Det er populært som aldrig før at investere i indeksfonde, og nu kan de også fås Svanemærket - Sparindex

Danskerne har generelt taget investeringer i aktier til sig. Og især indeksfonde er populære. For der slipper du for at bruge en masse tid på at finde de bedste aktier. Du investerer nemlig i et helt marked, og på den måde er du sikret et afkast, der er på niveau med markedet.

”Vi ser flere og flere, især privatpersoner, der investerer i indeksfonde. Da vi lancerede vores første indeksfonde for 20 år siden, var det primært de professionelle investorer, som kunne se fordelene i de her billige indeksfonde som elementer i deres kapitalforvaltning, men i de senere år har vi set flere og flere private investorer”, fortæller Mette Harbo Bossow, ansvarlig for indeksinvesteringer hos Sparindex.

Mette Harbo Bossow understreger, at der jo ikke er garanti for gode afkast på aktiemarkedet – kun garanti for, at markedet vil gå både op og ned. Når det kommer til investeringer er regel nummer et: risikospredning. Hvis du har en bred portefølje, kan du nemmere tåle, når markedet tager sig nogle rutsjeture. Udbyderen af et indeks vil på forhånd have valgt et bestemt antal aktier til indekset, og når du investerer i dette, køber du en bid af alle de udvalgte aktier.

”Så du minimerer den risiko, der kan være i kun at investere i få, specifikke selskaber, og du gør dermed din investering mindre sårbar. Så kan du bedre tåle, at det går dårligt for et par af selskaberne, hvis bare det samlede marked går op,” lyder fra Mette Harbo Bossow.

Hun peger på flere årsager til, at investering er blevet mere populært i den brede befolkning. Især de negative renter i bankerne har fået mange til at sende deres penge ud på arbejde i stedet for, at de bare står på en indlånskonto og bliver mindre værd med tiden. Nu er investering i høj grad noget, som bliver drøftet med venner, familie og ikke mindst i mange netværksgrupper.

Svanemærkede Sparindexfonde

Danskerne er blevet mere klimabevidste, og bæredygtighed er nu et nøgleord både i politik, men også i vores dagligdag. Vi forsøger i højere grad at leve og handle bæredygtigt. Og nu er det ikke kun, når du køber vaskemiddel, at du kan gå efter Svanemærket. Det kan du også, når det gælder køb af aktier.

Sparindex har i år lanceret tre nye aktiebaserede indeksfonde, som alle har fokus på bæredygtige investeringer, og de har derfor fået tildelt Svanemærket. De er de første – og foreløbig eneste – af sin slags i Danmark.

Sparindex’ tre nye bæredygtige indeksfonde er delt op geografisk:

  • Sparindex Bæredygtige Global
  • Sparindex Bæredygtige USA
  • Sparindex Bæredygtige EU

»For os har målet ikke været, at de skulle være Svanemærkede. For os har målet været at lave nogle indeksfonde, som løfter barren i forhold til at bidrage til den grønne omstilling. Så vi stiller nogle meget høje krav til selskaberne i vores indeks,« fortæller Mette Harbo Bossow.

Kravet til selskaberne i indeksene er, at de samlet skal leve op til Parisaftalens mål om reduktion af CO2-udledning. De vil sige, at CO2-udledningen fra selskaberne i fondene samlet set lige nu er det halve af markedets udledning. Og herfra skal selskaberne i indekset yderligere reducere CO2-udledningen med 7 % om året.

Læs mere om at investere i Danmarks første Svanemærkede indeksfonde hos Sparindex

Desuden skal de leve op til en række krav til medarbejderrettigheder, sikkerhed og lignende. Derudover fravælges selskaber, der beskæftiger sig med våben, alkohol, tobak og hasardspil. Det samme gælder selskaber med fossiltunge profiler inden for eksempelvis, uran, olie, kul og gas.

At investere bæredygtigt ser hun som en naturlig forlængelse af den adfærd, som mange danskere i forvejen udviser i det daglige.

»Vi handler økologisk, affaldssorterer og kører i elbil. Mange har en adfærd i hverdagen, som er med til at understøtte den bæredygtige dagsorden. Men når det kommer til investeringer, så er der ikke helt så mange, der er klar over, at her også er en mulighed for at skubbe på udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund,« vurderer Mette Harbo Bossow.

Ren samvittighed og konkurrencedygtige afkast

Det, at selskaberne i de tre nye indeksfonde hos Sparindex er valgt ud fra deres bæredygtige profiler, betyder ikke, at det kun er selskaber, der gør sig i »grønne« produkter som vindmøller eller solceller.

»De her indeksfonde består ikke udelukkende af virksomheder, som leverer grønne varer eller tjenesteydelser. Der er også plads til supermarkedskæder eller teleselskaber. Det, man som investor er sikret, er en eksponering mod en portefølje af selskaber, som gør en ekstra indsats for at skåne miljøet,« siger Mette Harbo Bossow.

Et spørgsmål, som melder sig, er, om de bæredygtige aktier så også er en lige så god forretning som de mere traditionelle? Det er jo rart at investere med god samvittighed, men det er jo også for pengenes skyld, at de fleste gør det.

»Inden vi lancerede vores tre nye indeksfonde, så lavede vi nogle tests for at se, hvordan det ville have gået, hvis vi havde lanceret dem fem år tidligere. Og de tests viste, at selvom vi har foretaget en masse fravalg, så leverede de afkast, som var helt på niveau med markedet. Så man behøver altså ikke gå på kompromis med afkastet for at investere bæredygtigt,« slutter Mette Harbo Bossow.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.