Højere aktieskat? - Sparindex

Typen af dine investeringer afgør, hvad du skal betale i skat – dels hvilken opsparingsform, og dels hvad du har valgt at investere i.

Regeringens forslag om at hæve skatten på aktier gælder udelukkende når du investerer for frie midler. Så du kan se bort fra opsparing til pension, børneopsparing og din opsparing via en Aktiesparekonto, som har sine egne skatteregler (17% skat).

Når du investerer frie midler, skal du enten beskattes efter regler om kapitalindkomst eller aktieindkomst. Hvis du investerer i obligationer, blandede investeringsfonde med en aktieandel på under 50%, bliver det beskattet som kapitalindkomst. Det gælder også for akkumulerende investeringsfonde (hvor udbyttet ikke bliver udbetalt, men geninvesteres i fonden).

Investerer du derimod i enkelt-aktier eller udbyttebetalende investeringsfonde med over 50% aktier, bliver det beskattet som aktieindkomst, hvor den højeste skattesats nu foreslås forhøjet fra 42% til 45%.

Af de første 56.500 kr. (for 2021) i årlig aktieindkomst betaler du 27% i skat. Aktieindkomst derudover beskattes med den høje skattesats (42% eller som foreslået 45%).

Eksempel på beregning af aktieskat:

Hvis du har en aktiebeholdning på 1.000.000 kr., og du har modtaget et udbytte på fx 4%, svarende til 40.000 kr. samtidig med, at du har realiseret en aktiegevinst på 35.000 kr., så har du en samlet aktieindkomst på 75.000 kr. I dette tilfælde skal du betale 27% af de første 56.500 kr. (= 15.255 kr.), samt 42% af resten (= 7.770 kr.), og 23.025 kr. i alt.

Hvis aktieskatten hæves fra 42% til 45%, vil beløbet stige med 555 kr. til 23.580 kr.

Er du gift, og bor sammen med din ægtefælle, er beløbsgrænserne det dobbelte, 113.000 kr.

Så det er altså kun, hvis du investerer frie midler i aktier eller investeringsfonde med mere end 50% aktier, og hvor det årlige afkast (udbytter og kursgevinster) overstiger 56.500 kr./113.000 kr. (for 2021), at du vil risikere at skulle betale en højere skattesats.

Hvordan kan du minimere din aktieskat?

Først og fremmest kan man overveje at udnytte mulighederne via en Aktiesparekonto. Her kan du investere op til et loft på 102.300 kr. (2021). Kontoen lagerbeskattes. Det betyder, at du skal betale skat hvert år af både realiserede og urealiserede gevinster. Til gengæld betaler du kun 17% i skat.

En anden mulighed er at hjemtage gevinster løbende over hele investeringsperioden til den lave skat på 27%, så mindst muligt af dine gevinster lander i den høje skat. Helt lavpraktisk skal du sikre, at det samlede årlige afkast ikke overstiger gældende grænse, som p.t. er på 56.500 kr., og du kan vælge at sælge og købe samme papirer, så du i princippet ikke behøver at ændre investeringsstrategi og sammensætning af papirer, men blot får realiseret afkastet jævnt over årene.

Derudover kan du overveje at indbetale mere på dine pensionsordninger eller på børneopsparingen til dine børn, hvor der er en række skattefordele. På børneopsparingen er skatten 0% i hele bindingsperioden, og på pensionsopsparingen ligger skatten på 15.3%. Til gengæld vil pengene være bundet efter gældende regler.

 

Læs mere om skat på investering

Hvordan er det nu lige med skat på investering? – Sparindex

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.