Behøver du en stor formue for at investere? - Sparindex

Du har måske hørt om de svimlende beløb, som nogle af verdens rigeste tjener på investeringer, eller måske har du et familiemedlem eller en ven, som nærmest ikke kan tale om andet end investering, og pludselig har vedkommende købt et nyt sommerhus for afkastet?

Men, hvad nu hvis du ikke selv har en stor formue at investere for, eller ikke ønsker at investere for et større beløb? Hvordan kan du så alligevel komme i gang med at investere og bygge din egen formue op?

Læs her, hvad du kan forvente, hvis du investerer blot 500 kr. om måneden.

Selv små beløb kan gøre en mærkbar forskel, hvis du investerer dem

Mange afholder sig fra at gå i gang med at investere, fordi den gængse opfattelse er, at du skal have mange penge, før det giver mening.

Det kan også være, at du afholder dig fra at investere, fordi det er forbundet med en vis form for risiko, og du ikke er klar til at tage denne risiko med hele din opsparing. Og det er også helt korrekt, at du bør tænke over blandt andet dine ønsker og behov er, inden du går i gang.

Men det er ikke en forudsætning, at du skal investere en stor sum penge for at få noget ud af det. Hvis du kun har en mindre opsparing eller ikke er villig til at investere det hele, kan selv en mindre investering potentielt gøre en stor forskel for din økonomi i fremtiden. Faktisk kan det ofte være sådan, at det netop er ved at starte i det små, at formuen vokser og gør det muligt at realisere drømmen om eksempelvis sommerhuset.

Hvad 500 kr. om måneden kan blive til?

Herunder er vist et eksempel med en investering på 500 kr. om måneden i en portefølje af globale aktier i en periode på 20 år. Eksemplet viser, at investeringen efter 20 år er vokset til knap 250.000 kr. Det vil sige over en fordobling af summen af alle de indbetalte beløb, der samlet beløber til kr. 120.000. Forudsætningen for beregningen er et forventet årligt afkast på 6,50%.

I eksemplet tager vi udgangspunkt i de officielle Samfundsforudsætninger, som rådet for Afkastforventninger har fremlagt for 1. halvår af 2021, hvor det forventede årlige afkast på globale aktier på lang sigt (over 11 år) er 6,50%. Vi ser bort fra skat, omkostninger og inflation.

Selv om det første månedlige afkast, når du starter med et investeringsbeløb på 500 kr., måske ikke ser ud af meget, kan det samlede afkast vokse støt og roligt, hvis du investerer over en længere periode. Det er ikke mindst på grund af den såkaldte ”renters rente-effekt”, der gør, at afkastet i kroner og øre gradvist bliver højere og højere i takt med, at værdien af din samlede investering øges.

Hvis du er disciplineret og sørger for løbende at investere selv små beløb eller investerer en mindre del af din opsparing, kan du sagtens få dine penge til at vokse mærkbart i forhold til blot at lade pengene stå på en indlånskonto til fx nul i rente, hvor inflationen langsomt spiser af dem.
Du kan altså godt starte i det små og alligevel bygge en formue op. Så det handler vel bare om at komme i gang?

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.