Afkastkommentar 3. kvartal 2022 - Sparindex
  • Aktiemarkedet har i 2022 indtil videre været en hård omgang for rigtig mange investorer. De røde tal har været dominerende for såvel aktie- som obligationsmarkederne
  • INDEX Globale Aktier Min. Risiko klarede sig relativt godt i et faldende aktiemarked
  • Value-strategierne klarede sig markant bedre end Growth-strategierne
  • INDEX OMX C25 faldt betydeligt mere end det globale aktiemarked

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

Opbremsning i den økonomiske vækst

De globale aktiemarkeder har siden starten af året tabt ca. 14%, mens obligationer har tabt lidt mindre – men stadig lidt betydelige tab. Det har uomtvisteligt været svært at gemme sig i år. Kursfaldene på de finansielle markeder skyldes primært de voldsomme rentestigninger.

Temperaturmålingen på de finansielle markeder har været yderst negativ. Centralbankerne er trukket i arbejdstøjet og forsøger målrettet at tøjle den galoperende inflation ved at sætte renterne op. Konsekvensen er, at vi i disse måneder er vidne til en historisk opstramning af pengepolitikken.

Aktiemarkederne i modvind

Vender vi blikket mod aktiemarkederne, har 2022 indtil videre været en hård omgang for mange investorer. Betragter vi afkastene på Sparindex-fondene, er det tydeligt at se, at der er en stor spredning i afkastene afhængig af region og stil.

Det hjemlige danske aktiemarked har oplevet betydelig større kursfald end det globale aktiemarked. Det danske aktiemarked er generelt karakteriseret ved at være vækstorienteret, og netop de vækstorienterede aktier er særligt udfordret i perioder med stigende renter.

Value-aktier slår vækst-aktier

Igennem en længere årrække har vækst-aktier klaret sig betydelig bedre end Value-aktier. Denne tendens ser ud til at have ændret sig. Historisk set har Value-aktier klaret sig bedre end vækst-aktier i perioder med stigende renter. Denne tendens ser ud til at holde stik. Vi kan konstatere, at Sparindex’ to regionale Value-fonde klarede sig relativt godt i år. De amerikanske Value-aktier har klaret sig bedre end de europæiske og har været hjulpet godt på vej af en dollar-stigning på ca. 16% i år.

Lav-risiko-fond viser sin styrke

Ikke overraskende har lav-risiko-fonden inden for aktieuniverset, INDEX Globale Aktier Min. Risiko, klaret sig relativt godt med et fald på kun 6,3%, mens ’moder-indekset’ MSCI World i samme periode er faldet med 13,5%. Forventningen er, at lav-risiko-fonden vil klare sig relativt bedre i perioder, hvor usikkerhed og nervøsitet præger markedet. Det er netop sådan et marked, vi oplever nu – og fonden lever fuldt ud op til forventningerne.

Forventninger til fremtiden

I den kommende periode vil vi forventeligt se en række svækkede økonomiske nøgletal, som holder liv i frygten om negativ vækst. Vi forventer en opbremsning af den globale vækst, hvilket også vil sætte spor i virksomhedernes indtjening i 2022 og 2023. Derfor skal vi ruste os til, at udsvingene på de finansielle markeder sandsynligvis vil forblive højere, end vi normalt ser.

så længe, der er stor usikkerhed om, hvor højt centralbankerne må hæve styringsrenterne for at tæmme inflationen.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 3. kvartal 2022 her:

ISIN Fond 3. Kvartal År-til-dato
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL -6,64 -23,40
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL -1,68 -16,53
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL -3,19
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 0,86 -15,52
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL -1,91 -13,58
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL -5,35 -13,68
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL -2,59 -22,98
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -8,50 -29,62
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL -5,76 -11,92
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL -0,47 -14,08
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -0,87 -6,29
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL -0,94 -6,34
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL -2,98 -16,52
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL -3,03 -12,76
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL -3,38 -16,05
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL -8,59 -25,69
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL -3,25 -8,59
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 2,78 -21,92
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 3,81 -11,56
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 0,20 -5,26

* Strategi lanceret i september 2022

Indholdet i denne blog er alene udarbejdet til information og inspiration og skal derfor ikke betragtes som en konkret anbefaling om investering. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab.
Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Spar-Insighter

I Spar-Insighter samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Spar-Insighter udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Spar-Insighter ’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.