Det amerikanske valg: Sådan påvirkes aktier op til præsidentvalget - Sparindex

Aktiemarkedet har tidligere haft en tendens til at falde, når vinderen af det amerikanske valg blev en demokratisk præsident. Men tendensen er dog hurtigt blevet udlignet, og man skal generelt være varsom med at se præsidentvalget gennem enten blå eller røde briller.

Sparindex har talt med chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm

Hver gang det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, er der mange forudsigelser for, hvordan aktiemarkedet vil reagere på de to præsidentkandidater. Og ofte bliver diskussionen kogt ned til, hvorvidt vinderen er en republikaner eller en demokrat.

Det er dog et alt for firkantet perspektiv, siger chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm. Sammen med strategi-teamet har han set på data for de seneste 50 år for at se på markedet, hvordan det opfører sig i et valgår kontra øvrige år og i handelsdagene før og efter et amerikansk præsidentvalg med en republikansk eller demokratisk vinder.

”Vores analyse viser, at aktier i gennemsnit er steget fra årets start og frem mod valget (se første graf herunder, red.), og at der er en lille tendens til, at en demokratisk vinder giver et fald på aktiemarkedet på den helt korte bane (se nederste graf, red.). Forskellen på de to fløje bliver dog udlignet efter ca. otte uger,” fortæller Frederik Engholm.

Billedtekst: Aktiemarkedet har en tendens til at stige frem mod præsidentvalget i det pågældende år. En stigende tendens finder vi dog også i andre år, da markedet generelt stiger. I enkelte år med præsidentvalg, fx i 2008 under finanskrisen, trak den gennemsnitlige performance ned.

Billedtekst: Det amerikansk aktieindeks S&P 500 får et lille løft, når vinderen af præsidentvalget er republikaner. Er det en demokrat, som vinder, falder aktiemarkedet initialt. Inden for otte uger vil aktiemarkedet dog gennemsnitligt ramme det samme niveau – uanset om præsidenten er blå eller rød.

”Det fald, vi ser i gennemsnittet for de demokratiske vindere, er i høj grad drevet af, at Barack Obama stod tæt på det værste tidspunkt under finanskrisen, da han blev præsident. Så helt generelt kan vi ikke reducere det til et enkelt spørgsmål om, hvorvidt det er en demokratisk eller republikansk præsident, for i det perspektiv misser vi fuldstændig, om valget fx ligger midt i en finanskrise eller en IT-boble som under Bush,” fortæller Frederik Engholm.

Instinktiv forkærlighed for republikanerne

Der er generelt tendens til, at markedet responderer godt på initiativer, der understøtter mindre regulering og lavere beskatning, der vil gøre det nemmere at drive virksomhed. Og sådanne initiativer kommer oftest fra republikanere, og derfor kan markedet have en forkærlighed for denne fløj.

”Donald Trumps skattelettelser gav 10% ekstra til indtjeningen i de amerikanske selskaber. Det satte sig i aktiemarkedet som en stigning hen imod slutningen af 2017 og starten af 2018. Joe Biden fokuserer omvendt mere på social- og fordelingspolitik, hvor han varsler, at han vil regulere og beskatte erhvervslivet hårdere ved at tilbagerulle nogle af de skattelettelser, som Trump indførte,” fortsætter Frederik Engholm.

Bagsiden af skattelettelser

Om Joe Biden får held til at rulle skattelettelserne tilbage vil afhænge af, om han får en demokratisk kongres, men som investor skal man passe på, at man ikke stirrer sig blind på skattelettelser.

”Mange er bekymret for den sociale udvikling i USA, hvor uligheden er støt stigende og har været det i mange år. Splittelsen i landet er kun blevet forstærket under Trump. Og set i et markedsperspektiv er uligheden ikke ligegyldig, da den mindsker den samlede efterspørgsel, da de fattige befolkningsgrupper typisk bruger alt, hvad de har, mens de rige sparer en stor del op. Den ringe samhørighed i samfundet bidrager til utryghed, uroligheder og et samfund, der hænger dårligere sammen,” siger chefstrategen.

Det leder til endnu en pointe; at partifarven ikke nødvendigvis siger noget om, hvad den enkelte præsident ellers bringer med sig ind i Det Hvide Hus af krigslyst og uforudsigelighed.

”Den politiske risiko har været tårnhøj under Donald Trump. Det viser en række målinger tydeligt, men det kan også let konstateres mere anekdotisk hos Trump. Den ene dag angriber han Kina, den næste dag sender han kærlighedserklæringer til præsident Xi.

Det er virkeligt svært for virksomheder og investorer at agere i, og vi ved, at virksomhedernes investeringslyst falder i et usikkert politisk klima. Denne risiko kan blive taget ud af ligningen, hvis der kommer en mere stabil og eftertænksom kandidat som Joe Biden,” siger Frederik Engholm.

Pilen peger på Biden – og det vil løfte væksten

Endnu et eksempel på, at en republikaner ikke nødvendigvis er positiv for aktiemarkedet, er, at pilen i øjeblikket peger på Biden, og det vil ifølge Frederik Engholm løfte væksten i den amerikanske økonomi:

”Hvis vi får en Biden-sejr med en demokratisk Kongres i ryggen, hvor begge kamre i Kongressen har demokratisk flertal (…), så ser vi størst sandsynlighed for, at man kan komme med et økonomisk rygstød til økonomien på den korte bane”, siger Frederik Engholm.

Han begrunder det med, at Demokraterne generelt har været mere forhippede på at levere mere økonomisk stimulans – større og stærkere hjælpepakker – i de forhandlinger, der har foregået den seneste måneds tid, og at Republikanerne har holdt igen, hvilket har resulteret i, at man ikke er nået til enighed.

”Hvis Trump vinder, er det mere sandsynligt, at han har en splittet Kongres bag sig, og derfor kan det blive svært at få støtte i Kongressen til at levere den hjælpepakke, han gerne vil levere”, slutter Engholm.

En sejr til Joe Biden, og at demokraterne får flertal i Kongressen, er lige nu hovedscenariet ifølge meningsmålinger og såkaldte betting-sider.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.