Behov for en styrket investeringskultur - Sparindex

Finans Danmark har undersøgt danskernes investeringsadfærd, og konklusionen er bl.a., at danskerne historisk set er gået glip af store afkast ved at lade alt for mange penge stå passivt i banken. Gælder det også for dig? Og ligner du den typiske danske investor? Læs videre her og bliv lidt klogere på, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til danskernes investeringsadfærd.

Kun hver fjerde voksne dansker investerer deres frie formue

I mange tilfælde har vi danskere hele eller langt det meste af vores opsparing stående inaktivt placeret i banken og har gjort det igennem flere år. Det kan der være mange årsager til – ikke mindst ønsket om ikke at påtage sig for stor en risiko. Undersøgelser viser dog, at selv investeringer foretaget på det mindst gunstige tidspunkt før finanskrisen havde genvundet det tabte allerede fire år senere. Så måske overvurderer vi risikoen ved at investere?

Kun lidt over hver fjerde voksne dansker investerer ud af deres private frie formue, og de fleste investerer for relativt små beløb – og typisk i enkeltaktier.

Mange har naturligvis behov for en vis likviditet – fx opsparing til ferier, større indkøb som bil eller bolig. Men analysen fra Finans Danmark viser, at mange har store summer stående i banken over flere år, uden at pengene bliver investeret eller brugt. I 2018 havde 25% af alle voksne danskere en opsparing i banken på mere end halvdelen af deres årsindkomst (før skat). Ud af dem havde knap 60% haft denne opsparing stående i hvert fald siden 2014.

Disse tendenser understreger behovet for at styrke danskernes investeringsadfærd.

Hvilken type investor er du?

Generelt er tendensen, at mænd investerer oftere end kvinder. Til gengæld investerer kvinder i gennemsnit for større beløb. Men generelt er der tegn på, at mange helt undlader at investere, fordi de ikke har tilstrækkelig viden og erfaring med at investere.

Finans Danmark har valgt at opdele investorerne i tre segmenter:

Hobby-investor

Investerer lidt penge for sjov, eller som symbolsk støtte til deres favorit-boldklub eller andet. De investerer for mindre end 5% af deres årsindkomst (før skat). Cirka 40% af os tilhører denne gruppe.

Semi-seriøs investor

Investerer betydeligt mere, men stadig ikke så store beløb, at det kan blive meget alvorligt, hvis altså formuen ikke investeres professionelt. De investerer mellem 5 og 50% af deres årsindkomst. Cirka 30% af os tilhører denne gruppe.

Seriøs investor

Investerer store summer penge – fx til at leve af i deres pensionisttilværelse. Og det vil få store personlige konsekvenser, hvis der lides varige tab. Derfor er det vigtigt, at pengene bliver investeret fornuftigt. De investerer for mere end 50% af deres årsindkomst (før skat). Cirka 30% af os tilhører denne gruppe.

Hvad afgør vores investeringsadfærd?

Mange faktorer spiller ind i forhold til investeringsadfærd. Det gælder ikke mindst indkomst og evne til at spare op, da en vis opsparing er forudsætningen for, at det giver mening at investere. Om man vælger at investere sin opsparing afhænger bl.a. også af ens viden og kendskab til at investere.

Blandt unge ses fx en særligt høj investeringstilbøjelighed blandt studerende og færdiguddannede med en videregående økonomisk eller matematiskteknisk uddannelse.

Lysten til at tage en risiko synes også at have stor betydning. Folk, der optager rentetilpasningslån og dermed er villige til at tage en vis risiko i andre sammenhænge, er oftere villige til at investere i aktier, end folk der optager fastforrentede lån. Omvendt er der en tendens til, at selvstændige med en meget varierende indtjening er mindre villige til at investere deres private midler.

Flere fordele ved at styrke investeringskulturen i Danmark

En styrket investeringskultur vil ikke kun gavne den enkelte danskers privatøkonomi. Det vil også få danskernes formuer ud at arbejde, så de kan bidrage til at skabe arbejdspladser, vækst og udvikling samt understøtte den grønne omstilling i samfundet. Og ikke mindst i forhold til finansieringen af danske vækstvirksomheder spiller de private investorer en nøglerolle. Disse virksomheder er et vigtigt grundlag for den fremtidige vækst og udvikling i Danmark.

Få hjælp og rådgivning om investering

Mange danskere kan med fordel gøre brug af den adgang, de har til investeringsrådgivning i deres pengeinstitut eller via digitale investerings- og rådgivningsplatforme som fx Sparindex samt investeringsfonde, hvor de nemt selv kan investere med den ønskede afkast- og risikoprofil. Særligt investering i fonde er en god måde at sikre, at pengene investeres professionelt og diversificeret, så afkast og risiko bliver fornuftigt balanceret.

Læs analysen fra Finans Danmark

Du kan læse hele analysen fra Finans Danmark her

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.