Spænder frygten for at købe på toppen ben for dit afkast? - Sparindex

Siden marts 2020, hvor vi ramte bunden af markedet i forbindelse med COVID-19, har vi været vidende til et næsten uafbrudt stigende aktiemarked. Det kan resultere i, at mange investorer nu frygter at købe på toppen og derfor venter med at gå ind i markedet.

I nedenstående graf ser vi udviklingen i Sparindex Globale Aktier KL i afdelingens levetid – altså i perioden 31/1-2017 til 31/8-2021. Grafen viser med al tydelighed det dramatisk fald på aktiemarkederne i foråret 2020 – og den efterfølgende stigning på aktiemarkedet.

Afdelingen faldt 20% i februar marts måned. Og fra bunden i marts 2020 og til september 2021 er afdelingen efterfølgende steget 60%.

Når markedet er steget, som det er, vil mange måske tænke, at nu skal det lige passe, at det falder igen. Men der kan sagtens være lange perioder, hvor markedet stiger relativt stabilt. I de tilfælde ville det være bedre at have investeret end at have undladt. Så faren ved at vente på det helt rigtige tidspunkt kan netop være, at du må vente så længe, at du går glip af gode, fremtidige afkast.

Har du penge i overskud at investere for, og har du en lang tidshorisont, gælder det om at få dem investeret frem for at vente, da du næppe kan time markedet. Selv for professionelle investorer kan det være en udfordring at time markedet. Så ideen med at sidde på sidelinjen og følge markedet og så hoppe ind og ud på det helt rigtige tidspunkt er måske en smule for optimistisk. De professionelle, som lykkes med dette, har en hel klar proces for, hvornår de går ind og ud. De ser på mange forskellige faktorer, men læner sig især op ad deres vurdering af, i hvilken retning væksten peger hen for den kommende periode. Det betyder ofte langt mere, end om væksten ligger højt eller lavt.

Hvis markedet falder, lige efter du har investeret, er det vigtigt, at du holder fast og tænker langsigtet. For markedet vil typisk stige over tid, selv om du nogle gange skal vente længe, før det sker. Den underliggende stigende tendens har historisk udløst ca. 8-10% i gennemsnitlig årligt afkast på aktier. Fremadrettet er der dog forventninger om en noget lavere stigning, men kurven vil fortsat være stigende.

Hvis du har svært ved at komme i gang med at investere, vil et godt råd være, at du aftaler med dig selv, at du ikke må sælge ud, hvis markederne falder. For det vil det højst sandsynligt komme til at gøre på et tidspunkt. Det handler om at være tro mod sin strategi, og det omfatter for de fleste bl.a. at have en lang tidshorisont.

Et andet godt råd kunne være at gå ind i markedet ad flere omgange. Så betyder timingen mindre. Hvis du fx har 50.000 kr., kan du vælge at investere 10.000 kr. hver måned. Det nedbringer risikoen for uheldig timing, men nedbringer også muligheden for den heldige timing. Til gengæld vil det sandsynligvis mindske risikoen for, at du fortryder og sælger, hvis markedet falder kort tid efter. Det kan være en måde at undgå at lade sig styre af sine følelser, som kan gøre det svært at have med investering at gøre.

Læs mere om vores Sparindex-fonde – klik her

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.