Investeringsfonden Sparindex Bæredygtige Europa vinder ’Bedst i test’ - Sparindex

Forbrugerrådet Tænk har netop kåret Sparindex Bæredygtige Europa som vinder i ’Bedst i test’ blandt alle danske svanemærkede investeringsfonde, både aktive og passive.

Der er landet endnu en anerkendelse af Sparindex fra Forbrugerrådet Tænk, også kaldet ’forbrugernes vagthund’. Denne gang er det investeringsfonden Sparindex Bæredygtige Europa, der modtager Forbrugerrådet Tænks stempel ’Bedst i test’, der har testet, hvilke svanemærkede fonde der er de mest bæredygtige.

Testen vurderer udelukkende svanemærkede fondes bæredygtighedsgrad

Baggrunden for Forbrugerrådet Tænks test er, at der kan være stor forskel på bæredygtighedstilgangen og niveauer af bæredygtighed blandt de investeringsfonde, der har modtaget svanemærket. Derfor var formålet med testen at vurdere og analysere graden af bæredygtighed blandt de i alt 26 svanemærkede fonde i Danmark.

” (…) Svanemærket rummer ikke en skala for bæredygtighed, dvs. der kan være forskel på, hvor bæredygtige fonde, som er svanemærkede, er”, udtaler testansvarlig hos Tænk, Emil Rosager Schaarup.

Sparindex Bæredygtige Europa opnår højeste grad af bæredygtighed

Sparindex Bæredygtige Europa KL vinder testen som den svanemærkede investeringsfond, der målt ud fra bæredygtighedsscoren fra Morningstar og MSCI er mest bæredygtig.

Når du investerer gennem en svanemærket fond, kan du være med til at skabe en bevægelse i en mere bæredygtig retning. En svanemærket fond tager ansvar for at fremme bæredygtighed i de virksomheder, den har investeret i, via såkaldt aktivt ejerskab.

I testen indgår fondens omkostninger og evne til at skabe afkast ikke, ligesom det er muligt at finde fonde, der har et endnu større fokus på bæredygtighed end nogen af de svanemærkede fonde, der indgår i Forbrugerrådet Tænks test.

Sparindex Bæredygtige Europa KL

Fonden investerer bredt i europæiske aktier, men ikke i selskaber, der lever af aktiviteter inden for fossile brændstoffer, våben, alkohol eller hasardspil. Fondens årlige omkostninger i procent (ÅOP) ligger på kun 0,49 pct.

’Bedst i test’-priser

2022: Sparindex Bæredygtige Europa (august)
2022: Sparindex Europa Growth (juni)
2021: Sparindex DJSI (december)
2021: Sparindex Europa Growth (maj)
2020: Sparindex Globale Aktier Min. Risiko
2019: sparindex.dk (bedste investeringsrobot)

Det er anden gang i år, at Sparindex løber med en ’bedst i test’-pris.

Hvad er en svanemærket investeringsfond?

Ecolabel, der står bag Svanemærket, har følgende krav, før en investeringsfond kan blive svanemærket:

  • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særlig problematiske
  • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. EU’s taksonomi skal tages i betragtning i forbindelse med bæredygtighedsanalysen
  • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde
  • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der investeres i

Du kan læse mere om svanemærkede fonde og metoden bag Svanemærket på ecolabel.dk.

Kilde: Ecolabel

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.