Negative udsving - hvor hurtigt indhentes de igen? - Sparindex

Over det seneste 30 år er det brede aktiemarked steget med 8% årligt. Men der har også været mange negative udsving. For eksempel dykkede markedet 4,8% i år fra start september til start oktober. En af årsagerne var bl.a. den kinesiske ejendomsgigant Evergrande, som var truet af konkurs. Og vi må nok i se i øjnene, at nervøsiteten i markedet vil stige i kølvandet på forsyningsproblemer, stigende energipriser, høj inflation og usikkerhed om centralbankernes næste træk. Disse forhold vil sandsynligvis få markederne til at svinge i den kommende tid.

I november har aktiemarkedet imidlertid rettet sig hurtigt igen, hvor den midlertidige bund i starten af oktober nu er afløst af en stigning på over 7%

Udviklingen i verdensindekset MSCI AC World i september og oktober 2021

Udviklingen i verdensindekset MSCI AC World i september og oktober 2021

At hoppe ind og ud af aktiemarkedet er ikke altid en god løsning

De pludselige 5%-korrektioner, som har fundet sted over de seneste 10 år, har vi undersøgt nærmere, og i 6 ud af 10 tilfælde har aktiemarkedet genvundet det tabte allerede efter 3 måneder, og endda med en lille gevinst oven i.

Det tyder på, at selv om markedet pludselig begynder at falde, kan det stadig være fornuftigt at holde fast i sine investeringer.

Når du sælger ud på grund af bekymringer, vil du ofte ende med at skulle købe dig ind i markedet igen på et dyrere niveau, da du typisk ikke er hurtig nok til at købe op igen

Hvis du har en overordnet strategi om at være investeret, så vil det ofte være tabsgivende at hoppe ind og ud af markedet. Og derudover vil der være flere omkostninger forbundet med at købe og sælge ofte.

Hvor hurtigt indhentes et pludseligt tab på 5%?

  • 1 måned efter har markedet i 40% af tilfældene hentet det tabte. Gennemsnitlig er markedet steget 2,8%
  • 2 måneder efter har markedet i 50% af tilfældene hentet det tabte. Gennemsnitlig er markedet steget 4,1%
  • 3 måneder efter har markedet i 60% af tilfældene hentet det tabte. Gennemsnitlig er markedet steget 6,1%
  • 6 måneder efter har markedet i 90% af tilfældene hentet det tabte. Gennemsnitlig er markedet steget 9,2%

Undersøgelsen er baseret på 18 negative korrektioner på 5% over de seneste 10 år i det brede aktieindeks MSCI AC World. I 16 ud af 18 tilfælde blev det tabte indhentet inden for de følgende 6 måneder. To undtagelser var faldene i forbindelse med corona-krisen i 2020 og handelskrigen mellem USA og Kina i 2018.

 Ikke kun en dans på roser at være på aktiemarkedet

Den globale økonomi er i fuld gang med at komme sig oven på corona-krisen, men fremadrettet får vi helt sikkert mindre dyk i kurserne, som vi så det i forbindelse med den kinesiske ejendomsgigant Evergrand.

Før coronakrisen befandt den globale økonomi sig i en lang opsvingsperiode, hvor renten samtidig var meget lav. Det betød færre korrektioner. Men fremover er der ikke nogen garanti for dette. Når du investerer bliver du netop også betalt for at løbe en risiko. Og der vil givet komme mere såkaldt volatilitet i markedet fremover. Det betyder ikke nødvendigvis, at der vil komme store udsving, men en form for tilpasning, efterhånden som markedet tilpasser sig en lidt højere rente og mindre hjælp fra penge- og finanspolitikken.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.