Klar besked om omkostninger ved investering i fonde - Sparindex

Uanset om du er nybegynder eller har erfaring med at investere i fonde og indeksfonde, er det vigtigt at vide, hvilke omkostninger du skal betale. Omkostningerne kan nemlig variere meget og har stor betydning for dit samlede afkast.
Omkostningerne kan deles op i to hovedtyper:

 • Omkostninger til fonden
 • Omkostninger og gebyrer til handelsplatform

Omkostninger til fonden

De omkostninger, der er forbundet med selve fonden, kan variere betydeligt. I Danmark ligger de årlige omkostninger (ÅOP) i intervallet 0,21% – 3,96%.
De årlige omkostninger kan deles op i to typer:

 1. Løbende omkostninger til administration af fonden
 2. Omkostninger ved at købe og sælge fonden

1) Løbende omkostninger til administration af fonden

De løbende administrationsomkostninger skal man være særlig opmærksom på, da disse omkostninger fragår afkastet hvert år. Uanset om fonden har et positivt eller negativt afkast, skal der betales administrationsomkostninger.

Disse omkostninger dækker fx over IT-omkostninger, revision, advokater, lønninger og omkostninger til marketing og distribution.

Omkostningerne bliver løbende fratrukket afkastet af investeringen.

2) Omkostninger ved at købe og sælge fonden

Når nye investorer ønsker at investere i en fond og køber for fx 1.000 kr., modtager fonden pengene og skal ud og købe værdipapirer svarende til dette beløb.

Fonden har nogle omkostninger forbundet med at købe de underliggende værdipapirer. Det samme gælder, når investorer sælger deres investering i fonden, og fonden skal sælge underliggende værdipapirer. Og for at sikre, at det ikke er de eksisterende investorer i fonden, der skal betale, bliver disse omkostninger betalt af de nye eller udgående investorer i form af emissionstillæg ved køb eller indløsningsfradrag ved salg.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er engangsomkostninger, der præsenteres som en maksimal procentsats. Omkostningerne kommer til udtryk ved, at du som investor betaler en højere kurs end indre værdi ved køb og en lavere kurs end indre værdi ved salg.

Emissionskurs – Eksempel

En fond har en indre værdi på 135 kr. pr bevis. I oplysningerne om fonden står der, at det maksimale emissionstillæg er 0,26%. Når du køber fonden, er kursen, du maksimalt køber til:

135 kr. + (0,26% x 135 kr.) = 135,35 kr. pr bevis.

Når du køber et bevis i fonden til 135,35 kr., har du altså helt automatisk betalt emissionstillægget.

Bemærk, at emissionstillæg og indløsningsfradrag er det maksimale tillæg og fradrag.

ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent)

Emissionstillæg, indløsningsfradrag og løbende administrationsomkostninger bliver samlet i det, der kaldes ÅOP, som er et tal, der forsøger at give et samlet billede af de årlige omkostninger for en given fond.

Sådan beregnes ÅOP

Tag som eksempel en fond, hvor løbende administrationsomkostninger er 0,45%, og direkte handelsomkostninger ved den løbende drift er 0,05%. Emissionstillægget er 0,19% og indløsningsfradraget er 0,20%. De indirekte handelsomkostninger, som ikke indgår i ÅOP, er 0,01%.

ÅOP = (0,45% + 0,05%) + (0,19% + 0,20%) / 7 år

ÅOP er en dansk branchestandard, som skal ses som en form for overslag over omkostningerne med en tidshorisont på syv år – altså, at du køber fonden, beholder den i syv år og derefter sælger den igen. Styrken ved ÅOP er, at du kan sammenligne fonde på samme beregningsgrundlag.

Hvad med de indirekte handelsomkostninger?

Indirekte handelsomkostninger er fondsspecifikke omkostninger, som ikke indgår i ÅOP. De opstår, fordi der er forskel mellem købs- og salgspris på de underliggende aktier og/eller obligationer, fonden køber og sælger.

Det er altså omkostninger, som kan påvirke fondens afkast, men som ikke direkte betales af investorerne på samme måde som de omkostninger, der indgår i ÅOP

De ikke produktspecifikke omkostninger

Ud over de produktspecifikke omkostninger skal du være opmærksom på, at der er omkostninger til dit pengeinstitut eller den handelsplatform, du investerer hos. Det kan anbefales, at man undersøger handelsomkostninger og omkostninger til at have et depot inden man starter med at investere.

Det er en god ide at sætte sig ind i de omkostninger, der ikke nødvendigvis er direkte forbundet med fondene, men i stedet kan afhænge af, hvor du handler og opbevarer din investering. De kan variere alt efter, hvad du ønsker at handle – fx om det er udenlandske fonde eller danske fonde. Udenlandske fonde er typisk både dyrere at handle og at få opbevaret i et depot.

Se oversigt over omkostningerne for Sparindex’ fonde på https://sparindex.dk/priser

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

2 Kommentarer

 1. lasse

  Hejsa

  Hvis jeg køber en af jeres fonde i dag og jeg køber mere op i den i morgen, skal jeg så betale 2x emmisionstillæg?

  Svar
  • Sparindex

   Tak for din spørgsmål. Emissionstillæg er defineret som det maksimale tillæg, du kan komme til at betale ved køb af investeringsforenigner – udtrykt i procent. Dette beløb betales ved hver køb.

   Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.