Hvad er forskellen på Value-aktier og Vækst-aktier? - Sparindex

Livet byder som bekendt på mange valgmuligheder. Skal du på daseferie eller aktiv ferie? Skal du vælge fastforrentet eller variabelt forrentet lån? Skal du vælge aktiv eller passiv forvaltning? Inden for investering kan du også vælge forskellige stile af aktier. To af de mest anvendte opdelinger er Value-aktier og Vækst-aktier (Growth).

Når man investerer i Value-selskaber, finder man de virksomheder, som har en stærk balance, og som samtidig er billigt prisfastsat på aktiemarkedet. Hjørnestenen i Value-investering er godt købmandsskab, hvor man køber billigt og sælger dyrt. En af de mest berømte og succesfulde Value-investorer er den amerikanske forretningsmand Warren Buffett, som er et levende bevis på, at Value-investering historisk har været en succesfuld strategi.

Investerer man i Growth-selskaber, eller på godt dansk vækst-selskaber, tror man på, at de virksomheder, der vokser mest, også vil stige mest på aktiemarkedet. Har man Growth med i porteføljen, er det altså med forventningen om, at selskaber, der har en højere vækst end det generelle marked, vil blive belønnet på aktiemarkedet i form af en højere markedsværdi.

Hvad indikerer bl.a., om en virksomhed er Value eller Growth?

Value

  • Lav kurs i forhold til indre værdi. Nøgletallet er defineret som aktiekursen divideret med egenkapitalen pr. aktie, og det siger noget om, hvor meget du betaler for at få del i en krone af selskabets egenkapital
  • Lav pris i forhold til næste års indtjening – hvor meget skal du betale for den indtjening, der forventes et år frem
  • Højt udbytte pr. aktie

Growth

  • Høj forventet langsigtet indtjening pr. aktie. Selskabets forventede indtjeningsvækst de kommende 3 til 5 år prioriteres
  • Høj forventet kortsigtet indtjening pr. aktie. Selskabets forventede indtjeningsvækst det kommende år prioriteres
  • Høj historisk salgs- og indtjeningsvækst
  • Høj nuværende intern vækstrate

Figur 1. Value eller Growth

Eksempel: Value og Growth i USA
Her er betragtninger om to Sparindex’ fonde for amerikanske aktier – INDEX USA Growth og INDEX USA Value – som hhv. følger indeksene MSCI USA Growth og MSCI USA Value.
Udgangspunktet i de to fonde er store og mellemstore amerikanske selskaber – defineret ved MSCI USA. Alle selskaber kategoriseres i Value eller Growth afhængig af, om de scorer højest på Value-kriterierne eller Growth-kriterierne ovenfor.

De ti største aktiebeholdninger i fondene

INDEX USA Value
Aktie Vægt i %
Johnson & Johnson 2,9
Procter & Gamble 2,6
The Home Depot 2,4
JPMorgan Chase & Co. 2,2
Berkshire Hathaway B 2,2
Verizon Communications 1,8
The Walt Disney Co. 1,8
Intel 1,7
Comcast 1,6
Merck & Co. 1,6
INDEX USA Growth
Aktie Vægt i %
Apple 12,2
Microsoft 9,1
Amazon.com 8,2
Facebook 3,9
Alphabet C 2,9
Alphabet A 2,5
NVIDIA 2,0
Visa 2,0
Tesla 2,0
Mastercard 2,0

Figur 2. Beholdning top 10
Data pr. 01.10.2020

Som man måske kan forvente ud fra kriterierne, er det i INDEX USA Growth, at de store IT-virksomheder ligger. Begge indeks er markedsværdivægtet, hvilket betyder, at de største selskaber målt på markedsværdi (kurs x udstedte aktier) har den største vægt.

I INDEX USA Value finder man en lidt større variation af industrier med en stor andel af både virksomheder inden for forbrugsgoder, medicinalkoncerner og storbanker.

Growth har slået Value i den seneste periode – men ikke historisk

Når man ser på afkastet på INDEX USA Value og INDEX USA Growth, er det tydeligt, at der kan være store forskelle.

I den seneste 10-årige periode har man opnået et væsentligt højere afkast ved at have Growth med i porteføljen end ved at have investeret i Value.

  2020 2019 3 år 5 år 10 år
INDEX USA Growth 21,3% 39,1% 22,4% 18,3% 18,5%
INDEX USA Value -16,6% 26,6% 2,1% 6,0% 10,4%

Tabel 1. Afkast
3, 5 og 10 år: ann. afkast. Data pr. 01.10.2020

I øjeblikket er afkastforskellen på de to fonde på hele 37,8 procentpoint, og sidste år lå INDEX USA Growth blandt den absolutte top i afkast på investeringsfonde i Danmark med et afkast på 39,1%, hvor INDEX USA Value gav et afkast på 26,6%.

Tager vi de langsigtede briller på og betragter de historiske langsigtede afkast, så ser vi et andet billede. I figur 2 kan du se, at indekset MSCI USA Value er i front i forhold til MSCI USA Growth i langt størstedelen af perioden siden 1975. Der har været to undtagelser i perioden. Den første var under den vilde vækst i Dot-com-boblen, indtil den bristede omkring år 2000. Da den bristede, var man igen bedre stillet i Value end i Growth. Den anden undtagelse er i den seneste tid, hvor særligt IT-aktierne i USA igen har stået for stigningen, som USA Growth har oplevet.

MSCI USA Value mod MSCI USA Growth
Indeks – 1975-2020

Figur 3. MSCI USA Value mod MSCI USA Growth
Data før indeksenes lancering i 1997 er backtestet. Data pr. 01.10.2020.

Det kan måske få dig til at tænke, at den nuværende situation er en gentagelse af boblen omkring årtusindeskiftet, men der er mange væsentlige forskelle – særligt at den vilde kursstigning på IT-aktierne denne gang i højere grad er støttet op af indtjening i selskaberne.

Sammensæt en investering i hele regionen med Value og Growth

Det kan være vanskeligt at spå om, hvorvidt den kommende periode bliver en vækst- eller value-periode. Hvis du ikke har en holdning til, om du ønsker at investere i Value-aktier eller Growth-aktier, men blot ønsker at investere i det brede amerikanske aktiemarked – defineret ved MSCI USA, så kan du gøre det ved at investere i begge fonde. MSCI USA indekset ligner til forveksling S&P 500 indekset, hvis man måler på sammensætning og afkast.
En investering bestående af 50% USA Growth og 50% USA Value vil give dig en samlet investering, der svarer til regionsindekset for store og mellemstore virksomheder – MSCI USA.

Figur 4. Indeksenes opbygning

Brug Sparindex fondene som byggeklodser til at opbygge en god investeringsportefølje

Der er mange måder at opbygge en portefølje af investeringer på. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan gøre det, så læs vores blog: Sådan opbygger du en god investeringsportefølje med index.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.