Hvorfor klarer Sparindex Globale Aktier Min. Risiko sig lige nu dårligere end markedet? - Sparindex

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko har længe været Sparindex’ mest populære fond og er i dag den største fond i Sparindex både målt på formue under forvaltning og antal investorer.

Årsagen til populariteten er uden tvivl, at fonden historisk har givet investorerne et rigtig fornuftigt afkast. Fonden følger et indeks, som er konstrueret sådan, at der investeres i aktier globalt – altså både amerikanske, europæiske og asiatiske aktier. Investorer i fonden er samtidig sikret, at de har en bred eksponering mod samme sektorer som i det generelle verdensindeks. Sammensætningen af fonden adskiller sig primært fra verdensindekset ved, at den har en væsentligt lavere risiko. Så hvis man som investor leder efter en investeringsmulighed, der investerer i aktier globalt, men ikke er villig til at løbe en stor risiko, så kan det være, at fonden er interessant for dem.

Historisk set har fonden sin relative styrke i perioder, hvor aktiemarkederne falder. Her har det vist sig, at fonden falder betydeligt mindre end det generelle marked. Man kan sige, at det er en lidt konservativ eller defensiv aktieinvestering. Modsat har fonden vist, at den har vanskeligt ved at følge med markedet, når aktiemarkeder eksploderer i opadgående retning.

De gode resultater har ført til en række anerkendelser. For eksempel blev fonden i 2020 kåret som ”Bedst i test” af Forbrugerrådet Tænk Penge i en test af danske fonde, der investerer i globale aktier. Fonden har desuden flere gange vundet en Morningstar Fund Award for årets fond i kategorien Globale Aktier – senest i 2019.

2018 er et godt eksempel på faldende aktiemarkeder, og verdensindekset, MSCI World, sluttede året med negativt afkast på 3,9%. I samme år steg Sparindex Globale Aktier Min. Risiko 2,3%. I 2019 vendte stemningen, og aktiemarkederne oplevede positive tendenser. Fonden havde her lidt vanskeligt ved at følge med det globale aktiemarked og steg 25,8% mod en stigning for hele markedet på 30,2%.

Ser du på afkastet det seneste år, har fonden været i modvind i forhold til afkastet for MSCI World på 16,5%. Sparindex Globale Aktier Min. Risiko er i samme periode faldet 3,2%.

  ÅTD 1 år 2020 2019 2018
Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -3,1% -3,2% -4,8% 25,8% 2,3%
MSCI World (DKK) 2,3% 16,5% 5,9% 30,2% -3,9%

Tabel 1. Afkast. Data pr. 28-02-2021.

Set i lyset af fondens stærke historiske risikojusterede afkast, kan det måske undre endnu mere, at fonden ikke har stået lige så stærkt i 2020 og starten af 2021. Men forklaringen skal måske netop findes i den investeringstilgang, der ligger bag de specielle egenskaber, der gør fonden attraktiv for mange investorer.

Hvad ligger bag fondens afkast i 2020 og 2021?

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko følger en særlig strategi, der fokuserer på at minimere udsvingene i porteføljen, som tager udgangspunkt i MSCI World. Det indebærer en optimeringsproces med fokus på at skabe en portefølje af aktier, hvor risikoen er så lav som muligt. Dette resulterer i, at det kun er udvalgte aktier fra MSCI World, som indgår i fonden. De enkelte aktier opnår præcis den vægt, som bidrager til at porteføljen minimerer risikoen. Det er derfor et opgør med den traditionelle markedsværdivægtede tilgang, hvor de største selskaber vægter mest.

Selv om der er rammer for, hvor meget allokeringen til forskellige sektorer og geografiske områder må afvige fra MSCI World, gør udvælgelsen, at afkastet kan være anderledes – både højere eller lavere.

Den store afkastforskel for fonden i forhold til MSCI World det seneste år er derfor især et resultat af de specifikke virksomheder inden for forskellige sektorer og geografiske områder, der bliver udvalgt på baggrund af risikooptimeringsprocessen, som har til hensigt at minimere udsving i afkastet.

Der kan trods rammerne for afvigelser også være en vis forskel i sektorallokering, som i visse tilfælde var med til at bidrage negativt til afkastet i 2020 og starten af 2021 relativt til MSCI World.

Den væsentligste årsag til, at fonden ikke kunne følge med i 2020, var tech-aktierne, hvor INDEX Globale Aktier Min. Risiko har en undervægt. IT-sektoren i MSCI World steg over 31% i 2020, hvor særligt Apple var en stor bidragsyder. Apple steg 81% i 2020 og bidrog alene med ca. 2,5% til afkastet i MSCI World, hvor Apple udgør ca. 3,5%. Da aktien blot udgør 0,1% i INDEX Globale Aktier Min. Risiko, bidrog aktien isoleret kun med ca. 0,1% til afkastet. På lige fod med Apple har undervægten i de øvrige FANG-aktier (Facebook, Apple, Netflix og Google Inc/Alphabet) bidraget negativt til afkastudvikling i fonden relativt til MSCI World.

Hvad kan investorer forvente af fonden?

Som investor skal du være opmærksom på, at du får en fond, hvor der er fokus på lave udsving. Det betyder, at du typisk vil opleve, at fonden falder mindre end globale aktier generelt i tilfælde af faldende markeder.

Som investor kan du ikke forvente, at fonden i alle perioder har et højere afkast end globale aktier generelt, men fonden er en oplagt mulighed, hvis du ønsker at investere i globale aktier, men ikke er villig til at løbe helt så høj en risiko, det normalt vil medføre.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

2 Kommentarer

  1. karsten toft

    send venligst nyhedsbreve

    Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.