Afkastkommentar 4. kvartal 2022 - Sparindex
  • Aktiemarkedet var generelt i hopla i 4. kvartal
  • OMX C25 tog førertrøjen med en stigning på 18,2% i 4. kvartal
  • INDEX Globale Aktier Min. Risiko klarede sig relativt godt i et faldende aktiemarked i 2022
  • Value-strategierne klarede sig markant bedre end Growth-strategierne i 2022
  • Det hjemlige danske aktiemarked faldt betydeligt mere end det globale aktiemarked i 2022

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

Europa slog USA – målt i danske kroner

De globale aktier viste sig fra deres pæne side og gav moderate kursstigninger i 4. kvartal. Således steg INDEX Globale Aktier med 1,1%.

Særligt de europæiske aktiemarkeder markerede sig positivt med stigninger i niveauet 10%, og trak dermed de globale aktiemarkeder op. Pilen pegede til gengæld den modsatte vej for de amerikanske aktier, der målt på det brede aktiemarked indkasserede kursfald.

Faldet i den amerikanske dollar på ca. 7,5% har påvirket afkastet på amerikanske aktier særdeles negativt de sidste tre måneder af 2022.

Aktiemarkederne i modvind

De finansielle markeder havde øjnene stift rettet mod udviklingen i inflationen, og det er også her, vi skal finde årsagen til den positive udvikling i løbet af årets sidste måneder. Inflationen i USA ser ud til at have toppet, og i november faldt inflationen for femte måned i træk. Europa har vist første tegn på stabilisering og endda lavere inflation, da inflationen i eurozonen faldt for første gang i 17 måneder. Dette understøtter håbet om, at centralbankerne har formået at tøjle de stigende forbrugerpriser og ikke længere skal føle sig nødsaget til fortsat at gennemføre aggressive rentestigninger.

Det hjemlige danske aktiemarked har oplevet betydelig større kursfald i år end det globale aktiemarked. Det danske aktiemarked er generelt karakteriseret ved at være vækstorienteret, og netop de vækstorienterede aktier er særligt udfordret i perioder med stigende renter.

Value-aktier slår vækst-aktier

Igennem en længere årrække har vækst-aktier klaret sig betydelig bedre end Value-aktier. Denne tendens har ændret sig markant. Historisk set har Value-aktier klaret sig bedre end vækst-aktier i perioder med stigende renter. Denne tendens ser ud til at holde stik i 2022. Vi kan konstatere, at Sparindex’ to regionale Value-fonde klarede sig markant bedre end de to Growth-fonde. De amerikanske Value-aktier har klaret sig bedre end de europæiske og har været hjulpet godt på vej af en dollar-stigning på ca. 6% for helåret.

Lav-risiko-fond viser sin styrke

Ikke overraskende har lav-risiko-fonden inden for aktieuniverset, INDEX Globale Aktier Min. Risiko, klaret sig relativt godt med et fald på kun 5,1%, mens ’moder-indekset’ MSCI World i samme periode er faldet med 12,8%. Forventningen er, at lav-risiko-fonden vil klare sig relativt bedre i perioder, hvor usikkerhed og nervøsitet præger markedet. Det er netop sådan et marked, vi oplever nu – og fonden lever fuldt ud op til forventningerne.

Forventninger til fremtiden

I den kommende periode vil vi forventeligt se en række svækkede økonomiske nøgletal, som holder liv i frygten for negativ vækst. Vi forventer en fortsat opbremsning af den globale vækst, som følge af det høje rente- og inflationsniveau, hvilket formentlig vil sætte spor i virksomhedernes indtjening i 2023. Derfor skal vi ruste os til, at udsvingene på de finansielle markeder sandsynligvis vil forblive højere, end vi normalt ser.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 4. kvartal 2022 her: 

ISIN Fond 4. Kvartal År-til-dato
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 9,6 -16,1
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 1,6 -15,2
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL* 1,7
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL -1,1 -16,4
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 2,4 -11,4
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,7 -12,2
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 6,8 -17,8
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 11,4 -21,6
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 12,0 -1,4
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 1,1 -13,1
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 1,2 -5,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 1,3 -5,1
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 1,1 -15,6
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,9 -12,0
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,7 -15,4
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 18,2 -12,1
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,5 -8,2
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL -7,8 -28,0
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -0,1 -11,7
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 3,8 -1,6

* Strategi lanceret i september 2022

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.