Afkastkommentar 3. kvartal 2021 - Sparindex
  • Aktiemarkedet gav moderat positive afkast i 3. kvartal – men var præget af store udsving
  • De japanske Sparindex-fonde skiller sig positivt ud med stigninger på ca. 6% i kvartalet
  • De bæredygtige Sparindex-fonde er kommet stærkt fra start og har leveret afkast på mellem 14% og 17% i år

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

De ni første måneder af 2021 er gået, og det er derfor igen blevet tid til at se tilbage på Sparindex-fondenes afkast for kvartalet.

Aktiemarkederne har fortsat kursstigningerne fra 1. og 2. kvartal, omend det har været i et andet niveau og med større kursudsving i 3. kvartal.

Sparindex Globale Aktier KL steg ca. 1% i kvartalet og har dermed givet et afkast på 16% i år.

I særligt september måned har de globale aktiemarkeder været præget af nervøsitet, hvor den gode stemning fra juli og august vendte brat. I september faldt aktiemarkederne isoleret set 3%. Det er bl.a. bekymringer om flaskehalse på tværs af industrier, udsigt til pengepolitiske stramninger og stigende råvarepriser, der har skabt bekymringer og usikkerhed på aktiemarkederne.

Den positive tendens var i højere grad gældende for de japanske end de europæiske og amerikanske aktiemarkeder. Det Japanske aktiemarked har derfor indhentet lidt af det, de haltede efter de øvrige markeder tidligere på året.
Vender vi blikket mod det hjemlige, kan vi konstatere, at de danske aktier afkastmæssige ligger på niveau med det globale aktiemarked, med en stigning på ca. 1% i 3. kvartal.

Forventninger til resten af året

I løbet af sommeren steg de vækstrelaterede nøgletal til niveauer, som typisk er kendetegnet ved klimaks i det økonomiske momentum. Det er vores forventning, at den seneste tids prisstigninger og forsyningsproblemer på særligt energiområdet vil påvirke væksten negativt.

Det er samtidig vores forventning, at afkastet på markederne vil afspejle opbremsning mod lavere vækstniveauer – og dermed mere moderate afkastniveauer resten af året. Vi kan samtidig forvente mere ensartede afkastniveauer på aktier og obligationer.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for  3. kvartal og år-til-dato (ÅTD) her:

ISIN Fond Kvartal ÅTD
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 1,4 14,5
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 2,2 15,3
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 3,4 14,3
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 1,4 16,7
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL -5,8 4,1
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 0,9 17,0
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 2,1 17,4
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,6 15,2
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 1,1 16,3
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 1,7 11,6
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 1,7 11,6
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 0,8 11,3
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 7,5 4,4
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 6,3 14,2
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 6,0 18,6
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,0 2,9
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,4 6,9
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 1,1 13,0
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL -0,3 -0,9
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 3,5 20,5
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -1,0 19,7
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 1,6 21,7

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.