Sparindex - Hvor gemmer de gode afkast sig?

Det har været et turbulent halvår for aktiemarkedet, hvor coronavirus-pandemien har sat sit tydelige spor. Pandemien er langt fra overstået, men dele af aktiemarkederne har allerede mere end genvundet det tabte.

Ser vi nærmere på udviklingen, er det dog tydeligt, at det bestemt ikke er alle lande og sektorer, der har vist samme fremgang.

Generelt har du kunne opnå vidt forskellige afkast alt efter, hvor du har investeret dine penge, og du kan i øjeblikket finde dele af markedet med afkast på både –20% og +20%.

Det danske aktiemarked er helt i front

Det globale aktiemarked målt ved MSCI All Country World Index (ACWI) har i skrivende stund omtrent indhentet det tabte og er dermed næsten tilbage i positivt territorium for året.

Det er dog langt fra alle aktier, der har klaret sig godt i verdensindekset – faktisk er det relativt få, der har bidraget til stigningerne. Aktierne i verdensindekset er faldet 10% i gennemsnit i år. Årsagen til, at indekset på trods af dette ligger i et lille plus, er, at enkelte sektorer og aktier har bidraget med ekstraordinært store stigninger.

Figur 1: Afkast ÅTD, udvalgte lande    

Kilde: Bloomberg, 31.12.2019-27.08.2020

Mange danske investorer har en overvægt af danske aktier i deres depoter, og det kan de også være ganske tilfredse med.

Udviklingen for det danske aktiemarked i år står i skarp kontrast til resten af Europa, hvor aktier i de fleste lande halter efter og fortsat har det svært. Værst ser det ud i UK, hvor investorerne har lidt et tab på 24%.

FAANG-aktierne forrest – igen

Ser vi på sektorer, har afkastforskellen bemærkelsesværdigt nok været endnu større end forskellen på afkast i forskellige lande.

Figur 2: Afkast ÅTD, sektorer

Kilde: Bloomberg, 31.12.2019-27.08.2020

Har du haft IT-aktier, har du også haft et langt bedre år end de fleste med et afkast på +23,6%. Særligt de såkaldte ”FAANG”-aktier, som står for IT-kæmperne Facebook, Amazon.com, Apple, Netflix og Google er steget markant. I den mindre heldige ende, finder vi Finanssektoren med –21,7%. Forklaringen på kursudviklingen er de store forskelle i investorernes forventninger.

Mange investorer har søgt ly i IT-aktierne muligvis med den overbevisning, at verden er blevet digital for evigt, og at alle virksomheder, som ikke har en teknologiplatform, der giver dem direkte adgang til forbrugeren, vil blive tabere.

Kampen mellem Value og Growth

Usædvanligt store forskelle i afkast på Value-selskaber og Growth (vækst)-selskaber har opildnet en interessant kamp mellem de to stilarter.

Figur 3: Afkast ÅTD, stil

Kilde: Bloomberg, 31.12.2019-27.08.2020

Spændet mellem afkastene på de to stilarter, som længe har været stort, er steget endnu mere i den seneste tid og er nu på et sjældent højt niveau.

Figur 4: Value mod Growth de seneste 10 år, afkast og relativt afkast

Kilde: Bloomberg, MSCI

Der er dog en forskel i forhold til de tidligere lignende perioder, fordi udviklingen i IT-aktierne, som har en meget markant repræsentation i Growth, i højere grad end tidligere nu er understøttet af gode nøgletal. Indtjeningen i sektoren er steget enormt siden finanskrisen i 2008 sammen med den stigende værdiansættelse.

Hvad er forskellen på Value og Growth?

Kort sagt er Growth-virksomheder virksomheder, der har en høj vækst. De er ofte i højteknologiske sektorer som IT, sundhed og kommunikation.

Value er typisk virksomheder, som er billigt prisfastsat på aktiemarkedet. I Value-stilen finder man ofte en lidt større variation af industrier med en stor andel af både virksomheder inden for forbrugsgoder, medicinalkoncerner og storbanker.

Hvis vi skal inddrage et interessant perspektiv i kampen mellem de to stilarter, er der efter perioder, hvor Growth har givet et bedre afkast end Value, historisk kommet en periode med Value-dominans, hvilket er tydeligt på grafen herunder. En stor svingning den ene vej er historisk blevet efterfulgt af et sving den anden vej.

Figur 5: Value mod Growth, 6 måneders rullende afkastforskel siden 1974

Kilde: Bloomberg, MSCI

Hvordan skal man positionere sig i fremtiden?

Vi er vidne til et aktiemarked, som er kommet hurtigt igen efter en voldsom sundheds- og økonomisk krise. En krise hvor vi endnu ikke har set slutningen, men hvor det står klart, at det er få koncentrerede dele af markedet, der afgør, om man har fået markant positivt eller negativt afkast.

Hvor store konsekvenser, Corona-pandemien får for verdensøkonomien, og hvor langvarige de bliver, er fortsat til stor diskussion. Og som aktieinvestor bør du altid huske på forhold som risikospredning på sektorer, regioner og stilarter, da det er og bliver umådeligt svært at spå om fremtiden.

Man kunne fristes til at citere Niels Bohr:

“It is difficult to make predictions, especially about the future”.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.