Seks Sparindex-fonde skifter benchmark - Sparindex

For at afspejle Sparindex’ reviderede politik for bæredygtige investeringer skifter seks Sparindex-fonde benchmark med virkning fra 01/12-2023.

I forlængelse af den reviderede politik for bæredygtige investeringer er den såkaldte eksklusionsliste blevet udvidet med en række selskaber, der bidrager til produktion af fossile brændsler. Eksklusionslisten er en liste, der omfatter selskaber, der er blevet udelukket af Sparinvests og dermed også Sparindex’ investeringsunivers. De selskaber, der er tilføjet eksklusionslisten, er kul- olie- og gasselskaber, der er involveret i undersøgelse, indvinding eller produktion af fossile brændsler (læs nyheden https://sparindex.dk/sparinvest-siger-farvel-til-483-olie-gas-og-kulselskaber/).

Du kan få en oversigt over de selskaber, der er på Sparinvests eksklusionsliste her.

Som følge af udvidelsen af eksklusionslisten har vi valgt at udskifte visse Sparindex-fondes benchmarks, så disse benchmarks bedre afspejler fondenes investeringsunivers.

Fondene beholder deres nuværende strategi.

 De seks Sparindex-fonde, der skifter benchmark, er følgende:

Fond Nyt benchmark
INDEX Globale Aktier KL Morningstar Global All Cap Target Market Exposure Screened Select Index
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Minimum Volatility (EUR) Screened Select Index
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Minimum Volatility (EUR) Screened Select Index
INDEX Emerging Markets KL MSCI EM ex Select Securities Index*
*an MSCI custom index with stock exclusion list provided by Nykredit Bank A/S
INDEX USA Value KL MSCI USA Value ex Select Securities Index*
*an MSCI custom index with stock exclusion list provided by Nykredit Bank A/S
INDEX Europa Value K MSCI Europe Value ex Select Securities Index*
*an MSCI custom index with stock exclusion list provided by Nykredit Bank A/S

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.