Afkastkommentar 4. kvartal 2021 - Sparindex
  • De globale aktiemarkeder gav et ekstraordinært godt afkast i 4. kvartal – dog var det præget af store udsving
  • Fonde med stor andel af amerikanske aktier har skilt sig positivt ud i kvartalet, hvor den stigende dollar (+4%) har understøttet afkastet
  • Årets højdespringer var INDEX USA Value med et afkast på 36%
  • De bæredygtige og svanemærkede Sparindex-fonde er kommet godt fra start og har leveret afkast på mellem 24% og 29% i 2021

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

2021 er gået, og det har været et fortræffeligt aktie-år. Så selv om at usikkerhederne omkring corona-virusen fortsat dominerer overskrifter på de finansielle markeder, er der fortsat optimisme at spore på markederne.

Stærk udvikling i aktier

Samtlige kvartaler i 2021 har budt på kursstigninger på både danske og globale aktiemarkeder, og 4. kvartal var således ikke nogen undtagelse. Årets sidste kvartal bød på nogle store kursudsving, hvor konsekvenserne ved varianten Omikron spredte usikkerhed på markederne.

Sparindex Globale Aktier afkast 4. kvartal 2021

Data MSCI World, periode 4. kvartal 2021

Indikationer på, at Omikron-varianten var mere smitsom og mere modstandsdygtig over for vacciner, skabte usikkerhed omkring yderligere nedlukninger. Den deraf forventede negative påvirkning på virksomhedernes indtjening var hovedårsagen til kursudsvingene i perioden.

De fonde, der har store andelen af amerikanske aktier, har skilt sig særligt positivt ud, og tre Sparindex-fonde, der udelukkende investerer i amerikanske aktier, ligger med afkast på ca. 12% i 4. kvartal. Foruden de stigende aktier i fondene, har afkastet også været understøttet af en stigende dollar, der har bidraget med ca. 4%-point til afkastet i 4. kvartal og ca. 7% for helåret 2021.

DJSI World vinder ”Bedst i test”

Den bæredygtige fond Sparindex DJSI World blev testvinder, da forbrugerrådet Tænk Penge testede danske investeringsforeninger i december måned. Sparindex-fonden blev testvinder og tildeles titlen ’Bedst i test’ bl.a. ud fra disse kriterier:

  • Lave omkostninger
  • Høj bæredygtighedsprofil
  • Gode historiske afkast

Det er ikke første gang, at Sparindex-fonden bliver anerkendt. Fonden har eksempelvis fem af de attraktive Morningstar-stjerner og har vundet Morningstar Awarden i 2021. Og hvor Morningstar vægter historisk risikojusteret afkast meget højt, vurderer Forbrugerrådet Tænk også fondene på deres bæredygtighedsprofil og omkostninger.

Denne anerkendelse er et stærkt billede på, at man ikke behøver at gå på kompromis med afkastet, når man investerer bæredygtigt.

Forventninger til 2022

Vi lukker nu døren til 2021, hvor de ekstraordinære høje afkast på aktier har overgået vores forventninger. Virksomhedernes indtjening har i høj grad fulgt med og nydt godt af, at verden har været i en genopretningsfase efter den første corona-krise.

Vi ser nu ind i en periode, hvor en række usikkerhedsmomenter rejser sig. Corona vil fortsat fylde meget kombineret med stigende inflation og en forventning til en strammere pengepolitik. Alle faktorer som kan have en negativ påvirkning på virksomhedernes indtjening.

Det er vores vurdering, at man skal forberede sig på mere beskedne afkast i 2022, men vi tror på, at væksten vil fortætte på trods af udfordringerne, og at det økonomiske opsving vil fortsætte. Det er altid vanskeligt at forudsige toppen af et opsving, men det er vores umiddelbare vurdering, at vi endnu ikke har set slutningen, da den generelle efterspørgsel fortsat er høj.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 4. kvartal og året 2021 her:

ISIN Fond Kvartal ÅTD
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 8,3 24,0
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 9,3 26,1
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 13,6 29,8
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 10,2 28,7
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 0,9 5,1
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 9,4 27,9
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 4,7 23,0
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 6,0 22,0
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 8,2 25,9
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 9,1 21,7
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 9,1 21,7
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,4 17,3
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 0,1 4,4
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL -6,4 6,9
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL -4,4 13,3
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 1,6 4,6
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 3,5 10,6
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 4,5 18,2
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,0 -0,9
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 11,9 34,8
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 5,7 26,6
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 11,9 36,1

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.