Sådan påvirker coronavirusen din investering - Sparindex

Spredningen af coronavirus fylder mere og mere i mediebilledet, og de finansielle markeder er da heller ikke gået ram forbi. Det betyder, at også Sparindex-fondene bliver ramt af udviklingen, og vi har oplevet kursfald i løbet af den seneste uge.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Sparindex har en passiv investeringstilgang og har som mål at følge markedet. Det gælder både, når markederne går op, og når de går ned.

Men, hvad skal du så gøre, når markederne falder? Du skal først og fremmest ikke gå i panik, men slå koldt vand i blodet. Du skal huske på din oprindelige investeringshorisont, og den risikoprofil der matcher dine langsigtede ønsker og behov. Når din investering taber i værdi, betyder det ikke nødvendigvis, at du ender med at tabe penge. Du skal forvente, at markederne svinger – og i kortere perioder svinger voldsomt. Det vigtigste er, hvordan udviklingen er på den lange bane. Derfor hold øjet på horisonten – og lad dig ikke skræmme af de kortsigtede bevægelser. Her er vores bud på, hvordan coronavirusen vil påvirke økonomien, finansmarkederne og dermed også Sparindex’ fonde i den kommende periode.

Myndighederne har iværksat indgreb, som har til formål at få epidemien under kontrol. Dette gælder både medicinsk forebyggelse og beredskab, men det gælder også i økonomisk forstand, hvor eksempelvis den kinesiske stat stiller likviditet til rådighed for virksomheder, der grundet karantæner og ændrede forbrugsmønstre bliver pressede. Dertil kommer, at rentemarkederne allerede priser en betydelig rentereduktion ind for USA’s vedkommende. Denne adfærd sigter på, at coronavirus bliver midlertidig og kommer under kontrol – samt at den økonomiske indvirkning bliver begrænset. Udfordringen ligger blot i, hvor længe det vil tage.

Det ser umiddelbart ud til, at virusudviklingen i Kina viser tegn på bedring, mens udviklingen uden for Kina forværres særligt i Sydkorea, Italien og andre dele af EU.

De seneste tre dages reaktion på finansmarkedet tyder på, at investorerne er ved at inddiskontere et forløb, hvor spredningen er en realitet. Det vil sige, at det tager længere tid at komme til stadiet ”under kontrol” end først forventet af finansmarkedet.

Et forventeligt forløb kan illustreres med to stød:

  • Det negative stød, som udspiller sig i perioden, hvor coronavirus skal under kontrol, og den økonomiske aktivitet indsnævres.
  • Efterfulgt af det positive stød, som udspiller sig, når coronavirus er kommet under kontrol, og den økonomiske aktivet genetableres.

Vores vurdering er derudover, at jo værre det negative stød bliver, jo kraftigere bliver det positive stød.

Der vil selvfølgelig være en ”slutefterspørgsel”, som er tabt permanent i form af eksempelvis restaurantbesøg, transport, frisør etc. Økonomien vokser ”under normalen”, men en del af normaliseringen vil indebære, at lagre skal fyldes op, og udskudt forbrug skal realiseres. Økonomien vokser ”over normalen”.

Er coronavirus starten på den næste recession i form af en årelang vending i jobmarkedet?

Det tvivler vi på. Den globale økonomi taber i øjeblikket økonomisk aktivitet, som ikke kommer tilbage. Det har den konsekvens, at både pengepolitik og finanspolitik er i gang med at blive endnu mere lempelig i de økonomier, hvor det er mest nødvendigt. Af den årsag, har vi ikke en adfærd fra den økonomiske politik, som har til hensigt at ”stramme økonomien ihjel” og medføre det typiske strategiske vendepunkt i en årelang konjunkturfremgang. Tværtimod, vi har den modsatte adfærd fra den økonomiske politik. Vi tror, at vi kommer til at se selektive økonomiske indgreb, som overgår forventningerne.

Som opsummering, er det vigtigt at huske på, at investering altid indebærer en vis risiko, og værdien af din investering kan gå både op og ned. Men det er særligt vigtigt i tider med relativt høje udsving at have tålmodighed og så vidt muligt holde sig til den langsigtede investeringshorisont, du formentlig havde for øje, da du startede din investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.