Fem måder at sænke skatten på inden nytår - Sparindex

Fem måder at sænke skatten inden nytår:

 • Øg pensionsopsparingen og slip for at betale restskat
 • Betal ekstra til din pension
 • Pengegaver til børn, børnebørn og svigerbørn
 • Nytårstjek af din aktieportefølje
 • Forskudsopgørelsen for 2023 er særlig vigtig

Øg pensionsopsparingen og slip for at betale restskat

Mange forhold kan ændre sig i løbet af året, som betyder, at du skal betale en højere skat end forudsat i din forskudsopgørelse for 2022. Det kan derfor være en fordel at indbetale et beløb som frivillig restskat eller indbetale ekstra på en fradragsberettiget pensionsordning.

Betal frivillig restskat

Du har mulighed for at indbetale en frivillig skat, så du dermed undgår at betale renter til SKAT. Satserne er ikke lagt fast endnu, men bliver formentlig højere end sidste år, hvor der skulle betales 1,7 procent i dag til dag-rente af restskat, som blev indbetalt efter årsskiftet, men senest 1. juli.

Styrk pensionsordningen og nedbring din restskat helt eller delvist.

Hvis du vælger at indbetale ekstra på en fradragsberettiget pensionsordning som en ratepension og livsvarig livrente, opnår du et større fradrag, som vil nedbringe din eventuelle restskat.Eksempel: Nedbringelse af restskat
Morten betaler topskat (ca. 52 procent) og betaler 75.600 kr. ind til sin pension i 2022. Han har forudset, at han skal betale 7.000 kr. i restskat.
Morten vil langt hellere indbetale til sin pension end at skulle betale restskat. 

Hvis han indbetaler ekstra 14.600 kr. på en fradragsberettiget pensionsopsparing, vil Morten få et fradrag på 7.000 kr., som udligner restskatten.
Nu har Morten styrket sin pensionsopsparing med yderligere 14.600 kr., og han undgår at betale restskat.

Betal ekstra til din pension

Hvis du har råd til det, kan det være fornuftigt at betale lidt ekstra til pensionen.

Når du betaler topskat

Betaler du topskat, og kan du undvære pengene, kan det være en god idé med en ekstra indbetaling i år. Ved at betale ind på en fradragsberettiget pensionsopsparing, kan du få fradrag i topskatten. Det vil være en fordel for dig, når du går på pension, særligt hvis dine udbetalinger til den tid holder sig under det niveau, hvor der skal betales topskat.

Når du betaler bundskat

Betaler du bundskat, kan det også være fornuftigt at indbetale på en pensionsopsparing. Du får fradrag for indbetalingen og opsparer et bruttobeløb på pensionsordningen. Og afkastet, som du får på pensionsordningen, vil kun blive beskattet med 15,3 procent i pensionsafkastskat.

Eksempel: Skattebesparelse
Pia har under 15 år til folkepensionsalderen og arbejder fortsat, men betaler ikke topskat.
Lige nu betaler Pia ca. 60.000 kr. ind til sin pensionsopsparing. Hvis hun vælger at betale yderligere 10.000 kr., vil hun reducere sin skat:
37 procent skattefradrag af 10.000 kr. = 3.700 kr.
Ekstra fradrag af 10.000 kr. x 32 procent x 25,8 procent= 825 kr.*
Pia styrker pensionsopsparingen med 10.000 kr. og reducerer sin skat med ca. 4.525 kr.

* Er der mindre end 15 år til folkepensionsalderen, opnår man et ekstra fradrag for indbetalinger til en fradragsberettiget pensionsordning som fx ratepension. Det er dog kun for 32% af indbetalingen og kun op til en indbetaling på 75.600 kroner (2022-tal).

Disse pensionsordninger kan du indbetale på

 • Aldersopsparing
  Indbetal op til 5.500 kroner om året. Det er måske ikke meget, men fordelen er, at du betaler 15,3 procent i skat af et eventuelt afkast, du får.
  Når du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, må der indbetales 54.200 kroner om året, medmindre du er begyndt at få udbetalt pension fra andre pensionsordninger fx din ratepension eller din livrente (efter 1. april 2018). Aldersopsparingen er særlig relevant for dig, der er tæt på folkepensionsalderen. Du vil ikke få fradrag, når du indbetaler på en aldersopsparing, til gengæld vil opsparingen være afgiftsfri ved udbetaling.
 • Ratepension.
  Fuldt fradrag her og nu for indbetaling op til 59.200 kroner om året på en ratepension.
 • Privat livsvarig pension
  Fuldt fradrag her og nu for indbetaling op til 54.500 kroner om året. Ønsker du at indbetale mere, skal du kontakte din rådgiver for yderligere rådgivning.
 • Arbejdsgiveradministreret livsvarig pension.
  Du kan indbetale alt det, du vil, det skal dog kunne indeholdes i resten af årets løn. Indbetaling giver fuldt fradrag i skatten her og nu.
 • Selvstændig (personlig drevet selskab)
  Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 procent af årets overskud på en livsvarig pension og få fuldt fradrag.

Pengegaver til børn, børnebørn og svigerbørn

Hvis du har børn, børnebørn oldebørn eller tipoldebørn, kan du give gaver for op til 69.500 kroner om året. Svigerforældre kan hver give op til 24.300 kroner til svigerbørn. Hvis du giver et højere beløb end grænsen for skattefrit gavebeløb, skal der betales 15 procent i gaveafgift. Vælger du at give en pengegave, vil det være godt at gøre det inden årsskiftet. For så har du muligheden for at give pengegaver igen i det nye år.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis forældre giver umyndige børn fx værdipapirer. Her bliver forældrene beskattet af udbytte og renter indtil udgangen af det år, hvor børnene fylder 18 år. Ved salg af værdipapirerne vil beskatningen ske hos det enkelte barnet.

Nytårstjek af din aktieportefølje

Reglerne for beskatning af aktier er vigtige. For det kan være med til at reducere din skattebetaling, som er baseret på, hvad du har realiseret i årets løb.

Aktieindkomst

SKAT beregner aktieskatten ud fra den samlede sum af udbytter og realiserede gevinster og tab for hvert år. Hvis du fx har solgt aktier eller realisationsbeskattede aktiefonde og har opnået en gevinst på 60.000 kr. og igen solgt andre aktier eller aktiefonde med et tab på 20.000 kr., så skal du kun betale skat af de 40.000 kr., som er forskellen.

Når summen af udbytter og realiserede gevinster og tab er under 57.200 kr., skal du betale 27 pct. i skat. For beløb over 57.200 kr. betaler du 42 pct. i aktieindkomstskat. Er det samlede tab i år større end den samlede gevinst, kan du overføre tabet, du ikke ’bruger’, i al fremtid. Har du positiv aktieindkomst næste år, vil du altså kunne modregne tabet fra i år.

Skat på aktieindkomst

(udbytte og nettogevinst ved salg)

For aktieindkomst op til 57.200 kr. vil skatten være 27 procent

For aktieindkomst over 57.200 kr. vil skatten være 42 procent

Når du er gift, vil I blive beskattet samlet. Grænsen er det dobbelte samlet set for ægtefæller. Derfor er det en god idé at tjekke, om der er tabsgivende aktier i din portefølje, som du ikke tror på længere. Så få dem solgt for at modregne tabet i år.

Lagerbeskattede fonde

Ved lagerbeskattede fonde som eksempelvis ETF-fonde (Exchange Traded Fund) får du en skatteregning eller fradrag hvert år ved årets udgang – også selvom du ikke har solgt ETF’en. Det er derfor ikke muligt at planlægge skatten på en lagerbeskattet fond, da du bliver afregnet for skat hvert eneste år – uanset om du har solgt eller ej.

SKAT har en positivliste Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA) – Skat.dk Hvis den lagerbeskattede aktiefond fremgår af listen, bliver din gevinst eller tab beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst. Gevinst eller tab tæller således med i det samlede regnestykke for aktieindkomsten.

Udbytter

Vil du beregne, hvor meget du har tjent i årets løb, skal udbytter med i beregningen. Og hvis du får udbytte fra en børsnoteret aktie, har banken allerede fratrukket 27 procent aconto i aktieskat. Det er derfor et nettobeløb, der går ind på kontoen fra udbytterne. Brug udbyttenotaerne til at beregne, hvor meget udbytte du har fået i årets løb.

For udbytte fra dit eget selskab, kan du ikke modregne et evt. tab på noterede aktier.

Forskudsopgørelsen for 2023 er særlig vigtig

Forskudsopgørelse for 2023 er netop sendt ud, og denne gang er der særlig grund til at være opmærksom på, om SKAT har de korrekte tal. Det skyldes ikke mindst stigende renter, aktiefald og fuld fart på jobmarkedet.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.