Afkastkommentar 3. kvartal 2020 - Sparindex
  • Stigende aktiemarkeder i 3. kvartal
  • Fortsat usikkerhed om udviklingen i Covid-19-pandemien og frygt for nye nedlukninger har lagt en dæmper på aktiemarkedet
  • Fortsat store forskelle i afkast på forskellige investeringsstile og geografiske områder

(Se afkast for samtlige Sparindex-fonde nederst på siden)

De seneste tre måneder har generelt budt på stigende aktiemarkeder på trods af de stigende Covid-19-smittetal, der har skabt grundlag for fornyet usikkerhed om smitteudviklingen og dens betydning for økonomien.

Stor forskel på afkast afhængig af stil og region

3. kvartal har været et godt kvartal for aktiemarkedet med positivt momentum efter de dramatiske fald i foråret. Alle Sparindex-fondene på nær to har opnået positive afkast.

Den positive stemning har dog ikke været den samme på alle aktiemarkeder. Der er stor forskel på, hvad du har fået i afkast på aktier i forskellige geografiske områder og investeringsstile.

Danske aktier skiller sig endnu engang positivt ud.

Sparindex OMX C25 KL har givet et afkast på 12,0% for kvartalet og 21,3% for 2020 indtil videre.

Ser vi over Atlanten og betragter de amerikanske indeks, er der fortsat stort spænd mellem afkast på de to aktiestile Value og Growth.

Sparindex USA Growth KL har haft et afkast på 8,0% i kvartalet.

Sparindex USA Value KL har lige sneget sig op i positivt territorium med 1,0% i afkast.

For hele 2020 indtil videre er forskellen mellem afkastet på de to fonde historisk højt på hele 37,8 procentpoint. Det er et billede, der går igen, når vi ser på Value og Growth i Europa og Japan om end i lidt mindre grad.

Det er primært IT-aktier, der med imponerende afkast i år er årsag til den store forskel i afkast på aktiestilene. Bemærk, at IT-aktier udgør ca. 45% af Sparindex USA Growth KL.

Udviklingen i dollaren har stor betydning

Dollarens udvikling har en væsentlig betydning for afkastet på de fonde, der investerer i amerikanske aktier. Dollaren er faldet markant siden maj måned, og denne tendens er fortsat i 3. kvartal. Siden marts er dollaren faldet ca. 10%, og alene i 3. kvartal er den faldet ca. 4%.

Dollarens fald har flere konsekvenser. Når du som dansk investor ejer amerikanske aktier, så bliver dine aktier alt andet lige mindre værd, når dollarkursen svækkes, da værdien af aktierne i dollar veksles til færre kroner. Omvendt kan den lave dollarkurs give nogle konkurrencemæssige fordele for de virksomheder, der producerer i USA og sælger i Euro-zonen. Det gælder fx for en stor del af den amerikanske medicinalindustri og tech-sektoren.

Hos Sparindex foretager vi ikke valutaafdækning, hvilket betyder, at dollaren har trukket ned i afkastet på fx Sparindex USA Growth KL, der på trods af dette er steget over 21% i år.

Se afkast i % for alle Sparindex-fondene for både 3. kvartal og ÅTD i tabellen her:

ISIN Fond ÅTD Kvartal
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL -0,5 1,7
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL -7,8 3,7
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL -0,7 3,6
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -10,7 6,0
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL -24,4 -4,1
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL -3,1 3,7
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL -2,8 3,5
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -6,2 0,1
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL -6,1 0,2
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL -5,1 2,2
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,2 4,7
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL -6,2 4,8
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL -15,6 -0,5
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL -1,6 1,0
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL -3,1 1,8
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 21,3 12,0
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,0 0,1
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 21,3 8,0
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -13,7 1,2
DK0010298439 Sparindex USA Value KL -16,6 1,0

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.