, du kan indsætte yderligere.

Hvis værdien af kontoen overstiger indbetalingsloftet som følge af en værdistigning på kontoen, er du ikke tvunget til at nedbringe værdien til under loftet.

Du kan dog maksimalt indsætte et beløb op til loftet, hvilket vil sige, at har du indsat 50.000 kr. i 2019 og har et afkast på 10.000 kr. efter skat, så kan du kun indsætte 40.000 kr. i 2020.

Du skal være opmærksom på, at du godt må indsætte et beløb svarende til skattebetalingen. Så bliver loftet ikke hævet i 2021, vil du stadig kunne indbetale din skat for 2020 i 2021, selvom du er over loftet på 100.000 kr.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du er interesseret i at investere i vores fonde via en Aktiesparekonto, skal du kontakte dit pengeinstitut og høre mere om dine muligheder.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.