Er der forskel på ansvarlig og etisk investering? - Sparindex

Det korte svar er ja!

I disse tider er der med god grund meget fokus på ansvarlighed og etik, når der i samfundsdebatten tales om investering. Vi vil sikkert alle gerne sikre os en stor formue, som kan forsøde tilværelsen for os engang i fremtiden, men samtidig er vi også bekymret for fremtiden, når det gælder menneskerettigheder, ødelæggelser af natur og miljø, sikker fødevareforsyning- og fordeling, drikkevandsressourcer osv. Det betyder, at flere og flere ønsker at tage et aktivt valg og gerne vil investere i selskaber, som gør noget godt for samfundet og miljøet.

Ansvarlig investering og etisk investering nævnes ofte som synonym, men der er dog forskel, selvom begge begreber går i den samme retning.

Hvad er ansvarlig investering?

Ansvarlig investering betyder, at man fx som investor anerkender og forholder sig til ESG-risici (Environmental, Social, Governance) og sætter ESG-forhold på dagsordenen i de virksomheder, der er investeret i. Det handler ikke om at udelukke virksomheder fra en portefølje af moralske årsager.

ESG-faktorer

 • Enviromental: fx CO2-udledning, affald, spildevand og energiforbrug
 • Social: fx menneskerettigheder, arbejdsmarkedsforhold, sundhed og sikkerhed
 • Governance: fx korruption, bestikkelse, regnskabsaflæggelse, skat og corporate governance

Som kapitalforvalter kan man tilslutte sig FN’s seks principper for ansvarlig investering, UN PRI (Principles for Responsible Investment). PRI er oprettet for at fremme ansvarlige investeringer gennem aktivt ejerskab.

De seks principper for ansvarlig investering er:

 • Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen
 • Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikken og i den operationelle håndtering af investeringerne
 • Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
 • Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
 • Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Derudover kan man vælge at følge danske og internationale retningslinjer og ekskludere investeringer i virksomheder med tilknytning til produktion af:

 • Anti-personelminer
 • Klyngeammunition
 • Biologiske våben
 • Kemiske våben
 • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikkespredning af atomvåben

Hvad er etisk investering?

Ved etisk investering handler det om screening – enten positiv eller negativ screening af det relevante investeringsunivers. Det sker på baggrund af udvalgte etiske kriterier. Der er dermed tale om et ekstra lag i forhold til ansvarlig investering.

Når der er tale om en positiv screening, sker der et tilvalg af selskaber, der kan godkendes til investering på baggrund af ’god opførsel’. Omvendt ved negativ screening sker der en udelukkelse af selskaber fra investeringsuniverset på grund af ’dårlig opførsel’.

Sparinvest samarbejder med ISS Ethix og MSCI, som er internationale anerkendte leverandører af services inden for ansvarlig investering. Det sikrer en struktureret proces for analyse og det bedst mulige grundlag for beslutning af eventuelle udelukkelser af selskaber.

I vores etiske screening benytter vi en eller flere af disse udelukkelsesfiltre:

 • Etisk screening – normbaseret*
  Overtrædelse af globale normer inden for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og bekæmpelse af korruption
 • Etisk screening – sektorbaseret
  Kontroversielle sektorer baseret på alkohol, tobak, pornografi, våben samt tjæresand og termisk kul
 • CCC ESG ratede selskaber
  MSCI ESG Research klassificerer selskabers ESG specifikke risici, og selskaberne rates fra AAA-CCC. En CCC rating indikerer, at selskabet inden for en given industri er dårligst til at håndtere ESG forhold, mens en AAA rating indikerer, at selskabet er bedst til at håndtere ESG forhold.

*i forhold til bl.a. retningslinjer udstukket af FN, OECD og ILO (International Labour Organisation).

Har du taget stilling til, hvor ansvarligt og etisk du vil investere?

Alle Sparindex fonde bliver screenet for kontroversielle våben, og vi er i dialog med selskaber med bekræftede normative brud samt de selskaber, hvor der er indikationer på brud. Derudover giver vi vores holdninger til kende via stemmeafgivelse på generalforsamlinger.

Ønsker du aktivt at kombinere indeksinvestering med etisk investering, kan du vælge disse to fonde:

 • Sparindex Globale Aktier Etik KL
 • Sparindex Dow Jones Sustainability World KL

Vil du vide mere

Læs om de enkelte indeksfonde i Sparindex – https://sparindex.dk/produkter/enkelt-fonde/

Læs artiklen: ’Går du op i etik, når du investerer?’(inkl. link til webinar) (link til artikel)

https://blog.nordnet.dk/indeksinvestering-med-fokus-paa-etik/

Læs mere om ansvarlig og etisk investering – https://www.sparinvest.dk/investeringskoncepter/responsible%20investing.aspx

 

Sparinvest er medunderskriver eller medlem af eller gør brug af ydelser fra disse institutioner, som alle arbejder for at fremme vedvarende og ansvarlig investering samt inddragelse af ESG-hensyn:

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.