Nye regler for beskatning af udbytte af danske aktier i investeringsforeninger fra 2022 - Sparindex

Lovforslaget om, at udbyttebetalende danske investeringsforeninger ikke længere vil være fritaget for beskatning af udbytte af danske aktier, er blevet vedtaget og træder i kraft 1. januar 2022.

Det påvirker eksempelvis de Sparindex-fonde, der er udbyttebetalende, og som investerer i danske aktier.

Hvad betyder det for dig som investor?

Konkret betyder ændringen, at der fra 1. januar 2022 bliver trukket 15% kildeskat, når udloddende danske investeringsafdelinger modtager danske aktieudbytter.

Hvor det tidligere kun har været gældende for udenlandske ETF’er og akkumulerende investeringsforeninger, vil det altså nu også omfatte de udbyttebetalende fonde.

Ændringerne omhandler alene den del af fondens afkast, der kommer fra udbytte af fondens investeringer i danske aktier.

Som eksempel kan vi se på en udbyttebetalende fond, der udelukkende investerer i danske aktier(fx INDEX OMX C25 KL), og som et år har fået et afkast på 6%, hvoraf udbytte af danske aktier er 1%.

Forudsætninger Frie midler
Forventet årligt afkast i danske aktier 6,00%
Heraf forventet årligt udbytte af danske aktier 1,00%
Skattesats hos investor 27,0%

I dette eksempel vil afkastet efter skat blive reduceret fra 4,38% til 4,27%, som vist herunder.

Investering via investeringsforeninger – danske aktier: I dag Fra 1/1-2022
Afkast som følge af udbetalt udbytte 1,00% 1,00%
Kildeskat af udlodning i foreningen (15%) -0,15%
Afkast til investor (forventet afkast – kildeskat) 6,00% 5,85%
SKAT hos investor (27%) -1,62% -1,58%
Afkast efter skat 4,38% 4,27%

Hvis der i stedet er tale om en global fond, hvor der indgår danske aktier, vil effekten være endnu mindre, fordi de danske aktier kun vil være en mindre del af den samlede investering – som eksempel ca. 0,75% af en porteføljen, svarende til andelen af danske aktier i INDEX Globale Aktier KL. Det betyder, at den del af afkastet, der måtte komme fra udbytte af de danske aktier, også vil være endnu mindre.

Med samme antagelser som før, svarer 1% i afkast fra udbytte af en andel på 0,75% af porteføljen til, at det er under 0,01% i afkast mere, der skal betales 15% skat af – og dermed at effekten af ændringerne praktisk talt vil være ubetydelig i en global fond. For en investering på 100.000 kr., vil det i eksemplet betyde et afkast på 0,8 kr. mindre end i dag.

Investering via investeringsforeninger – globale aktier I dag Fra 1/1-2022
Afkast som følge af udbetalt udbytte af danske aktier 0,0075% 0,0075%
Kildeskat af udlodning af danske aktier i foreningen (15%) -0,0011%
Afkast til investor (forventet afkast – kildeskat af danske aktier) 6,00% 5,9989%
SKAT hos investor (27%) -1,62% -1,6197%
Afkast efter skat 4,38% 4,3792%

Det er vigtigt at understrege, at investeringsforeninger sikrer, at investorerne på en nem måde lever op til regel nr. 1 i investering – spredning er redning.

Vi er overbeviste om, at de fordele, der er ved spredning og professionel forvaltning, fortsat vil appellere til mange investorer, selvom loven betyder, at det bliver en lille smule dyrere at investere gennem investeringsforeninger.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.