Corona-varianten Omikron skaber fornyet nervøsitet - Sparindex

Den nye variant vil helt sikkert blive vendt og drejet – og ikke mindst analyseret af verdens sundhedsmyndigheder og vaccineproducenter. Og for de finansielle markeder vil udviklingen være helt afhængig af de udmeldinger, der vil komme fra disse kanter.

“Omikron-varianten har skabt en frygt i markedet for, at corona kommer til at vare længere, end vi regnede med for bare et par uger siden. Den lader til allerede at have spredt sig til mange dele af verden, så vi undgår nok ikke, at denne variant bliver global. I fredags så vi tydeligt, hvor kraftigt markedet reagerer på dårlige corona-nyheder i disse tider,” siger chefstrateg Frederik Engholm og tilføjer:

“De næste par uger vil man over hele verden analysere varianten og særligt, om vores vacciner kan holde den effektivt for døren, og hvilke sygdomsforløb den giver sammenlignet med de corona-varianter, der er dominerende i dag.”

Forvent et nervøst aktiemarked de kommende uger

Det er anbefalingen, at du ikke tager forhastede beslutninger. Men du skal være forberedt på nogle uger med et noget nervøst marked.

“Udviklingen får os indtil videre ikke til at ændre vores anbefalinger. Vi forholder os afventende og følger selvfølgelig med i udviklingen. I udgangspunktet forventer vi ikke, at den nye variant vender op og ned på hele vores økonomiske verdensbillede. Er man en meget interesseret investor, vil jeg anbefale, at man holder øje med udviklingen i Sydafrika, da de er foran resten af verden i smittespredningen og kan skelne corona-varianterne fra hinanden – dog skal man huske på, at datagrundlaget stadig er spinkelt. Og så vil udmeldingerne fra medicinalvirksomhederne angående vaccinernes effektivitet – både i forhold til at beskytte mod smitte og beskytte mod grimme sygdomsforløb med omikron – få indflydelse på markedets reaktion i de kommende uger,” fortæller Frederik Engholm.

Stigende smittetal og restriktioner henover vinteren

Før omikron var markedet i nogen grad allerede indstillet på fornyet corona-usikkerhed med et stigende smittetal og genindførelsen af restriktioner rundt om i europa.

“Markederne har i stigende grad indstillet sig på restriktioner henover vinteren – også inden at vi hørte om omikron. Der har været stigende smittetal, og det har nået et omfang, hvor vi både begynder at se formelle restriktioner fra myndighederne i flere europæiske lande og desuden frivillig social distancering – som fx virksomheder der aflyser de julefrokoster, de skulle have afholdt,” siger Frederik Engholm og fortsætter:

“I både Danmark og resten af verden hænger restriktionerne meget tæt sammen med presset på hospitalsvæsenet, som er rettesnoren for myndighedernes beslutninger om restriktioner. Presset er stigende, men vi venter, at de med mildere restriktioner end sidste vinter kan holdes i ave. Desuden lader det til, at samfundet fra nedlukning til nedlukning bliver bedre til at ”leve med restriktionerne” på en måde, så den økonomiske effekt bliver mere mild. Dertil kommer, at markedet har set, at økonomien meget hurtigt kan vende tilbage til normalen kort efter restriktioner lempes.”

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.