Beskedne afkast i vente for 2022 - Sparindex

Beskedne afkast i vente for 2022

2021 blev et godt år med imponerende kursstigninger – kun forstyrret af enkelte bump på vejen. Ja, faktisk har dette været tilfældet lige siden det initiale corona-chok i marts 2020.

Aktier er steget voldsomt
Globale aktier (USD), Indeks, 1. januar 2021 = 100

Ifølge senioranalytiker Frederik Romedahl er der dog noget, der tyder på, at vi har nye tider i sigte.

”Virksomhederne har indtil nu levet højt på, at verden har været i genopretningsmode, og at der var noget udskudt indtjening fra den første corona-krise, som kunne hentes hjem. Nu står vi i en situation, hvor 9 ud af 10 sektorer har højere indtjening i dag end før krisen, og det kunne i vores optik se ud til, at den indtjeningsmæssige genopretning – der har kunnet forsvare de høje aktiekurser – er ved at være slut,” siger Frederik Romedahl og fortsætter:

”Mens en høj P/E-værdi tidligere var udtryk for, at der var stort potentiale for, at indtjeningen ville blive normaliseret i fremtiden, så er det i ringere grad tilfældet nu. Løber kursstigningerne fra indtjeningen i det kommende år, og kombineres den udvikling med stigende renter, så vil det sandsynligvis få en del institutionelle investorer til at overveje deres eksponering mod aktier mere nøje.”

Forventningen er positive afkast – trods større usikkerhed i 2022

Her i 2022 er der meget, der tyder på, at vi vil opleve, at usikkerhedsmomenterne vil står i kø.

”Corona fylder langt mere, end mange havde forventet på nuværende tidspunkt, og den fortsat høje inflation – og forventningerne om en strammere pengepolitik – skaber ligeledes usikkerhed i markedet. Læg dertil bekymringer om energiforsyningen henover vinteren og problemerne med de gearede giganter i Kinas ejendomsbranche. Det er alt sammen usikkerhedsfaktorer, der rammer aktiemarkedet tæt på all time-high og bidrager til at skabe et skrøbeligere udgangspunkt for aktiemarkedet.”

I 2022 vil vi dog fortsat se, at aktierne kommer til at give positive afkast.

Frederik Romedahl siger: ”Vi tror stadig, at væksten vil fortsætte – givetvis lidt forskudt – trods udfordringerne. En direkte undervægt af aktier reserverer vi typisk til den situation, hvor vi vurderer, at den økonomiske cyklus står foran sin afslutning – og hvor markedet endnu ikke har taget højde for det. Det er ekstremt vanskeligt at time, men vores umiddelbare vurdering er, at det næppe er her, vi står. Men ikke desto mindre vil afkast på de fleste finansielle aktiver sandsynligvis blive ganske beskedne det kommende år.”

Nye investorer kan fortsat være jokeren

I 2021 så vi gentagende gange, hvordan aktiefald på markederne hurtigt blev stoppet af nye investorer, som så muligheden for at gå ind i markedet på et lavere niveau. Sådanne spekulative kræfter er fortsat stærke.

”Vi har flere gange set, at korrektioner på aktiemarkederne ganske hurtigt er blevet standset af en ”buy-the-dip”-mentalitet. Der ruller fra tid til anden spekulative bølger ind over særligt mindre aktier, og vi registrerer også stor efterspørgsel på ganske ubrugelige og i nogle tilfælde relative tvivlsomme kryptovalutaer alene ud fra en forhåbning om, at de vil stige takket være andre spekulanters interesse,” siger Frederik Romedahl og fortsætter:

”Så længe vi befinder os i en tid, hvor mange forbrugere har ekstra penge mellem hænderne, og der er mangel på alternative investeringsmuligheder, så er der en risiko eller mulighed for, at de nye investorer vil byde markedet rigtig højt op. Som vi udtalte på samme tid sidste år, så er forudsætningerne for opbygningen af en aktieboble i dele af markedet i allerhøjste grad til stede.”

Vær ikke for ensidig i eksponeringen

Flere usikkerhedsmomenter betyder, at 2022 formentlig vil være et år med meget volatilitet. Og af samme årsag bør du ikke være alt for ensidigt eksponeret mod en enkelt stil eller sektor.

”Vi gik ind i 2021 med et klart tilt mod value, og det har vi gradvist skiftet ud i takt med, at usikkerhederne i markedet er blevet større. I oktober fik risikoen for øget volatilitet os til at overvægte sundhedsaktier, hvor indtjeningen er relativt skærmet fra dels de pandemiafledte forsyningsproblemer og energikrisen, og dels risikoen for mere alvorlige restriktioner. Fremkomsten af omikron kan forøge betydningen af begge faktorer markant, og vi reducerer derfor vores eksponering mod value-aktier yderligere ved at skrue ned for vores eksponering mod Råvarer/Materialer. I stedet skruer vi op for IT-sektoren, der trods den høje prisfastsættelse fremstår som en profitabel havn at ligge i, hvis vi kigger ind i en tid med stigende smitte og flere restriktioner,” siger senioranalytikeren og tilføjer:

”Kraftige rentestigninger kan potentielt ramme sektoren hårdt, men den risiko balanceres i vores optik af vores overvægt i Finans, der generelt nyder godt at stigende renter. Med overvægt i Finans, Sundhed og IT/Teknologi – samt temacases i Kina og Auto – har vi søgt en strategi, der er mere balanceret på tværs af stile, og det er nok et af de vigtigste eftersyn, man kan lave, her ved indgangen til 2022.”

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.