Afkastkommentar 2. kvartal 2022 - Sparindex
  • Aktiemarkedet har i 2022 indtil videre været en hård omgang for rigtig mange investorer. De røde tal har været dominerende for såvel aktie som obligationsmarkederne
  • Value-fondene skilte sig positivt ud med mindre fald, mens Growth-fondene har været hårdere ramt
  • INDEX Globale Aktier Min. Risiko klarede sig relativt godt i et nervøst aktiemarked

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

Opbremsning i den økonomiske vækst

De globale aktiemarkeder har siden starten af året tabt ca. 14%, obligationer har tabt lidt mindre – men har stadig haft betydelige tab. Det har uomtvisteligt været svært at gemme sig i år. Kursfaldene på de finansielle markeder skyldes primært tre faktorer:

For det første har den ulykkelige konflikt i Ukraine skabt uro og nervøsitet. For det andet har Kina været delvist lukket ned i 2. kvartal, som følge af Covid-19, hvilket har forstærket flaskehalse i forsyningskæderne. Og sidst, men ikke mindst er centralbankerne på ganske kort tid gået fra at understøtte økonomierne med hjælpe-pakker til at hugge bremseren i bund og iværksætte massive opstramninger med historiske renteforhøjelser.

Stor usikkerhed på aktiemarkedet

Vender vi blikket mod aktiemarkederne, har 2022 indtil videre været en hård omgang for mange investorer. Betragter vi afkastene på Sparindex-fondene, er det tydeligt at se, at der er en stor spredning i afkastene afhængig af region og stil.

Det hjemlige danske aktiemarked har oplevet betydelig større kursfald end det globale aktiemarked. Det danske aktiemarked er generelt karakteriseret ved at være vækstorienteret, og netop de vækstorienterede aktier er særligt udfordret i perioder med stigende renter.

Value slår Vækst

Igennem en længere årrække har vækst-aktier klaret sig betydelig bedre end Value-aktier. Denne tendens ser ud til at have ændre sig. Historisk set har Value-aktier klaret sig bedre end vækst-aktier i perioder med stigende renter. Denne tendens ser ud til at holde stik. Vi kan konstatere, at Sparindex tre regionale Value-fonde klarede sig relativt godt både i 1. og 2.kvartal.

Lav-risiko-fond viser sin styrke

Ikke overraskende har lav-risiko fonden inden for aktieuniverset, INDEX Globale Aktier Min. Risiko, klarest sig relativt godt med et fald på kun 5,5%, mens ”moder indekset” MSCI World i samme periode er faldet med 13,5%. Forventningen er, at lav-risiko-fonden vil klare sig relativt bedre i perioder, hvor usikkerhed og nervøsitet præger markedet. Det er netop sådan et marked, vi oplever nu – og fonden lever fuldt ud op til forventningerne.

Forventninger til fremtiden

I den kommende periode vil vi formentlig se en række svækkede økonomiske nøgletal, som holder liv i frygten om negativ vækst (recession). Derfor vil udsvingene i markedet i sommermånederne sandsynligvis forblive højere, end vi normalt ser. De svingende markeder vil fortsætte så længe, der er stor usikkerhed om, hvor højt centralbankerne må hæve styringsrenterne for at tæmme inflationen.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 2. kvartal 2022 her:

ISIN Fond 2. Kvartal År-til-dato
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL -10,0 -18,0
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL -10,5 -15,1
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL -11,3 -16,2
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL -9,2 -11,9
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL -5,3 -8,8
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL -11,6 -20,9
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -15,0 -23,1
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL -6,5 -6,5
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL -10,1 -13,7
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -4,4 -5,5
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL -4,4 -5,5
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL -9,9 -14,0
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL -13,2 -24,0
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL -5,9 -10,4
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL -5,5 -2,3
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL -6,2 -10,0
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL -8,7 -13,1
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL -11,8 -18,7
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL -2,4 -5,5
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL -18,2 -24,0
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -11,7 -14,8
DK0010298439 Sparindex USA Value KL -5,7 -5,5

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.